Anadolu AöfİŞL207U Dönemsonu İşlemleri

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Vize Deneme Sınavı 4

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Vize Deneme Sınavı 4

#1. Genel geçici mizanda kamu kesimi tahvillerinin borç kalanı T60.000 olup, borsa rayici T70.000 tespit edilmiştir. Bu durumda yapılması gereken kayıtta hangi hesap kaç T alacaklandırılacaktır?

#2. Hisse senetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#3. Bankalar hesabı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#4. Türkiye Muhasebe Standartlarına göre şüpheli alacaklar ile ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#5. Muhasebe standartlarına göre Alacak Senetleri hangi değer üzerinden değerlenir?

#6. Dönemsonunda işletmenin varlıklarının sayılması, ölçülmesi ve tartılarak değerlendirmesi sonucu elde edilen listelerin kayıtlandığı defter hangisidir?

#7. Mali kâr ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#8. Aşağıdakilerden hangisi maliyet akışı varsayımlarının kullanılma nedenlerinden birisidir?

#9. İşletmenin dönem sonu Alacak Senetleri hesabının borç kalanı T20.000’dir. İşletme alacak senetlerini mukayyet değer üzerinden değerlemektedir. Dönem sonu bilançosunda alacak senetlerinin değeri kaç T olacaktır?

#10. T Kasası dönemsonu işlemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#11. VUK’na göre güpheli alacaklar ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

#12. Genel geçici mizanda T Kasası hesabının borç toplamı, T50.000; alacak toplamı ise, T30.000’dir. Yapılan fiziki sayımda kasada T20.000 olduğu saptanmıştır. Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#13. Aşağıdakilerden hangisi dönemsonu işlemlerinin gerekliliği ile ilgili değildir?

#14. JGS işletmesinin son giren ilk çıkar maliyet varsayımını uygulaması durumunda dönemsonu stoklarının maliyet tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

#15. Karşılıklı pazarlık ortamında istekli, bilgili kişiler arasında gerçekleşen olaya ait değerleme aşağıdakilerden hangisidir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi gerçek parti maliyet varsayımının özelliklerinden biri değildir?

#17. Alıcılar hesabı VUK’na göre hangi değer üzerinden değerlenir?

#18. İşletme yönetim binası yapmak üzere fabrika binası satın almıştır. Alım için arsa sahibine 100.000+% 18 KDV, emlak komisyonu olarak 3.000+%18 KDV, tapu harcı olarak T1.000 ödemiştir. Arsa üzerinde eski bir bina vardır ve yenisi için yıkılıp temizlik gereklidir ve bu işlem bir taşeron firmaya yaptırılmıştır. Taşeron firma işlem için 2.000+% 18 KDV almış, yıkımdan çıkan molozlar 1.000+%18 KDV bedelle satılmıştır. Maliyet bedeli değerleme ölçüsüne göre arsanın işletmeye maliyet bedeli aşağıdakilerden hangisidir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi envanteri kolaylaştırıcı yöntemlerden birisidir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi stok kartının bölümlerinden biri değildir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL207U Dönemsonu İşlemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL207U Dönemsonu İşlemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL207U Dönemsonu İşlemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Vize Deneme Sınavı 4

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Vize Deneme Sınavı 4

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL207U Dönemsonu İşlemleri
Ünite – 4
Stoklara İlişkin Dönemsonu İşlemleri.

Aşağıdakilerden hangisi maliyet akışı varsayımlarının kullanılma nedenlerinden birisidir?

a. Stokların belirli aralıklarla satılması
b. Dönem içinde stok maliyetinin değişmesi
c. Satış maliyetlerinin yüksek olması
d. Stokların alış fiyatlarının sürekli artması
e. Stokların belirli aralıklarla fiziki olarak sayılması

Cevap : b. Dönem içinde stok maliyetinin değişmesi

Aşağıdaki finansal tabloların hangisinde “dönemsonu stoklarının maliyeti” gösterilir?

a. Özkaynak Değişim Tablosu
b. Gelir Tablosu
c. Nakit Akım Tablosu
d. Bilânço
e. Kapsamlı Gelir Tablosu

Cevap : d. Bilânço

Aşağıdakilerden hangisi stok kartının bölümlerinden biri değildir?

a. Giren
b. Stok bilgileri
c. Alacak
d. Kalan
e. Çıkan

Cevap : c. Alacak

JGS İşletmesinin eylül ayına ilişkin stok hareketleri şöyledir:

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Ünite 4 Soru 4

İşletme devamlı envanter sistemini kullanmaktadır. JGS işletmesinin ilk giren ilk çıkar maliyet varsayımını uygulaması durumunda satışların maliyeti tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

 

a. 9.200 T
b. 4.300 T
c. 9.400 T
d. 9.275 T
e. 12.100 T

Cevap : a. 9.200 T

JGS işletmesinin son giren ilk çıkar maliyet varsayımını uygulaması durumunda dönemsonu stoklarının maliyet tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

a. 4.300 T
b. 3.920 T
c. 2.700 T
d. 3.610 T
e. 2.825 T

Cevap : c. 2.700 T

JGS işletmesinin hareketli ortalama maliyet varsayımını uygulaması durumunda 17 Eylül tarihinde birim ortalama maliyet aşağıdakilerden hangisidir?

a. 13,45 T/kg
b. 13,10 T/kg
c. 13,94 T/kg
d. 13,50 T/kg
e. 13,25 T/kg

Cevap : e. 13,25 T/kg

Aşağıdakilerden hangisi gerçek parti maliyet varsayımının özelliklerinden biri değildir?

a. Satılan mala ilişkin gelir ve maliyeti kolaylıkla eşleştirmesini bir varsayımdır
b. Lüks tüketim malları için uygun bir varsayımdır
c. Özellikleri kolaylıkla tanımlanabilen stoklar için uygun bir varsayımdır
d. Çabuk bozulan stoklariçin uygun bir varsayımdır
e. Birbirinden ayırt edilmesi son derece basit olan stoklar için uygun bir varsayımdır

Cevap : d. Çabuk bozulan stoklariçin uygun bir varsayımdır

PLS işletmesi aralıklı envanter sistemini izlemektedir. İşletmenin kasım ayı stok hareketleri incelendiğinde; 300 adet dönem başı stok maliyetinin 600 lira ve kasım ayında satın alınan 500 adet stokun maliyeti 1.200 liradır. Ortalama maliyet varsayımına göre PLS işletmesinin birim ortalama maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

a. 2,00 T/adet
b. 2,25 T/adet
c. 2,96 T/adet
d. 2,62 T/adet
e. 2,40 T/adet

Cevap : b. 2,25 T/adet

Aşağıdakilerden hangisi envanteri kolaylaştırıcı yöntemlerden birisidir?

a. En Küçük Kareler Yöntemi
b. Fiziksel Ölçüler Yöntemi
c. Katsayı Yöntemi
d. Denklem Yöntemi
e. Perakende Yöntemi

Cevap : e. Perakende Yöntemi

Finansal raporlama tarihi itibariyle GCR işletmesinin stoklarına ilişkin bilgiler şöyledir: Buna göre işletmenin net gerçekleşebilir değeri aşağıdakilerden hangisidir?

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Ünite 4 Soru 10

a. 100 lira
b. 60 lira
c. 140 lira
d. 85 lira
e. 125 lira

Cevap : c. 140 lira

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!