Anadolu AöfİŞL205U İşletme Yönetimi

İŞL205U İşletme Yönetimi Final Deneme Sınavı 7

İŞL205U İşletme Yönetimi Final Deneme Sınavı 7

#1. İşletmenin elindeki hangi kaynakların verimli kullanılması için planlamaya ihtiyaç duyulur?

#2. Aşağıdakilerden hangisi bireysel farklılıklardan biri değildir?

#3. Bir işletmede astlar ile üstler arasındaki koordinasyona ne ad verilir?

#4. Bir işletmenin misyon ifadesi planlama fonksiyonu için neden önemlidir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi Fayol’un yönetim ilkelerinden birisi değildir?

#6. Örgütün kendisini nasıl gördüğünü, iç paydaşlar tarafından nasıl algılandığını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi Neo-klasik Yönetim Kuramı’nın örgütlere bakış açısını tanımlar?

#8. Aşağıdakilerden hangisi Likert’ın işletmelerdeki yönetim yaklaşımlarıyla ilgili varsayımlarından birisi değildir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde stratejik amaçların belirlenmesinden sorumlu olanlar arasında yer alır?

#10. Gözle görülür bir şekilde eyleme dönüştürülen çatışma türü aşağıdakilerden hangisidir?

#11. Anlam kazanmış enformasyona ne ad verilir?

#12. “Anlamın transferi ve anlaşılması” aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır?

#13. Aşağıdakilerden hangisi Klasik Yönetim Kuramı’nı oluşturan yaklaşımlardan birisi değildir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi “bir işletmenin kendini gelecekte görmek istediği yeri” ifade eden bir kavramdır?

#15. Yönetim faaliyeti aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi ile başlar?

#16. Boykotlar, gasp ve rüşvet gibi olaylar, hangi tür krize örnek olarak verilebilir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünün bir unsuru değildir?

#18. Kontrol sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi dengeli başarı göstergesinde yer alan bir boyuttur?

#20. Neo-klasik Yönetim Kuramı doğrultusunda geliştirilen modellerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL205U İşletme Yönetimi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL205U İşletme Yönetimi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İŞL205U İşletme Yönetimi Final Deneme Sınavı 7

İŞL205U İşletme Yönetimi Final Deneme Sınavı 7

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL205U İşletme Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL205U İşletme Yönetimi
Ünite – 7
Koordinasyon ve Kontro

Bir işletmede farklı birimler arasındaki uyumu arttırmaya çaba harcayan yönetici aşağıdakilerden hangi
fonksiyonu yerine getirmektedir?

a. Yöneltme
b. Koordinasyon
c. Örgütleme
d. Planlama
e. Kontrol

Cevap : b. Koordinasyon

Bir işletmede astlar ile üstler arasındaki koordinasyona ne ad verilir?

a. Yatay koordinasyon
b. Çapraz koordinasyon
c. Dikey koordinasyon
d. Topyekûn koordinasyon
e. Merkezi koordinasyon

Cevap : c. Dikey koordinasyon

Bir işletmede aynı seviyedeki kişiler arasındaki koordinasyona ne ad verilir?

a. Yatay koordinasyon
b. Çapraz koordinasyon
c. Dikey koordinasyon
d. Topyekûn koordinasyon
e. Merkezi koordinasyon

Cevap : a. Yatay koordinasyon

“Anlamın transferi ve anlaşılması” aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır?

a. Motivasyon
b. Logo
c. Sembol
d. Algı
e. İletişim

Cevap : e. İletişim

İletişim sürecinde mesajların alıcıya doğru aktığı ortama ne ad verilir?

a. Gürültü
b. Geribildirim
c. Sinyal
d. Çevre
e. Kanal

Cevap : e. Kanal

Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünün bir unsuru değildir?

a. Paydaşlar
b. Normalar
c. Standartlar
d. Değerler
e. Varsayımlar

Cevap : a. Paydaşlar

Kontrol süreci başlamadan önce aşağıdakilerden hangisi mevcut olmalıdır?

a. Ürünler
b. Hizmetler
c. Stratejik amaçlar
d. İç çevre analizi
e. Dış çevre analizi

Cevap : c. Stratejik amaçlar

Kontrol sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

a. Standartların belirlenmesi
b. Performansın ölçülmesi
c. Performans ile standartların karşılaştırılması
d. Düzeltici önlemlerin alınması
e. Geribildirim verilmesi

Cevap : a. Standartların belirlenmesi

Dengeli başarı göstergesi yaklaşımında, performans değerlemesinde hangi göstergelerin tek başına yeterli olmayacağı ileri sürülmüştür?

a. Müşteri memnuniyeti göstergeleri
b. Finansal göstergeler
c. Kalite göstergeleri
d. Yönetici göstergeleri
e. Ekonomik göstergeler

Cevap : b. Finansal göstergeler

Aşağıdakilerden hangisi dengeli başarı göstergesinde yer alan bir boyuttur?

a. Kalite boyutu
b. Müşteri boyutu
c. Ekonomik boyut
d. Uluslararası boy
e. Hukuki boyut

Cevap : b. Müşteri boyutu

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!