Anadolu AöfİŞL301U Uluslararası İşletmecilik

İŞL301U Uluslararası İşletmecilik Final Deneme Sınavı 2

İŞL301U Uluslararası İşletmecilik Final Deneme Sınavı 2

#1. İnternet kullanımı istatistiklerine göre 2000-2015 dönemi itibariyle aşağıda sıralanan bölgelerden hangisi diğerlerine oranla daha büyük bir gelişime kaydetmiştir?

#2. Bir işletme sürecinin ya da bütün bir imalat tesisinin yabancı bir ülkeye taşınmasına ne ad verilir?

#3. Kota sistemleri yoluyla ayrımcılığın zararlarını azaltmayı hedefleyen uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Hem küreselleşme baskısının hem de yerelleşme baskısının güçlü bir şekilde hissedildiği çevre türü aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi ülke dışında görevlendirilecek personele verilecek eğitimlerden biri değildir?

Cevap : c. Kompozisyon eğitimi

#6. Yatırım yapılan yabancı ülke işletmesi üzerinde kontrol sağlama potansiyeli oldukça düşük veya hiç olmayan, yabancı pazara giriş yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

#7. İşletmenin üst düzey yönetim ofislerinin ve üst düzey yönetimi doğrudan destekleyen çalışanların bulunduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyi tetikleyen unsurlardan biridir?

#9. İşletmelerin sosyal yarara yönelik olarak nakdi bağış ve hibeler yoluyla yaptığı geleneksel sosyal girişim aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. Kurumsal gönüllülük

#10. Aşağıdakilerden hangisi polisentrizm politikasının yararlarından biri değildir?

Cevap : e. Yöneticilerin işletmeye maliyetinin yüksek olması

#11. İnsan kaynakları yönetimi aşağıdaki tanımlardan hangisinde tam olarak açıklanmıştır?

Cevap : c. Bir işletmenin çalışanlarının bulunması, yerleştirilmesi, değerlendirilmesi, ücretlendirilmesi, işçi işveren ilişkilerinin düzenlenmesi ve geliştirilmesi faaliyetlerini yerine getiren fonksiyondur.

#12. İşgücü kompozisyonu içinde farklılık gruplarına düşük seviyede yer veren insan kaynakları paradigması aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c. Monolitik

#13. Aşağıdakilerden hangisi çokuluslu işletme olma yollarından biri değildir?

#14. Diğerlerinin farklılıklarına yönelik potansiyel farkındalık ve kabul olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : e. Farklılık tutumu

#15. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası işletmenin dünyanın herhangi bir yerindeki en iyi elemanı çalıştırmak istemesi fikrini ifade eder?

Cevap : e. Geosentrizm

#16. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası işletmelerde insan kaynağı politikalarından biri değildir?

Cevap : a. İnpariate

#17. İnternetteki aracılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#18. Lisans anlaşmalarında lisansiyenin lisansöre ödediği ücret aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir?

#19. Sosyal girişimcilik yaklaşımının ortaya çıkışı aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Cevap : b. 1980- Ashoka Vakfı’nın kuruluşu

#20. Tüm ihracat sürecinin işletmenin kendisi tarafından yürütüldüğü ihracat türü aşağıdakilerden hangisidir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İŞL301U Uluslararası İşletmecilik Final Deneme Sınavı 2

İŞL301U Uluslararası İşletmecilik Final Deneme Sınavı 2

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Ünite -6
Uluslararası Pazarlama ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Dış pazara açılma olasılığı en az olan işletme türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. İç pazara dönük işletmeler
b. Dış pazarlara geçici olarak satış yapanlar
D. İIraDatçı işletmeler
d. Uluslararası pazarlama faaliyetinde bulunanlar
e. Küresel işletmeler

Cevap : a. İç pazara dönük işletmeler

Ulusal sınırlar içinde faaliyet gösteren işletmelere ne ad verilir?

a. İIraDatçı işletmeler
b. Yerel işletmeler
c. Uluslararası işletmeler
d. Çokuluslu işletmeler
e. Küresel işletmeler

Cevap : b. Yerel işletmeler

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlama teorisinin amaçlarından biri değildir?

a. Farklı değer, ürün ve hizmetlere yönelik ihtiyaçlar, istekler ve talepler üzerindeki sistemlerin ve kültürün etkisini anlamak
b. Farklı pazarlardaki alıcı davranışlarını çözümlemek
c. Kültür değişikliklerine karşı işletmenin tepkisini tasarlamak
d. Dünya çapında ithalat ve ihracat akışlarını tanımlamak
e. Uluslararası nitelikteki işletmelerin envanterini çıkarmak

Cevap : e. Uluslararası nitelikteki işletmelerin envanterini çıkarmak

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin uluslararası pazarlara yönelmelerinin nedenlerinden biri değildir?

a. İşletmeler arası ortak girişimler dış pazarfırsatlarının değerlendirilmesinde işletmelere kolaylıklar sağlamaktadır.
b. Atıl üretim kapasitesi söz konusu olduğunda, uluslararası pazarlara yönelmek hem atıl üretim kapasitesinin kullanılmasını hem de satışların artırılmasına olanak vermektedir.
c. Uluslararası pazarlara açılmak, işletmelerin karşılaştığı toplam maliyetleri üretimdeki artışa bağlı olarak yükseltmektedir.
d. Yurtiçi pazarda satışların mevsimlik dalgalanmalar gösterdiği durgun sezonlarda işletmeler, ihracat yoluyla üretimlerini dengeli ve sürekli hale getirmektedirler.
e. Uluslararası pazarlara açılmak, işletmeyi geleceğin getireceği koşullara daha iyi hazırlamaktır.

Cevap : c. Uluslararası pazarlara açılmak, işletmelerin karşılaştığı toplam maliyetleri üretimdeki artışa bağlı olarak yükseltmektedir.

Aşağıdaki çevre faktörlerinin hangisi talebi yaratma ve yönetme sürecinde özellikle dikkate alınmalıdır?

a. Yasal ve politik çevre faktörleri
b. Ekonomik çevre faktörleri
c. Demografik çevre faktörleri
d. Kültürel faktörler
e. Teknolojik faktörler

Cevap : b. Ekonomik çevre faktörleri

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin karşılaştığı kültürel çevrenin unsurlarından biri değildir?

a. Aynı kültürü paylaşan kişilerin öğrenilmiş davranışsal özellikleri
b. Gerçek fiziksel özellikler ve görünümler
c. Fiziksel olarak idealize edilmiş özellikler
d. Ülkenin sahip olduğu yüzölçümü
e. Nüfus büyüklüğü, dağılımı vb. demografik özellikler

Cevap : d. Ülkenin sahip olduğu yüzölçümü

Aşağıdakilerden hangisi dış pazarları tanımlamada kullanılan demografi niteliği olan bilgi türlerinden biri değildir?

a. Pazarın coğrafi konumu
b. Pazardaki işbölümü derecesi
c. Pazarın ekonomik yapısı
d. Nüfus ve özellikleri
e. Pazardaki rekabet koşulları

Cevap : b. Pazardaki işbölümü derecesi

Tüketicinin bir ürünü satın alırken neyi satın aldığını gösteren ürün boyutu aşağıdakilerden hangisidir?

a. Asıl (öz) ürün
b. Somut ürün
c. Zenginleştirilmiş ürün
d. Aranmayan ürün
e. Ürün iletişimi ve imajı

Cevap : a. Asıl (öz) ürün

Uluslararası işletme çeşitli ülkelere aynı ürünün aynı kullanımı için aynı mesajla pazarladığında aşağıdaki ürün stratejilerinden hangisini benimsemiş olur?

a. Farklı ürün- aynı mesaj
b. Yeni ürün üretme
c. Tek ürün- Tek mesaj
d. Yararlanma şekli, değişen tek ürün-farklı mesaj
e. Farklı ürün-aynı mesaj

Cevap : c. Tek ürün- Tek mesaj

Yerel ve uluslararası dağıtım kanalları arasında bir takım önemli farklılıklar bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

a. Uluslararası dağıtım kanalları daha karmaşık değişkenler içerir.
b. Farklı pazarlarda farklı dağıtım kanalları talepleri oluşur.
c. Başarılı bir yerel yaklaşım her zaman yurt dışına taşınmayabilir.
d. Hem yerel hem de yurt dışındaki pazarlarda sadece üretim koşulları dikkate alınmalıdır.
e. İki sistemin ortak unsurları yurt dışında uygulanabilir.

Cevap : d. Hem yerel hem de yurt dışındaki pazarlarda sadece üretim koşulları dikkate alınmalıdır.

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!