Anadolu AöfPZL103U Pazarlama Yönetimi

PZL103U Pazarlama Yönetimi Ünite 4

Pazarlama Yönetim Süreci

#1. Aşağıdakilerden hangisi pazardaki potansiyel alıcıları onların ihtiyaçlarının ortak özellikleri ve pazarlama çabalarına vermiş oldukları tepkilerinin benzerliklerine göre gruplama çabasının tanımıdır?

#2. Durum analizi aşağıda verilenlerden hangisinin içerisinde yer almaktadır?

#3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde pazarlama yönetiminin üç temel aşaması doğru biçimde sıralanmaktadır?

#4. İşletmenin tüm ürün-pazar bileşimlerini bütün halinde değerlendirmek suretiyle, vizyon ve stratejik amaçlarına ulaşmasını sağlamak üzere pazarlama çabalarının etkin, verimli ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi aşağıdakilerden hangisini kapsamaktadır?

#5. Kaynak ve kabiliyetlerin amaç ve hedefler doğrultusunda uygulamaya geçirilmesi, karar alınması, gerekli uyumlaştırmaların sağlanması, ulaşılan sonuçların hedeflerle karşılaştırılarak gerekli düzeltici önlemlerin alınması aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

#6. Pazarlama amaç ve hedeflerine verimli, etkin ve etkili bir şekilde ulaşılması amacıyla pazarlama plan ve programlarının uygulanması ve kontrolünü kapsayan bir sürece ne ad verilir?

#7. Aşağıdakilerden hangileri stratejik iş birimleri için uygulanabilecek temel stratejiler arasında yer almaktadır?

#8. Rekabet avantajı sağlamak amacıyla ürüne ilişkin beklenti ya da fayda içeren bir özellik çerçevesinde, tüketici zihninde işletme, ürün ya da marka bağlamında yer edinme çabası aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmaktadır?

#9. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama kontrolünün gerçekleştirilmesi aşamalarından biri değildir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi pazar bölümlendirme için pazarın sahip olması gereken temel bazı özelliklerden biri değildir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniersitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Pazarlama Yönetim Süreci

Anadolu Üniersitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Pazarlama Yönetim Süreci

Anadolu Üniersitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Ünite – 4
Pazarlama Yönetim Süreci

Kaynak ve kabiliyetlerin amaç ve hedefler doğrultusunda uygulamaya geçirilmesi, karar alınması, gerekli uyumlaştırmaların sağlanması, ulaşılan sonuçların hedeflerle karşılaştırılarak gerekli düzeltici önlemlerin alınması aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

A. Planlama
B. Yönetim
C. Kontrol
D. Strateji
E. Değerlendirme

Cevap : B. Yönetim

Pazarlama amaç ve hedeflerine verimli, etkin ve etkili bir şekilde ulaşılması amacıyla pazarlama plan ve programlarının uygulanması ve kontrolünü kapsayan bir sürece ne ad verilir?

A. Pazarlama planlaması
B. Pazarlama stratejisi
C. Konumlandırma
D. Pazarlama yönetimi
E. Pazara nüfuz etme

Cevap : D. Pazarlama yönetimi

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde pazarlama yönetiminin üç temel aşaması doğru biçimde sıralanmaktadır?

A. Planlama, uygulama ve kontrol
B. Değerlendirme, kontrol, geribildirim
C. Planlama, değerlendirme, kontrol
D. Kontrol, uygulama, değerlendirme
E. Uygulama, planlama, değerlendirme

Cevap : A. Planlama, uygulama ve kontrol

İşletmenin tüm ürün-pazar bileşimlerini bütün halinde değerlendirmek suretiyle, vizyon ve stratejik amaçlarına ulaşmasını sağlamak üzere pazarlama çabalarının etkin, verimli ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi aşağıdakilerden hangisini kapsamaktadır?

A. Pazarlama planlaması
B. Ürün yönetimi
C. Stratejik pazarlama planlaması
D. Pazarlama kontrolü
E. Pazarlama karması

Cevap : C. Stratejik pazarlama planlaması

Durum analizi aşağıda verilenlerden hangisinin içerisinde yer almaktadır?

A. Ürün planlaması ve kontrolü süreci
B. Pazarlama kontrolü
C. Pazarlama stratejisi
D. Ürün konumlandırma süreci
E. Stratejik pazarlama planlama süreci

Cevap : E. Stratejik pazarlama planlama süreci

Aşağıdakilerden hangileri stratejik iş birimleri için uygulanabilecek temel stratejiler arasında yer almaktadır?

A. Geliştirme, elde tutma, tasfiye etme
B. Kontrol etme, planlama, sonlandırma
C. Değerlendirme, kontrol etme, tasfiye etme
D. Elde tutma, planlama, kontrol etme
E. Geliştirme, değerlendirme, planlama

Cevap : A. Geliştirme, elde tutma, tasfiye etme

Aşağıdakilerden hangisi pazardaki potansiyel alıcıları onların ihtiyaçlarının ortak özellikleri ve pazarlama çabalarına vermiş oldukları tepkilerinin benzerliklerine göre gruplama çabasının tanımıdır?

A. Pazar gruplandırma
B. Pazarın çeşitlenmesi
C. Pazar bölümlendirme
D. Pazar stratejisi
E. Hedef pazar

Cevap : C. Pazar bölümlendirme

Aşağıdakilerden hangisi pazar bölümlendirme için pazarın sahip olması gereken temel bazı özelliklerden biri değildir?

A. Ölçülebilirlik
B. Ulaşabilirlik
C. Ayırdedilebilirlik
D. Sınılanabilirlik
E. Yeterli talep büyüklüğü

Cevap : D. Sınılanabilirlik

Rekabet avantajı sağlamak amacıyla ürüne ilişkin beklenti ya da fayda içeren bir özellik çerçevesinde, tüketici zihninde işletme, ürün ya da marka bağlamında yer edinme çabası aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmaktadır?

A. Planlama
B. Konumlandırma
C. Ürün yerleştirme
D. Gruplandırma
E. Kontrol etme

Cevap : B. Konumlandırma

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama kontrolünün gerçekleştirilmesi aşamalarından biri değildir?

A. Yıllık plan kontrolü
B. Karlılık kontrolü
C. Süreç kontrolü
D. Etkinlik kontrolü
E. Pazarlama denetimi

Cevap : C. Süreç kontrolü

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!