Anadolu AöfİŞL207U Dönemsonu İşlemleri

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Ünite 6

Yabancı Kaynaklar ve Öz Kaynaklara İlişkin Dönemsonu İşlemleri.

#1. Nominal değerin altında ihraç edilen tahvile ne denir?

#2. Yukarıdaki kayıt hangi işleme aittir?

#3. Çıkarılmış tahvillerin nominal değerinden iskonto tutarı düşüldükten sonra kalan değerine ne denir?

#4. VUK’na göre senetsiz borçlar nasıl değerlenir?

#5. Borç senetlerinin değerleme günü ile vade tarihi arasındaki gün sayısı esas alınarak bulunan iskonto tutarı hangi hesabın borcuna kaydedilir?

#6. Şirket genel kurulunun kararı ile ayrılan yedeklere ne ad verilir?

#7. İşletme borç senetleri hesabında T58.300 olarak gözüken 10.000$ nominal değerli borç senedini, yıl sonunda Maliye Bakanlığının ilan ettiği kur (1$=5,80T) ile değerlemiştir. Bu işlemin kaydı doğru kaydı hangisidir?

#8. VUK’na göre çıkarılmış tahviller, hangi değerleme ölçüsüyle değerlenir?

#9. Borç senetlerini reeskonta tabi tutan işletmeler, takip eden yılda hangi muhasebe kaydını yapacaktır?

#10. Aşağıdakilerden hangisi Satıcılar hesabının alacak tarafına kaydedilmez?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL207U Dönemsonu İşlemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL207U Dönemsonu İşlemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL207U Dönemsonu İşlemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Yabancı Kaynaklar ve Öz Kaynaklara İlişkin Dönemsonu İşlemleri.

Yabancı Kaynaklar ve Öz Kaynaklara İlişkin Dönemsonu İşlemleri.

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL207U Dönemsonu İşlemleri
Ünite – 6
Yabancı Kaynaklar ve Öz Kaynaklara İlişkin Dönemsonu İşlemleri.

VUK’na göre senetsiz borçlar nasıl değerlenir?

a. İtibari değerle
b. Tasarruf değeriyle
c. Rayiç bedelle
d. Mukayyet değerle
e. Maliyet bedeliyle

Cevap : d. Mukayyet değerle

Borç senetlerinin değerleme günü ile vade tarihi arasındaki gün sayısı esas alınarak bulunan iskonto tutarı hangi hesabın borcuna kaydedilir?

a. Borç Senetleri Reeskont
b. Finansman Giderleri
c. Reeskont Faiz Gelirleri
d. Faiz Giderleri
e. Reeskont Faiz Giderleri

Cevap : a. Borç Senetleri Reeskont

VUK’na göre çıkarılmış tahviller, hangi değerleme ölçüsüyle değerlenir?

a. İtibari değerle
b. Tasarruf değeriyle
c. Rayiç bedelle
d. Mukayyet değerle
e. Alış bedeliyle

Cevap : a. İtibari değerle

Borç senetlerini reeskonta tabi tutan işletmeler, takip eden yılda hangi muhasebe kaydını yapacaktır?

a. Borç Senetleri Reeskontu hesabı borçlu / Borç Senetleri alacaklı
b. Borç Senetleri hesabı borçlu / Reeskont Faiz Gelirleri hesabı alacaklı
c. Reeskont Faiz Gelirleri hesabı borçlu / Borç Senetleri Reeskontu hesabı alacaklı
d. Reeskont Faiz Giderleri hesabı borçlu / Borç Senetleri Reeskontu hesabı alacaklı
e. Borç Senetleri hesabı borçlu / Reeskont Faiz Gelirleri hesabı alacaklı

Cevap : d. Reeskont Faiz Giderleri hesabı borçlu / Borç Senetleri Reeskontu hesabı alacaklı

İşletme borç senetleri hesabında T58.300 olarak gözüken 10.000$ nominal değerli borç senedini, yıl sonunda Maliye Bakanlığının ilan ettiği kur (1$=5,80T) ile değerlemiştir. Bu işlemin kaydı doğru kaydı hangisidir?

a. 656. Kambiyo Zararları hesabı borçlu / 321. Borç Senetleri hesabı alacaklı
b. 321. Borç Senetleri hesabı borçlu / 646. Kambiyo Kârları hesabı alacaklı
c. 780. Finansman Giderleri hesabı borçlu / 321. Borç Senetleri hesabı alacaklı
d. 770. Genel Yönetim Giderleri hesabı borçlu / 321. Borç Senetleri hesabı alacaklı
e. 653. Komisyon Giderleri hesabı borçlu / 321. Borç Senetleri hesabı alacaklı

Cevap : b. 321. Borç Senetleri hesabı borçlu / 646. Kambiyo Kârları hesabı alacaklı

Nominal değerin altında ihraç edilen tahvile ne denir?

a. Başa baş tahvil
b. İskontolu tahvil
c. Primli tahvil
d. Kuponlu tahvil
e. Sabit faizli tahvil

Cevap : b. İskontolu tahvil

Çıkarılmış tahvillerin nominal değerinden iskonto tutarı düşüldükten sonra kalan değerine ne denir?

a. Tahvil primi
b. Tahvil iskontosu
c. Reeskont tutarı
d. Tahvilin defter değeri
e. Tahvilin bugünkü değeri

Cevap : d. Tahvilin defter değeri

Şirket genel kurulunun kararı ile ayrılan yedeklere ne ad verilir?

a. Yasal yedekler
b. Statü yedekleri
c. Olağanüstü yedekler
d. Hisse senetleri iptal kârları
e. Özel fonlar

Cevap : c. Olağanüstü yedekler

Aşağıdakilerden hangisi Satıcılar hesabının alacak tarafına kaydedilmez?

a. Kredili alışlar
b. Anlaşma gereği satıcı tarafından ödenen giderler
c. Anlaşma gereği cari hesaba yürütülen faizler
d. Yabancı paralı bir borcun değerleme kuru ile değerlenmesi nedeniyle artan Türk parası tutarı
e. Yabancı paralı bir borcun değerleme kuru ile değerlenmesi nedeniyle azalan Türk parası tutarı

Cevap : e. Yabancı paralı bir borcun değerleme kuru ile değerlenmesi nedeniyle azalan Türk parası tutarı

Aşağıdaki kayıt hangi işleme aittir?

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Ünite 6 Soru 10-min

a. Vadeli mal alımı
b. Vadeli mal satımı
c. Vade farkının dönem giderine aktarılması
d. Vade farkının dönem gelirine aktarılması
e. Banka kredisi hesabına faiz tahakkuk etmesi

Cevap : c. Vade farkının dönem giderine aktarılması

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!