Anadolu AöfİŞL205U İşletme Yönetimi

İŞL205U İşletme Yönetimi Final Deneme Sınavı 3

İŞL205U İşletme Yönetimi Final Deneme Sınavı 3

#1. Yöneticinin yönetim hiyerarşisinde yükselmesiyle birlikte profesyonellik düzeyi genellikle;

#2. Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünün bir unsuru değildir?

#3. Fiziksel olarak başlayan, zihinsel bir süreç sonunda ortaya çıkan, üzüntü, kaygı ve depresyon gibi ruh hallerini de içine alan, fiziksel ve ruhsal tepki süreci aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Bir işletmede astlar ile üstler arasındaki koordinasyona ne ad verilir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi dengeli başarı göstergesinde yer alan bir boyuttur?

#6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi sistem yaklaşımının yönetim alanına katkılarından biri değildir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi örgüt ile çevre ilişkisini inceleyen araştırmalardan biri değildir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi risk stratejilerinden biri değildir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin karar verme rolü ile ilgili değildir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi sistem olan işletmenin girdilerinden biri değildir?

#11. Aşağıdakilerden hangisi yetki türlerinden birisi değildir?

#12. Aşağıdakilerden hangisi örgüt düzeyinde stresle mücadele stratejilerinden biri değildir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi yönetim sürecinin temel unsurlarından (fonksiyonlarından) birisi değildir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi sistem yaklaşımının özelliklerinden biri değildir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi durumsallık yaklaşımının kabullerinden biri değildir?

#16. Tüketicilerin belirli bir markaya karşı olan olumlu tutumları ve o markayı sürekli satın alma davranışlarına ne ad verilir?

#17. Örgütün yenilik yaparak, dış çevresini etkilemesi ve değiştirmesi ne tür bir değişimi açıklamaktadır?

#18. Kontrol sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

#19. “Anlamın transferi ve anlaşılması” aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır?

#20. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin üst düzey yöneticilerinden birisi değildir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL205U İşletme Yönetimi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL205U İşletme Yönetimi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İŞL205U İşletme Yönetimi Final Deneme Sınavı 3

İŞL205U İşletme Yönetimi Final Deneme Sınavı 3

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL205U İşletme Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL205U İşletme Yönetimi
Ünite – 7
Koordinasyon ve Kontro

Bir işletmede farklı birimler arasındaki uyumu arttırmaya çaba harcayan yönetici aşağıdakilerden hangi
fonksiyonu yerine getirmektedir?

a. Yöneltme
b. Koordinasyon
c. Örgütleme
d. Planlama
e. Kontrol

Cevap : b. Koordinasyon

Bir işletmede astlar ile üstler arasındaki koordinasyona ne ad verilir?

a. Yatay koordinasyon
b. Çapraz koordinasyon
c. Dikey koordinasyon
d. Topyekûn koordinasyon
e. Merkezi koordinasyon

Cevap : c. Dikey koordinasyon

Bir işletmede aynı seviyedeki kişiler arasındaki koordinasyona ne ad verilir?

a. Yatay koordinasyon
b. Çapraz koordinasyon
c. Dikey koordinasyon
d. Topyekûn koordinasyon
e. Merkezi koordinasyon

Cevap : a. Yatay koordinasyon

“Anlamın transferi ve anlaşılması” aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır?

a. Motivasyon
b. Logo
c. Sembol
d. Algı
e. İletişim

Cevap : e. İletişim

İletişim sürecinde mesajların alıcıya doğru aktığı ortama ne ad verilir?

a. Gürültü
b. Geribildirim
c. Sinyal
d. Çevre
e. Kanal

Cevap : e. Kanal

Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünün bir unsuru değildir?

a. Paydaşlar
b. Normalar
c. Standartlar
d. Değerler
e. Varsayımlar

Cevap : a. Paydaşlar

Kontrol süreci başlamadan önce aşağıdakilerden hangisi mevcut olmalıdır?

a. Ürünler
b. Hizmetler
c. Stratejik amaçlar
d. İç çevre analizi
e. Dış çevre analizi

Cevap : c. Stratejik amaçlar

Kontrol sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

a. Standartların belirlenmesi
b. Performansın ölçülmesi
c. Performans ile standartların karşılaştırılması
d. Düzeltici önlemlerin alınması
e. Geribildirim verilmesi

Cevap : a. Standartların belirlenmesi

Dengeli başarı göstergesi yaklaşımında, performans değerlemesinde hangi göstergelerin tek başına yeterli olmayacağı ileri sürülmüştür?

a. Müşteri memnuniyeti göstergeleri
b. Finansal göstergeler
c. Kalite göstergeleri
d. Yönetici göstergeleri
e. Ekonomik göstergeler

Cevap : b. Finansal göstergeler

Aşağıdakilerden hangisi dengeli başarı göstergesinde yer alan bir boyuttur?

a. Kalite boyutu
b. Müşteri boyutu
c. Ekonomik boyut
d. Uluslararası boy
e. Hukuki boyut

Cevap : b. Müşteri boyutu

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!