Anadolu AöfİŞL301U Uluslararası İşletmecilik

İŞL301U Uluslararası İşletmecilik Vize Deneme Sınavı 4

İŞL301U Uluslararası İşletmecilik Vize Deneme Sınavı 4

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

#1. Aşağıdaki ürün gruplarının hangisinde küreselleşme daha fazla yaşanmıştır?

#2. Kurulur kurulmaz uluslararası işletmeciliğe başlayan ve hızlı bir şekilde yabancı pazarlara açılan genç, küçük veya orta ölçekli çok uluslu işletme türü aşağıdakilerden hangisidir?

#3. İşletmenin sermaye, emek, teknoloji, toprak, tesis ve donanım gibi üretken varlıkları satın alarak yurtdışında fiilen bulunmasına ne ad verilir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi küresel değer zinciriyle ilgili değildir?

#5. İhracatçı işletmeler adına uluslararası nakliyeyi düzenleyen; taşıma yöntemleri, uluslararası ticaret için gereken belgeler ve ana ve yabancı ülkelerdeki ihracat kuralları ve düzenlemeleri üzerinde uzmanlaşmış bir kolaylaştırıcıya ne ad verilir?

#6. İşletmecilik açısından çevre kavramının kapsamı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi iç çevre faktörlerinden biridir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi PESTEL analizinin unsurlarından biri değildir?

#9. Ekoloji kavramının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi iş çevresini ifade eder?

#11. Hem küreselleşme baskısının hem de yerelleşme baskısının güçlü bir şekilde hissedildiği çevre türü aşağıdakilerden hangisidir?

#12. Tüm ihracat sürecinin işletmenin kendisi tarafından yürütüldüğü ihracat türü aşağıdakilerden hangisidir?

#13. Lisans anlaşmalarında lisansiyenin lisansöre ödediği ücret aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir?

#14. Yatırım yapılan yabancı ülke işletmesi üzerinde kontrol sağlama potansiyeli oldukça düşük veya hiç olmayan, yabancı pazara giriş yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

#15. İnternet kullanımı istatistiklerine göre 2000-2015 dönemi itibariyle aşağıda sıralanan bölgelerden hangisi diğerlerine oranla daha büyük bir gelişime kaydetmiştir?

#16. Uluslararası işletmelerin strateji ve örgütsel yapılanmalarının yerel işletmelerden daha karmaşık olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a. Çevresel koşulların karmaşıklığı

#17. Aşağıdakilerden hangisi SWOT analizinin boyutlarından biri değildir?

Cevap : d. Olasılıklar

#18. Aşağıdakilerden hangisi keşfedici öğrenme modelinin temel kavramlarından biri değildir?

Cevap : e. Üretim

#19. Maliyet liderliği, farklılaşma ve odaklanma stratejileri hangi yönetim düşünürü tarafından geliştirilmiştir?

Cevap : a. Michael Porter

#20. Aşağıdakilerden hangisi karma örgütlenme modellerinden biridir?

Cevap : d. Matriks yapı

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

İŞL301U Uluslararası İşletmecilik Vize Deneme Sınavı 4

İŞL301U Uluslararası İşletmecilik Vize Deneme Sınavı 4

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Ünite -4
Uluslararası İşletmelerde Strateji ve Örgütsel Yapılanma

Uluslararası işletmelerin strateji ve örgütsel yapılanmalarının yerel işletmelerden daha karmaşık olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a. Çevresel koşulların karmaşıklığı
b. Nitelikli işgücüne erişim sıkıntısı
c. Artan rekabet
d. Ekonomik değişkenler
e. Farklılaşan yasal sistemler

Cevap : a. Çevresel koşulların karmaşıklığı

Örgütün amaçlarına ulaşabilmesi için çevresel güçlerle etkileşimli olarak atacağı adımlar olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a. Örgütsel yapılanma
b. Taktik
c. Stratejik plan
d. Strateji
e. Politika

Cevap : d. Strateji

Aşağıdakilerden hangisi SWOT analizinin boyutlarından biri değildir?

a. Zayıf yönler
b. Fırsatlar
c. Güçlü yönler
d. Olasılıklar
e. Tehditler

Cevap : d. Olasılıklar

İşletmenin bilgi ve becerilerini kullanarak örgütsel amaçlarını sürekli olarak optimize etmek suretiyle çevresel belirsizliklerle başa çıkabilme becerisi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a. Etkinlik
b. Etkililik
c. Esneklik
d. Öğrenme
e. Rekabet gücü

Cevap : c. Esneklik

Aşağıdakilerden hangisi keşfedici öğrenme modelinin temel kavramlarından biri değildir?

a. Arayış
b. Risk alma
c. Deneysellik
d. Esneklik
e. Üretim

Cevap : e. Üretim

Aşağıdakilerden hangisi ürün-pazar stratejilerinden biri değildir?

a. Pazar geliştirme stratejisi
b. Odaklanma stratejisi
c. Pazara nüfuz etme stratejisi
d. Ürün geliştirme stratejisi
e. Çeşitlendirme stratejisi

Cevap : b. Odaklanma stratejisi

Maliyet liderliği, farklılaşma ve odaklanma stratejileri hangi yönetim düşünürü tarafından geliştirilmiştir?

a. Michael Porter
b. Frederick W.Taylor
c. Henri Fayol
d. Igor Ansoff
e. Henry Mintzberg

Cevap : a. Michael Porter

Bölgesel ihtiyaçlara en hızlı ve etkili cevap verebilecek örgütlenme sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Ürün temeline göre bölümlere ayırma
b. Uluslararası bölüm yapısı
c. Matriks yapı
d. Coğrafi temele göre bölümlere ayırma
e. Fonksiyonlara göre bölümlere ayırma

Cevap : d. Coğrafi temele göre bölümlere ayırma

Aşağıdakilerden hangisi karma örgütlenme modellerinden biridir?

a. Uluslararası bölüm yapısı
b. Coğrafi temele göre bölümlere ayırma
c. Fonksiyonlara göre bölümlere ayırma
d. Matriks yapı
e. Ürün temeline göre bölümlere ayırma

Cevap : d. Matriks yapı

Aşağıdakilerden hangisi matriks yapının en önemli zayıflığı olarak ifade edilebilir?

a. Fonksiyonların tekrar etmesi
b. Koordinasyon sorunları
c. Çevresel koşullara uyum sıkıntısı
d. Yüksek maliyet
e. İkili yetki sistemi

Cevap : c. Çevresel koşullara uyum sıkıntısı

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!