Anadolu AöfİŞL205U İşletme Yönetimi

İŞL205U İşletme Yönetimi Ünite 8

Çağdaş Yönetim Konular

#1. Tüketicilerin belirli bir markaya karşı olan olumlu tutumları ve o markayı sürekli satın alma davranışlarına ne ad verilir?

#2. Gözle görülür bir şekilde eyleme dönüştürülen çatışma türü aşağıdakilerden hangisidir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi örgüt düzeyinde stresle mücadele stratejilerinden biri değildir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi risk stratejilerinden biri değildir?

#5. Anlam kazanmış enformasyona ne ad verilir?

#6. Fiziksel olarak başlayan, zihinsel bir süreç sonunda ortaya çıkan, üzüntü, kaygı ve depresyon gibi ruh hallerini de içine alan, fiziksel ve ruhsal tepki süreci aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Örgütün kendisini nasıl gördüğünü, iç paydaşlar tarafından nasıl algılandığını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

#8. Boykotlar, gasp ve rüşvet gibi olaylar, hangi tür krize örnek olarak verilebilir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi bireysel farklılıklardan biri değildir?

#10. Örgütün yenilik yaparak, dış çevresini etkilemesi ve değiştirmesi ne tür bir değişimi açıklamaktadır?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL205U İşletme Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL205U İşletme Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Çağdaş Yönetim Konular

Çağdaş Yönetim Konular

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL205U İşletme Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL205U İşletme Yönetimi
Ünite – 8
Çağdaş Yönetim Konuları

Anlam kazanmış enformasyona ne ad verilir?

a. Veri
b. Geri bildirim
c. Bilgi
d. İleti
e. Mesaj

Cevap : c. Bilgi

Gözle görülür bir şekilde eyleme dönüştürülen çatışma türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Potansiyel çatışma
b. Algılanan çatışma
c. Fonksiyonel çatışma
d. Fonksiyonel olmayan çatışma
e. Açık çatışma

Cevap : e. Açık çatışma

Aşağıdakilerden hangisi bireysel farklılıklardan biri değildir?

a. Etnik köken
b. Liderlik
c. Fiziksel engel
d. Zeka
e. Meslek

Cevap : b. Liderlik

Boykotlar, gasp ve rüşvet gibi olaylar, hangi tür krize örnek olarak verilebilir?

a. Dışsal ekonomik saldırılar
b. Dışsal bilgiye dayalı saldırılar
c. İnsan kaynakları faktörleri
d. İçsel bilgiye dayalı saldırılar
e. İşin durması

Cevap : a. Dışsal ekonomik saldırılar

Örgütün kendisini nasıl gördüğünü, iç paydaşlar tarafından nasıl algılandığını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a. İmaj
b. İtibar
c. Kurumsal davranış
d. Kimlik
e. Farkındalık

Cevap : d. Kimlik

Aşağıdakilerden hangisi risk stratejilerinden biri değildir?

a. Riski azaltma
b. Riskten kaçınma
c. Riski engelleme
d. Riski göze alma
e. Risk transferi

Cevap : c. Riski engelleme

Tüketicilerin belirli bir markaya karşı olan olumlu tutumları ve o markayı sürekli satın alma davranışlarına ne ad verilir?

a. Marka farkındalığı
b. Marka sadakati
c. Marka denkliği
d. Marka çağrışımları
e. Marka imajı

Cevap : b. Marka sadakati

Fiziksel olarak başlayan, zihinsel bir süreç sonunda ortaya çıkan, üzüntü, kaygı ve depresyon gibi ruh hallerini de içine alan, fiziksel ve ruhsal tepki süreci aşağıdakilerden hangisidir?

a. Endişe
b. Kaygı
c. Tedirginlik
d. Depresyon
e. Stres

Cevap : e. Stres

Aşağıdakilerden hangisi örgüt düzeyinde stresle mücadele stratejilerinden biri değildir?

a. Biyolojik geri bildirim
b. Sosyal destek sistemleri
c. Yetki devri
d. Eğitim
e. Stres danışmanlığı

Cevap : a. Biyolojik geri bildirim

Örgütün yenilik yaparak, dış çevresini etkilemesi ve değiştirmesi ne tür bir değişimi açıklamaktadır?

a. Planlı değişim
b. Öngörücü değişim
c. Tepkisel değişim
d. Aktif değişim
e. Ani değişim

Cevap : d. Aktif değişim

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!