Anadolu AöfİŞL205U İşletme Yönetimi

İŞL205U İşletme Yönetimi Final Deneme Sınavı 4

İŞL205U İşletme Yönetimi Final Deneme Sınavı 4

#1. Gözle görülür bir şekilde eyleme dönüştürülen çatışma türü aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Amaçların gerçekleşmesi için kaynakların doğru kullanımına ne ad verilmektedir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi bireysel farklılıklardan biri değildir?

#4. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

#5. Boykotlar, gasp ve rüşvet gibi olaylar, hangi tür krize örnek olarak verilebilir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi sistemin özelliklerinden biri değildir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi yönetici ile girişimci arasındaki temel farklılığın göstergesidir?

#8. Bir işletmede farklı birimler arasındaki uyumu arttırmaya çaba harcayan yönetici aşağıdakilerden hangi fonksiyonu yerine getirmektedir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi örgüt yapısı ile ilişkisi araştırılan teknoloji sınıandırmalarından biri değildir?

#10. İşletmenin kurumsal stratejilerinin ve rekabet stratejilerinin belirlenmesinde söz sahibi olan yöneticiler;

#11. Yönetim kavramının değişik bakış açılarına göre yapılmış tanımlarında ortak olmayan temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

#12. Dengeli başarı göstergesi yaklaşımında, performans değerlemesinde hangi göstergelerin tek başına yeterli olmayacağı ileri sürülmüştür?

#13. Bir işletmede aynı seviyedeki kişiler arasındaki koordinasyona ne ad verilir?

#14. Kontrol süreci başlamadan önce aşağıdakilerden hangisi mevcut olmalıdır?

#15. Aşağıdakilerden hangisi örgüt yapısıyla ilişkisi araştırılan çevre boyutlarından biri değildir?

#16. İşletmeyi ve çevresiyle olan ilişkilerini bir bütün olarak kavrayabilme yetkinliğine sahip olan yöneticiler;

#17. Anlam kazanmış enformasyona ne ad verilir?

#18. Örgütün kendisini nasıl gördüğünü, iç paydaşlar tarafından nasıl algılandığını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

#19. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#20. İletişim sürecinde mesajların alıcıya doğru aktığı ortama ne ad verilir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL205U İşletme Yönetimi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL205U İşletme Yönetimi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İŞL205U İşletme Yönetimi Final Deneme Sınavı 4

İŞL205U İşletme Yönetimi Final Deneme Sınavı 4

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL205U İşletme Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL205U İşletme Yönetimi
Ünite – 8
Çağdaş Yönetim Konuları

Anlam kazanmış enformasyona ne ad verilir?

a. Veri
b. Geri bildirim
c. Bilgi
d. İleti
e. Mesaj

Cevap : c. Bilgi

Gözle görülür bir şekilde eyleme dönüştürülen çatışma türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Potansiyel çatışma
b. Algılanan çatışma
c. Fonksiyonel çatışma
d. Fonksiyonel olmayan çatışma
e. Açık çatışma

Cevap : e. Açık çatışma

Aşağıdakilerden hangisi bireysel farklılıklardan biri değildir?

a. Etnik köken
b. Liderlik
c. Fiziksel engel
d. Zeka
e. Meslek

Cevap : b. Liderlik

Boykotlar, gasp ve rüşvet gibi olaylar, hangi tür krize örnek olarak verilebilir?

a. Dışsal ekonomik saldırılar
b. Dışsal bilgiye dayalı saldırılar
c. İnsan kaynakları faktörleri
d. İçsel bilgiye dayalı saldırılar
e. İşin durması

Cevap : a. Dışsal ekonomik saldırılar

Örgütün kendisini nasıl gördüğünü, iç paydaşlar tarafından nasıl algılandığını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a. İmaj
b. İtibar
c. Kurumsal davranış
d. Kimlik
e. Farkındalık

Cevap : d. Kimlik

Aşağıdakilerden hangisi risk stratejilerinden biri değildir?

a. Riski azaltma
b. Riskten kaçınma
c. Riski engelleme
d. Riski göze alma
e. Risk transferi

Cevap : c. Riski engelleme

Tüketicilerin belirli bir markaya karşı olan olumlu tutumları ve o markayı sürekli satın alma davranışlarına ne ad verilir?

a. Marka farkındalığı
b. Marka sadakati
c. Marka denkliği
d. Marka çağrışımları
e. Marka imajı

Cevap : b. Marka sadakati

Fiziksel olarak başlayan, zihinsel bir süreç sonunda ortaya çıkan, üzüntü, kaygı ve depresyon gibi ruh hallerini de içine alan, fiziksel ve ruhsal tepki süreci aşağıdakilerden hangisidir?

a. Endişe
b. Kaygı
c. Tedirginlik
d. Depresyon
e. Stres

Cevap : e. Stres

Aşağıdakilerden hangisi örgüt düzeyinde stresle mücadele stratejilerinden biri değildir?

a. Biyolojik geri bildirim
b. Sosyal destek sistemleri
c. Yetki devri
d. Eğitim
e. Stres danışmanlığı

Cevap : a. Biyolojik geri bildirim

Örgütün yenilik yaparak, dış çevresini etkilemesi ve değiştirmesi ne tür bir değişimi açıklamaktadır?

a. Planlı değişim
b. Öngörücü değişim
c. Tepkisel değişim
d. Aktif değişim
e. Ani değişim

Cevap : d. Aktif değişim

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!