Anadolu AöfİŞL301U Uluslararası İşletmecilik

İŞL301U Uluslararası İşletmecilik Final Deneme Sınavı 1

İŞL301U Uluslararası İşletmecilik Final Deneme Sınavı 1

#1. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası işletmelerde insan kaynakları sürecinin temel fonksiyonlarından biri değildir?

Cevap : e. Kaizen

#2. Aşağıdaki ürün gruplarının hangisinde küreselleşme daha fazla yaşanmıştır?

#3. Hükumetin yabancı işletmelere ilişkin görüşleri ve yabancı pazar alternatiflerinin analizinde değerlendirme yaptığı analiz ölçütüne ne ad verilir?

#4. Yap-işlet-devret anlaşmaları aşağıdaki yabancı pazara giriş yöntemlerinden hangisinin özelleşmiş bir türüdür?

#5. Aşağıdakilerden hangisi küresel değer zinciriyle ilgili değildir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi sosyal işletmeciliğin ilkelerinden biri değildir?

#7. Kurumsal sosyal sorumluluk piramidinde birinci öncelikli unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Ekonomik

#8. İşletme itibarının korunmasında, yöneticilere doğru şeyi yapma ile ilgili rehberlik eden sorumluluk aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c. Etik

#9. Aşağıdakilerden hangisi BRICS olarak bilinen ülke grubu içinde yer almaz?

#10. Eşit istihdama ulaşmak için, ayrımcılığın güçsüz gruplar yararına yapılandırılması aşağıdaki uygulamalardan hangisi ile ifade edilir?

Cevap : c. Pozitif ayrımcılık

#11. İhracatçı işletmeler adına uluslararası nakliyeyi düzenleyen; taşıma yöntemleri, uluslararası ticaret için gereken belgeler ve ana ve yabancı ülkelerdeki ihracat kuralları ve düzenlemeleri üzerinde uzmanlaşmış bir kolaylaştırıcıya ne ad verilir?

#12. Kurulur kurulmaz uluslararası işletmeciliğe başlayan ve hızlı bir şekilde yabancı pazarlara açılan genç, küçük veya orta ölçekli çok uluslu işletme türü aşağıdakilerden hangisidir?

#13. İşletmenin sermaye, emek, teknoloji, toprak, tesis ve donanım gibi üretken varlıkları satın alarak yurtdışında fiilen bulunmasına ne ad verilir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi polisentrizm politikasının sakıncalarından biridir?

#15. Değer sistemleri hangi farklılık sınıflandırması içinde yer almaktadır?

Cevap : b. İkincil

#16. Yabancı pazara giriş yöntemlerinden hangisi ara form olarak nitelendirilmektedir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi etnosentrizmin yararlarından biri değildir?

Cevap : a. Bağlı kuruluşla kolay koordinasyon ve kontrol sağlanması

#18. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası işletmelerin standartlaştırılmış eğitim programlarından biridir?

Cevap : b. Gidilecek ülkeyle ilgili kültürel eğitimler verilmesi

#19. Aşağıdakilerden hangisi yurt dışı görevlendirmede başarıyı sağlayan unsurlardan biri değildir?

Cevap : d. Organik uyum

#20. Ortaklardan belli bir kısmının ileriye, diğerlerinin ise geriye doğru dikey bütünleşmeye giderek kurdukları ortak girişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İŞL301U Uluslararası İşletmecilik Final Deneme Sınavı 1

İŞL301U Uluslararası İşletmecilik Final Deneme Sınavı 1

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Ünite -5
Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan kaynakları yönetimi aşağıdaki tanımlardan hangisinde tam olarak açıklanmıştır?

a. Bir işletmenin yönetsel faaliyetlerinin genel ifadesidir.
b. Yönetimin karar almasını ve denetimi desteklemek için, iç ve dış çevreden verileri toplayan işleyen depolayan ve ileten etkileşimli bir birimdir.
c. Bir işletmenin çalışanlarının bulunması, yerleştirilmesi, değerlendirilmesi, ücretlendirilmesi, işçi işveren ilişkilerinin düzenlenmesi ve geliştirilmesi faaliyetlerini yerine getiren fonksiyondur.
d. İnsan kaynakları bölümünün fonksiyonlarını yerine getirebilmek için modern teknikleri kullanabilmektir.
e. Örgütsel amaçları gerçekleştirmek için insanların çalıştırılmasıdır.

Cevap : c. Bir işletmenin çalışanlarının bulunması, yerleştirilmesi, değerlendirilmesi, ücretlendirilmesi, işçi işveren ilişkilerinin düzenlenmesi ve geliştirilmesi faaliyetlerini yerine getiren fonksiyondur.

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası işletmelerde insan kaynakları sürecinin temel fonksiyonlarından biri değildir?

a. İşe alma
b. Eğitim geliştirme
c. Ücret yönetimi
d. İşçi işveren ilişkileri
e. Kaizen

Cevap : e. Kaizen

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası işletmelerde insan kaynağı politikalarından biri değildir?

a. İnpariate
b. Polisentrizm
c. Regiosentrizm
d. Etnosentrizm
e. Geosentrizm

Cevap : a. İnpariate

Aşağıdakilerden hangisi etnosentrizmin yararlarından biri değildir?

a. Bağlı kuruluşla kolay koordinasyon ve kontrol sağlanması
b. Ev sahibi ülkenin diline uyum sağlanması
c. Yeterli teknik ve yönetsel bilgiye sahip olunması
d. Ana merkez personeliyle etkin iletişim sağlanması
e. Ana merkezin amaçlarına ve uygulamalarına yakın olunması

Cevap : a. Bağlı kuruluşla kolay koordinasyon ve kontrol sağlanması

Aşağıdakilerden hangisi polisentrizm politikasının yararlarından biri değildir?

a. Ev sahibi ülkenin isteklerine etkili yanıtlar verilebilmesi
b. Dil ve kültüre yatkınlık olunması
c. Faaliyette bulunulan ülkedeki işletmecilik uygulamalarına yatkın olunması
d. Bağlılığın ve güdülemenin artması
e. Yöneticilerin işletmeye maliyetinin yüksek olması

Cevap : e. Yöneticilerin işletmeye maliyetinin yüksek olması

Aşağıdakilerden hangisi polisentrizm politikasının sakıncalarından biridir?

a. Ev sahibi ülkenin isteklerine etkili yanıtlar verilebilmesi
b. Dil ve kültüre yatkın olunması
c. Bağlı kuruluş üzerinde etkili kontrol yapılamaması
d. Bağlılığın ve güdülemenin artması
e. Faaliyette bulunulan ülkedeki işletmecilik uygulamalarına yatkın olunması

Cevap : c. Bağlı kuruluş üzerinde etkili kontrol yapılamaması

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası işletmenin dünyanın herhangi bir yerindeki en iyi elemanı çalıştırmak istemesi fikrini ifade eder?

a. Etnosentrizm
b. Polisentrizm
c. İnpatriate
d. Regiosentrizm
e. Geosentrizm

Cevap : e. Geosentrizm

Aşağıdakilerden hangisi yurt dışı görevlendirmede başarıyı sağlayan unsurlardan biri değildir?

a. Kişisel uyum
b. Algılama kabiliyeti
c. Diğer insanlara uyum
d. Organik uyum
e. Kültürel uyum

Cevap : d. Organik uyum

Aşağıdakilerden hangisi ülke dışında görevlendirilecek personele verilecek eğitimlerden biri değildir?

a. Kültürel eğitim
b. Dil eğitimi
c. Kompozisyon eğitimi
d. Uyum eğitimi
e. Gidilecek ülkenin ekonomisi ve iş uygulamalarıyla ilgili eğitim

Cevap : c. Kompozisyon eğitimi

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası işletmelerin standartlaştırılmış eğitim programlarından biridir?

a. Yöneticiyi bir eğitim kurumunda dil kursuna göndermek
b. Gidilecek ülkeyle ilgili kültürel eğitimler verilmesi
c. Yeni kurulan sistemin ülke dışına gönderilen personele anlatılması
d. Gidilecek bağlı kuruluşun özel koşullarının öğretilmesi
e. İşletmenin ihtiyacı doğrultusunda seminerler düzenlemek

Cevap : b. Gidilecek ülkeyle ilgili kültürel eğitimler verilmesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!