Anadolu AöfİŞL207U Dönemsonu İşlemleri

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Ünite 7

Gelir ve Giderlere İlişkin Dönemsonu İşlemleri

#1. Aşağıdakilerden hangisi gider hesabı değildir?

#2. Yukarıdaki kayıt hangi işleme aittir?

d. Gelecek döneme ait gelirlerin kendi dönemine kaydedilmesine

#3. Aşağıdakilerden hangisi KVK’na göre kabul edilmeyen giderler aşağıda yer almaz?

#4. Yukarıdaki kayıt hangi işleme aittir?

a. Faiz gelirinin tahakkuku

#5. Aşağıdakilerden hangisi 7/B seçeneği hesabı değildir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi 7/A seçeneği hesabı değildir?

#7. Yukarıdaki kayıt hangi işleme aittir?

b. Maliyet hesabının gelir tablosuna aktarılmasına

#8. Aşağıdakilerden hangisi gelir hesabı değildir?

#9. (A) şirketinin 2011 yılı muhasebe kârı 50.000 lira kanunen kabul edilmeyen gideri 5.000 lira vergiden muaf geliri 10.000 liradır. Buna göre vergiye tabi kâr liradır?

#10. Yukarıdaki kayıt hangi işleme aittir?

d. Finansman gideri tahakkuku

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL207U Dönemsonu İşlemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL207U Dönemsonu İşlemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL207U Dönemsonu İşlemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Gelir ve Giderlere İlişkin Dönemsonu İşlemleri

Gelir ve Giderlere İlişkin Dönemsonu İşlemleri

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL207U Dönemsonu İşlemleri
Ünite – 7
Gelir ve Giderlere İlişkin Dönemsonu İşlemleri

1. Aşağıdakilerden hangisi 7/A seçeneği hesabı değildir?

a. 710. Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
b. 720. Direkt İşçilik Giderleri
c. 730. Genel Üretim Giderleri
d. 740. Hizmet Üretim Maliyeti
e. 790. İlk Madde ve Malzeme Giderleri

Cevap : e. 790. İlk Madde ve Malzeme Giderleri

2. Aşağıdakilerden hangisi 7/B seçeneği hesabı değildir?

a. 790 İlk Madde ve Malzeme Giderleri
b. 770 Genel Yönetim Giderleri
c. 791 İşçi Ücret ve Giderleri
d. 793 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
e. 794 Çeşitli Giderler

Cevap : b. 770 Genel Yönetim Giderleri

3. Aşağıdakilerden hangisi gelir hesabı değildir?

a. 602. Diğer Gelirler
b. 380. Gelecek Aylara Ait Gelirler
c. 643. Komisyon Gelirleri
d. 644. Konusu Kalmayan Karşılıklar
e. 671. Önceki Dönem Gelir Ve Kârları

Cevap : b. 380. Gelecek Aylara Ait Gelirler

4. Aşağıdakilerden hangisi gider hesabı değildir?

a. 612. Diğer İndirimler(-)
b. 621. Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)
c. 630. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri(-)
d. 654. Karşılık Giderleri(-)
e. 180. Gelecek Aylara Ait Giderler

Cevap : e. 180. Gelecek Aylara Ait Giderler

5. Aşağıdaki kayıt hangi işleme aittir?

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Ünite 7 Soru 5-min

a. Gelir tahakkuku
b. Gider tahakkuku
c. Gelecek döneme ait giderlerin kendi dönemine ertelenmesine
d. Gelecek döneme ait gelirlerin kendi dönemine kaydedilmesine
e. Kira geliri alınmasına

Cevap : d. Gelecek döneme ait gelirlerin kendi dönemine kaydedilmesine

6. Aşağıdaki kayıt hangi işleme aittir?

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Ünite 7 Soru 6-min

a. Faiz gelirinin tahakkuku
b. Gider tahakkuku
c. Gelecek döneme ait giderlerin kendi dönemine ertelenmesine
d. Gelecek döneme ait gelirlerin kendi dönemine ertelenmesine
e. Faiz geliri alınmasına

Cevap : a. Faiz gelirinin tahakkuku

7. Aşağıdaki kayıt hangi işleme aittir?

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Ünite 7 Soru 7-min

a. Gelecek döneme ait giderlerin kendi dönemine ertelenmesine
b. Gelecek döneme ait gelirlerin kendi dönemine ertelenmesine
c. Faiz gelirinin tahakkuku
d. Finansman gideri tahakkuku
e. Faiz gideri ödenmesine

Cevap : d. Finansman gideri tahakkuku

8. Aşağıdaki kayıt hangi işleme aittir?

İŞL207U Dönemsonu İşlemleri Ünite 7 Soru 8-min

a. Mal satılmasına
b. Maliyet hesabının gelir tablosuna aktarılmasına
c. Satılan malın maliyetinin ticari maldan düşülmesine
d. Satış iadesine
e. Alış iadesine

Cevap : b. Maliyet hesabının gelir tablosuna aktarılmasına

9. Aşağıdakilerden hangisi KVK’na göre kabul edilmeyen giderler aşağıda yer almaz?

a. Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler.
b. Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler.
c. Sermaye şirketlerince dağıtılan örtülü kazançlar.
d. Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun ayrılan ihtiyat akçeleri
e. Ödenen temettüler

Cevap : e. Ödenen temettüler

10. (A) şirketinin 2011 yılı muhasebe kârı 50.000 lira kanunen kabul edilmeyen gideri 5.000 lira vergiden muaf geliri 10.000 liradır. Buna göre vergiye tabi kâr liradır?

a. 50.000
b. 45.000
c. 55.000
d. 60.000
e. 40.000

Cevap : b. 45.000

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!