Anadolu AöfİŞL207U Dönemsonu İşlemleri

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Ünite 1

Dönemsonu İşlemlerinin Kapsamı

#1. Mali kâr ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#2. İşletme yönetim binası yapmak üzere fabrika binası satın almıştır. Alım için arsa sahibine 100.000+% 18 KDV, emlak komisyonu olarak 3.000+%18 KDV, tapu harcı olarak T1.000 ödemiştir. Arsa üzerinde eski bir bina vardır ve yenisi için yıkılıp temizlik gereklidir ve bu işlem bir taşeron firmaya yaptırılmıştır. Taşeron firma işlem için 2.000+% 18 KDV almış, yıkımdan çıkan molozlar 1.000+%18 KDV bedelle satılmıştır. Maliyet bedeli değerleme ölçüsüne göre arsanın işletmeye maliyet bedeli aşağıdakilerden hangisidir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Muhasebe Standartlarına göre değerleme ölçülerinden biri değildir?

#4. Faaliyetine devam eden bir işletmede 31 Aralık tarihinde yapılacak envantere ne ad verilir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu Değerleme Ölçülerinden biri değildir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi dönemsonu işlemlerinin gerekliliği ile ilgili değildir?

#7. Dönemsonunda işletmenin varlıklarının sayılması, ölçülmesi ve tartılarak değerlendirmesi sonucu elde edilen listelerin kayıtlandığı defter hangisidir?

#8. Karşılıklı pazarlık ortamında istekli, bilgili kişiler arasında gerçekleşen olaya ait değerleme aşağıdakilerden hangisidir?

#9. Dönemsonu değerleme işlemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#10. Kısaca saymak, ölçmek tartmak ve değerlemek kelimelerini karşılayan tanımlama aşağıdakilerden hangisidir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL207U Dönemsonu İşlemleri

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL207U Dönemsonu İşlemleri

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL207U Dönemsonu İşlemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Ünite 1, Dönemsonu İşlemlerinin Kapsamı

Dönemsonu İşlemlerinin Kapsamı

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL207U Dönemsonu İşlemleri
Ünite – 1
Dönemsonu İşlemlerinin Kapsamı

Kısaca saymak, ölçmek tartmak ve değerlemek kelimelerini karşılayan tanımlama aşağıdakilerden hangisidir?

a. Stok
b. Mutabakat
c. Mizanlar
d. Dosyalar
e. Envanter

Cevap : e. Envanter

Dönemsonu değerleme işlemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Envanter sonuçları envanter defterine kaydedilir.
b. Envanter sonuçları dönemsonunda mizana kaydedilir.
c. Envanter sonucu tespit edilenler belirli değerleme ölçülerine göre değerlenir.
d. Ticari Kârdan mali kâra geçişte vergi kanunları dikkate alınır.
e. Dönemsonu işlemleri işletmelerin kayıtlı durumu ile fiziki durumunu uyumlaştırmak için yapılır.

Cevap : b. Envanter sonuçları dönemsonunda mizana kaydedilir.

Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu Değerleme Ölçülerinden biri değildir?

a. Maliyet Bedeli
b. Tasarruf Değer
c. Gerçeğe Uygun Değer
d. Rayiç Bedel
e. Emsal Bedel ve Ücret

Cevap : c. Gerçeğe Uygun Değer

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Muhasebe Standartlarına göre değerleme ölçülerinden biri değildir?

a. Maliyet bedeli
b. İtibari Değer
c. Kullanım Değeri
d. Net gerçekleşebilir değer
e. Geri kazanılabilir değer

Cevap : b. İtibari Değer

Faaliyetine devam eden bir işletmede 31 Aralık tarihinde yapılacak envantere ne ad verilir?

a. Dönemsonu envanter
b. Dönembaşı envanter
c. Kuruluş envanteri
d. Birleşme envanteri
e. Tasfiye envanteri

Cevap : a. Dönemsonu envanter

Dönemsonunda işletmenin varlıklarının sayılması, ölçülmesi ve tartılarak değerlendirmesi sonucu elde edilen listelerin kayıtlandığı defter hangisidir?

a. İşletme hesabı Defter
b. Büyük Defter
c. Yevmiye Defteri
d. Yardımcı Defter
e. Envanter Defteri

Cevap : e. Envanter Defteri

Karşılıklı pazarlık ortamında istekli, bilgili kişiler arasında gerçekleşen olaya ait değerleme aşağıdakilerden hangisidir?

a. Kullanım Değeri
b. Maliyet bedeli
c. Geri Kazanılabilir değer
d. Gerçeğe Uygun değer
e. Tahmini değer

Cevap : d. Gerçeğe Uygun değer

Mali kâr ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. Her zaman ticari kâr ile mali kâr sonucu aynı olur
b. Mali kâr=Ticari kâr+Vergi Kanunlarınca Kabul Edilmeyen Giderler-Vergiden Muaf veya İstisna edilmiş gelirler
c. Mali kâr= Ticari kâr+Vergiden Muaf veya İstisna edilmiş gelirler
d. Mali kâr= Türkiye Muhasebe Standartları değerleme ölçüsü ile elde edilen sonuç
e. Kâr dağıtım matrahı aynı zamanda mali kârı oluşturur

Cevap : b. Mali kâr=Ticari kâr+Vergi Kanunlarınca Kabul Edilmeyen Giderler-Vergiden Muaf veya İstisna edilmiş gelirler

İşletme yönetim binası yapmak üzere fabrika binası satın almıştır. Alım için arsa sahibine 100.000+% 18 KDV, emlak komisyonu olarak 3.000+%18 KDV, tapu harcı olarak T1.000 ödemiştir. Arsa üzerinde eski bir bina vardır ve yenisi için yıkılıp temizlik gereklidir ve bu işlem bir taşeron firmaya yaptırılmıştır. Taşeron firma işlem için 2.000+% 18 KDV almış, yıkımdan çıkan molozlar 1.000+%18 KDV bedelle satılmıştır. Maliyet bedeli değerleme ölçüsüne göre arsanın işletmeye maliyet bedeli aşağıdakilerden hangisidir?

a. 105.000
b. 106.000
c. 123.720
d. 124.900
e. 125.000

Cevap : a. 105.000

Aşağıdakilerden hangisi dönemsonu işlemlerinin gerekliliği ile ilgili değildir?

a. Stok hareketlerinin farklı yöntemle muhasebeleştirilmesi
b. Dönemsonunda amortisman hesaplamaları
c. Kayıtların her türlü hata, hile, yolsuzluğa açık olması
d. Alacak ve borçlarla ilgili mutabakat çalışması gerekliliği
e. Karar defterinin tasdik ettirilmesi

Cevap : e. Karar defterinin tasdik ettirilmesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!