Anadolu AöfPZL103U Pazarlama Yönetimi

PZL103U Pazarlama Yönetimi Ünite 3

Pazarlar ve Davranışlar

#1. Hangisi endüstriyel pazarın yapısı için doğrudur?

#2. Aşağıdakilerden hangisi tüketici pazarının oluşmasında gerekli olan özelliklerden biri değildir?

#3. Endüstriyel satın alımlarda ürüne ilişkin niteliklerin belirlenmesi aşaması için hangi açıklama doğrudur?

#4. Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel alıcı satın alma karar süreci adımlarından birisi değildir?

#5. Tüketici satın alma sürecinin beş adımı, oluş sürecine göre a’dan e’ye sıralanmıştır. Hangi adım doğru sırada değildir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi tüketici satın alma davranışını etkileyen “kültürel” bir faktördür?

#7. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, tüketici pazarındaki satın alma rolleri düşünüldüğünde yanlıştır?

#8. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

#9. Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel alıcıların satın almada kullandıkları yöntemden birisi değildir?

#10. “Sınırlı Karar Verme” hangisinde doğru tanımlanmıştır?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniersitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Pazarlar ve Davranışlar

Anadolu Üniersitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Pazarlar ve Davranışlar

Anadolu Üniersitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Ünite – 3
Pazarlar ve Davranışlar

Aşağıdakilerden hangisi tüketici pazarının oluşmasında gerekli olan özelliklerden biri değildir?

A. Ölçülebilirlik
B. Erişilebilirlik
C. Değişebilirlik
D. Karlılık
E. İstikrar

Cevap : C. Değişebilirlik

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A. Şekil faydası, talebin zamanında karşılanması ile sağlanır.
B. Yer faydası, ürünün beklenilen noktada olması ile ortaya çıkar.
C. Zaman faydası, ürünün sahipliğinin bir bedel karşılığında devredilmesidir.
D. Mülkiyet faydası, ürünün biçimi ile ilgilidir.
E. Sahiplik faydası, talebin olduğu yere ürünün gönderilmesiyle sağlanır.

Cevap : B. Yer faydası, ürünün beklenilen noktada olması ile ortaya çıkar.

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, tüketici pazarındaki satın alma rolleri düşünüldüğünde yanlıştır?

A. Satın alıcı-tüketiciler: Satın alma ile ilgilenmeyip sadece tüketimi gerçekleştirenlerdir.
B. Etkileyiciler: Ürün, marka ve mağaza seçiminde etkili olanlardır.
C. Satın alma kararını verenler: Hangi ürünün ya da hizmetin alınacağını saptayanlardır.
D. Satın alma kararını verenler: Bu gruba, ebeveynlerin çocukları için tüketilecek gıdaya karar vermesi örnek gösterilebilir.
E. Son kullanıcılar: Ürünü kullanan ya da tüketen kişi/kişilerdir.

Cevap : A. Satın alıcı-tüketiciler: Satın alma ile ilgilenmeyip sadece tüketimi gerçekleştirenlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi tüketici satın alma davranışını etkileyen “kültürel” bir faktördür?

A. Öğrenme
B. Güdülenme
C. Tutum
D. Aile
E. Durumsal Faktörler

Cevap : D. Aile

Tüketici satın alma sürecinin beş adımı, oluş sürecine göre a’dan e’ye sıralanmıştır. Hangi adım doğru sırada değildir?

A. Problemin farkına varma
B. Seçenekleri arama
C. Seçeneklerin değerlendirilmesi
D. Bilgi arama
E. Satın alma sonrası değerlendirme

Cevap : D. Bilgi arama

“Sınırlı Karar Verme” hangisinde doğru tanımlanmıştır?

A. Tüketicilerin, sıradan, günlük olarak sık sık verdiği alışagelmiş davranışa dayalı kararlarıdır.
B. Denenmiş, bilinen, alışık olunan ürün ve markaları tercih ederken gösterilen davranış biçimidir.
C. Düşük fiyatlı sık satın alınan, düşük ilgilenim düzeyi gerektiren bilinen marka ve ürünlerin alınmasına karar verilen karar türüdür.
D. En karmaşık zihinsel süreçleri gerektiren, satın alma karar türüdür.
E. Ara sıra satın alınan ürünler için geçerli olan bir karar verme türüdür.

Cevap : E. Ara sıra satın alınan ürünler için geçerli olan bir karar verme türüdür.

Hangisi endüstriyel pazarın yapısı için doğrudur?

A. Endüstriyel pazar, küçük alıcılardan oluşur
B. Endüstriyel müşteriler, bölgesel yoğunlaşma göstermezler.
C. Endüstriyel alıcıların talebi son kullanıcılardan doğar.
D. Endüstriyel pazardaki talep kısa dönemli fiyat değişikliklerinden etkilenir.
E. Endüstriyel pazarda talebi ilk kullanıcı belirler.

Cevap : C. Endüstriyel alıcıların talebi son kullanıcılardan doğar.

Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel alıcı satın alma karar süreci adımlarından birisi değildir?

A. Rakiplerin ihtiyaçlarına bakılması
B. Ürüne ilişkin niteliklerin belirlenmesi
C. Tedarikçilerin tanımlanması ve teklilferin alınması
D. Alternatiflerin değerlendirilmesi
E. Satın almanın yapılması Pazarlama Yönetimi

Cevap : A. Rakiplerin ihtiyaçlarına bakılması

Endüstriyel satın alımlarda ürüne ilişkin niteliklerin belirlenmesi aşaması için hangi açıklama doğrudur?

A. Arzu edilen ürünün boyutunun belirlenmesine ihtiyaç yoktur.
B. Ayrıntılı teknik niteliklerin belirlenmesi sorumluluğunu işletme dışından danışmanlar üstlenir.
C. Tedarikçiler, ürüne ilişkin niteliklerin ne olacağına her zaman tek başlarına karar verirler.
D. Değer analizinin sonucuna göre üretim sürecinin devam edip etmemesine karar verilir.
E. Değer analizi sonucunda elde edilmesi beklenen yararlar çok büyük maliyetlerle sağlanıyorsa, satın alma ertelenebilir.

Cevap : E. Değer analizi sonucunda elde edilmesi beklenen yararlar çok büyük maliyetlerle sağlanıyorsa, satın alma ertelenebilir.

Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel alıcıların satın almada kullandıkları yöntemden birisi değildir?

A. Tetkik
B. Rasgele seçim
C. Örneklendirme
D. Tanımlama
E. Müzakere edilmiş sözleşmeler

Cevap : B. Rasgele seçim

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!