Anadolu AöfİŞL205U İşletme Yönetimi

İŞL205U İşletme Yönetimi Ünite 5

Örgütlenme

#1. Aşağıdakilerden hangisi örgüt tasarımlarından çağdaş olanlar arasında yer alır?

#2. Aşağıdakilerden hangisi bölümlendirmenin beş yaygın biçiminden biri değildir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi örgütlemenin amaçlarından değildir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi ‘planlamada belirlenen faaliyetlerin netleştirilmesi işleri yapacak kişilerin ve aralarındaki ilişkilerin belirlenmesi ile yer araç ve yöntemlerin hazırlanmasını içerir’ tanımlamasına uygun kavramdır?

#5. Aşağıdakilerden hangisi mekanik örgütün özelliklerinden biri değildir?

#6. “İşlerin parçalara bölünerek her görevi bir kişinin yapması” aşağıdakilerden hangisine ait bir tanımdır?

#7. Aşağıdakilerden hangisi bir örgütte işlerin nasıl standardize edileceğini kurallar ve prosedürlerle ölçüleceğini açıklayan kavramdır?

#8. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin üst düzeyinde yeralan karar verme derecesiyle ilişkili kavramdır?

#9. Aşağıdakilerden hangisi örgütleme ilkelerinden biri değildir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi organik yapının özelliklerinden biridir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL205U İşletme Yönetimi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL205U İşletme Yönetimi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL205U İşletme Yönetimi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL205U İşletme Yönetimi Ünite 5, Örgütlenme

Örgütlenme

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL205U İşletme Yönetimi
Ünite – 5
Örgütlenme

Aşağıdakilerden hangisi ‘planlamada belirlenen faaliyetlerin netleştirilmesi işleri yapacak kişilerin ve aralarındaki ilişkilerin belirlenmesi ile yer araç ve yöntemlerin hazırlanmasını içerir’ tanımlamasına uygun kavramdır?

a. Örgütleme
b. Kontrol
c. Planlama
d. Yöneltme
e. Önderlik etme

Cevap : a. Örgütleme

Aşağıdakilerden hangisi örgütlemenin amaçlarından değildir?

a. Yapılacak işleri departmanlara bölmek
b. Yeniden yapılanmayı sağlamak
c. İşleri birimler halinde kümelemek
d. Resmi yetki ilişkileri kurmak
e. Örgütsel kaynakları ayırmak ve dağıtmak

Cevap : b. Yeniden yapılanmayı sağlamak

“İşlerin parçalara bölünerek her görevi bir kişinin yapması” aşağıdakilerden hangisine ait bir tanımdır?

a. Yetki
b. Fonksiyon
c. İşbölümü
d. Kontrol
e. Hiyerarşi

Cevap : c. İşbölümü

Aşağıdakilerden hangisi örgütleme ilkelerinden biri değildir?

a. Merkezileşme
b. Formelleşme
c. Uzmanlaşma
d. Kontrol
e. Kontrol alanı

Cevap : d. Kontrol

Aşağıdakilerden hangisi bölümlendirmenin beş yaygın biçiminden biri değildir?

a. Fonksiyonel
b. Ürün
c. Bölge
d. Müşteri
e. Ulusal

Cevap : e. Ulusal

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin üst düzeyinde yeralan karar verme derecesiyle ilişkili kavramdır?

a. Merkezileşme
b. Koordinasyon
c. Karar
d. Pozisyon
e. Komuta

Cevap : a. Merkezileşme

Aşağıdakilerden hangisi bir örgütte işlerin nasıl standardize edileceğini kurallar ve prosedürlerle ölçüleceğini açıklayan kavramdır?

a. Merkezileşme
b. Formelleşme
c. Yetki
d. Standart
e. Tasarım

Cevap : b. Formelleşme

Aşağıdakilerden hangisi örgüt tasarımlarından çağdaş olanlar arasında yer alır?

a. Basit yapı
b. İşlevsel yapı
c. Matris yapı
d. Fonksiyonel yapı
e. Komuta yapı

Cevap : c. Matris yapı

Aşağıdakilerden hangisi mekanik örgütün özelliklerinden biri değildir?

a. Yüksek uzmanlaşma
b. Katı bölümleme
c. Dar kontrol alanı
d. Düşük formelleşme
e. Kararlara sınırlı katılım

Cevap : d. Düşük formelleşme

Aşağıdakilerden hangisi organik yapının özelliklerinden biridir?

a. Yüksek uzmanlaşma
b. Katı bölümleme
c. Dar kontrol alanı
d. Yüksek formelleşme
e. Merkezleşmeme

Cevap : e. Merkezleşmeme

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!