Anadolu AöfPZL103U Pazarlama Yönetimi

PZL103U Pazarlama Yönetimi Ünite 5

Ürün Yönetimi

#1. İşletmelerin demirbaşları sayılan, üretim sürecine girmemekle birlikte destek olan ürünler için hangi kavram kullanılır?

#2. Aşağıdakileren hangisi tüketim ürünlerinin sınıflandırılmasına dahil olamaz?

#3. Pazar payının korunmaya çalışıldığı, rekabetin çok yoğun olduğu, mümkün olan her dağıtım noktasında var olunmaya çalışılan ürün yaşam evresi hangisidir?

#4. Ürünün pazarda kabul görüp görmeyeceği yeni ürün geliştirme sürecinin hangi aşamasında test edilir?

#5. Pahalı olan, göreceli olarak yüksek fiyatlandırılmış, alıcılarının çaba göstererek aldıkları ürünleri aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade eder?

#6. Soyut olan ve sahiplikle sonuçlanmayan bir ürün örneği olarak aşağıdakilerden hangisi verilebilir?

#7. Ürünlerin yaşam sürecine aşağıdakilerden hangisi dahil olamaz?

#8. Benzer özelliklere sahip, aynı gruptaki müşterilere aynı tür marketlerde satılan, aynı fiyat aralığında olan, birbiri ile yakın olarak ilgili/ilişkili ürünler için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?

#9. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin ürün hatlarını genişletme nedenlerinden biri olamaz?

#10. Ürünün yapısı, kullanılması, korunması, perfromansı ve diğer önemli özellikler hakkında bilgi veren etiket türü hangisidir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniersitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

PZL103U Pazarlama Yönetimi Ünite 5, Ürün Yönetimi

Anadolu Üniersitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ürün Yönetimi

Anadolu Üniersitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Ünite – 5
Ürün Yönetimi

Soyut olan ve sahiplikle sonuçlanmayan bir ürün örneği olarak aşağıdakilerden hangisi verilebilir?

A. Eğitim hizmetleri
B. Cep telefonu
C. Şampuan
D. Lüks ürünler
E. Marka ürünler

Cevap : A. Eğitim hizmetleri

Aşağıdakileren hangisi tüketim ürünlerinin sınıflandırılmasına dahil olamaz?

A. Kolayda ürünler
B. Dayanıklı ürünler
C. Beğenmeli ürünler
D. Özellikli ürünler
E. Aranmayan ürünler

Cevap : B. Dayanıklı ürünler

Pahalı olan, göreceli olarak yüksek fiyatlandırılmış, alıcılarının çaba göstererek aldıkları ürünleri aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade eder?

A. Kolayda ürünler
B. Beğenmeli ürünler
C. Özellikli ürünler
D. Aranmayan ürünler
E. Ekonomik ürünler

Cevap : C. Özellikli ürünler

İşletmelerin demirbaşları sayılan, üretim sürecine girmemekle birlikte destek olan ürünler için hangi kavram kullanılır?

A. Hammaddeler
B. Ana ekipman
C. Süreç malzemesi
D. Aksesuar ekipman
E. Endüstriyel hizmet

Cevap : D. Aksesuar ekipman

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin ürün hatlarını genişletme nedenlerinden biri olamaz?

A. Satış dalgalanmalarına engel olmak
B. Pazarda daha büyük etki yaratabilmek
C. Kaynaklarını etkin kullanabilmek
D. Uzun ömürlü olabilmek
E. Kontrolsüz büyümeden kaçınmak

Cevap : E. Kontrolsüz büyümeden kaçınmak

Benzer özelliklere sahip, aynı gruptaki müşterilere aynı tür marketlerde satılan, aynı fiyat aralığında olan, birbiri ile yakın olarak ilgili/ilişkili ürünler için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?

A. Ürün hattı
B. Ürün satıhı
C. Ürün karması
D. Ürün çeşidi
E. Ürün türevi

Cevap : A. Ürün hattı

Ürünlerin yaşam sürecine aşağıdakilerden hangisi dahil olamaz?

A. Pazara giriş
B. Büyüme
C. Çoğalma
D. Olgunluk
E. Gerileme

Cevap : C. Çoğalma

Pazar payının korunmaya çalışıldığı, rekabetin çok yoğun olduğu, mümkün olan her dağıtım noktasında var olunmaya çalışılan ürün yaşam evresi hangisidir?

A. Pazara giriş
B. Büyüme
C. Olgunluk
D. Gerileme
E. Çöküş

Cevap : C. Olgunluk

Ürünün pazarda kabul görüp görmeyeceği yeni ürün geliştirme sürecinin hangi aşamasında test edilir?

A. Fikir yaratılması
B. Fikirlerin elenmesi
C. Kavram geliştirme ve test etme
D. Pazar testi
E. Pazara sunum

Cevap : D. Pazar testi

Ürünün yapısı, kullanılması, korunması, perfromansı ve diğer önemli özellikler hakkında bilgi veren etiket türü hangisidir?

A. Marka etiketi
B. Sınıflandırma etiketi
C. İç paket etiketi
D. Dış paket etiketi
E. Tanımlayıcı etiket

Cevap : E. Tanımlayıcı etiket

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!