Anadolu AöfİŞL301U Uluslararası İşletmecilik

İŞL301U Uluslararası İşletmecilik Vize Deneme Sınavı 3

İŞL301U Uluslararası İşletmecilik Vize Deneme Sınavı 3

#1. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyi tetikleyen unsurlardan biridir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi BRICS olarak bilinen ülke grubu içinde yer almaz?

#3. İnternetteki aracılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#4. Aşağıdakilerden hangisi matriks yapının en önemli zayıflığı olarak ifade edilebilir?

Cevap : c. Çevresel koşullara uyum sıkıntısı

#5. Hükumetin yabancı işletmelere ilişkin görüşleri ve yabancı pazar alternatiflerinin analizinde değerlendirme yaptığı analiz ölçütüne ne ad verilir?

#6. Ekoloji kavramının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi ürün-pazar stratejilerinden biri değildir?

Cevap : b. Odaklanma stratejisi

#8. İşletmenin bilgi ve becerilerini kullanarak örgütsel amaçlarını sürekli olarak optimize etmek suretiyle çevresel belirsizliklerle başa çıkabilme becerisi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c. Esneklik

#9. Aşağıdakilerden hangisi iş çevresini ifade eder?

#10. Yap-işlet-devret anlaşmaları aşağıdaki yabancı pazara giriş yöntemlerinden hangisinin özelleşmiş bir türüdür?

#11. Örgütün amaçlarına ulaşabilmesi için çevresel güçlerle etkileşimli olarak atacağı adımlar olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

d. Strateji

#12. İşletmenin üst düzey yönetim ofislerinin ve üst düzey yönetimi doğrudan destekleyen çalışanların bulunduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?

#13. Bölgesel ihtiyaçlara en hızlı ve etkili cevap verebilecek örgütlenme sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. Coğrafi temele göre bölümlere ayırma

#14. Aşağıdakilerden hangisi çokuluslu işletme olma yollarından biri değildir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi PESTEL analizinin unsurlarından biri değildir?

#16. İşletmecilik açısından çevre kavramının kapsamı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi iç çevre faktörlerinden biridir?

#18. Bir işletme sürecinin ya da bütün bir imalat tesisinin yabancı bir ülkeye taşınmasına ne ad verilir?

#19. Yabancı pazara giriş yöntemlerinden hangisi ara form olarak nitelendirilmektedir?

#20. Ortaklardan belli bir kısmının ileriye, diğerlerinin ise geriye doğru dikey bütünleşmeye giderek kurdukları ortak girişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İŞL301U Uluslararası İşletmecilik Vize Deneme Sınavı 3

İŞL301U Uluslararası İşletmecilik Vize Deneme Sınavı 3

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Ünite -3
Uluslararası İşletmecilik Faaliyetleri

Hem küreselleşme baskısının hem de yerelleşme baskısının güçlü bir şekilde hissedildiği çevre türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Uluslarüstü
b. Çokuluslu
c. Uluslararası
d. Yerel
e. Küresel

Cevap : a. Uluslarüstü

Hükumetin yabancı işletmelere ilişkin görüşleri ve yabancı pazar alternatiflerinin analizinde değerlendirme yaptığı analiz ölçütüne ne ad verilir?

a. Sosyo-kültürel etkenler
b. Risk
c. Maliyet
d. Fayda
e. Yasal ve siyasal çevre

Cevap : e. Yasal ve siyasal çevre

Tüm ihracat sürecinin işletmenin kendisi tarafından yürütüldüğü ihracat türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Geleneksel ihracat
b. Doğrudan ihracat
c. Dolaylı ihracat
d. Aracılı ihracat
e. Kurum içi ihracat

Cevap : b. Doğrudan ihracat

Yap-işlet-devret anlaşmaları aşağıdaki yabancı pazara giriş yöntemlerinden hangisinin özelleşmiş bir türüdür?

a. Anahtar teslim projeler
b. Doğrudan yabancı yatırım
c. Stratejik işbirlikleri
d. Lisans anlaşmaları
e. Yönetim sözleşmeleri

Cevap : a. Anahtar teslim projeler

Lisans anlaşmalarında lisansiyenin lisansöre ödediği ücret aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir?

a. Prim
b. Royalte
c. Bonus
d. Tazminat
e. Kâr payı

Cevap : b. Royalte

Yabancı pazara giriş yöntemlerinden hangisi ara form olarak nitelendirilmektedir?

a. Yönetim sözleşmesi
b. Franchising
c. Stratejik işbirlikleri
d. Ortak girişim
e. Lisans anlaşmaları

Cevap : c. Stratejik işbirlikleri

Yatırım yapılan yabancı ülke işletmesi üzerinde kontrol sağlama potansiyeli oldukça düşük veya hiç olmayan, yabancı pazara giriş yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Stratejik işbirliği
b. Sıfırdan iş kurma
c. Satın alma
d. Portföy yatırımları
e. Ortak girişim

Cevap : d. Portföy yatırımları

Ortaklardan belli bir kısmının ileriye, diğerlerinin ise geriye doğru dikey bütünleşmeye giderek kurdukları ortak girişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. İleri doğru dikey bütünleşmeye dayalı
b. Çok katmanlı
c. Geri satın alma amaçlı
d. Geriye doğru dikey bütünleşmeye dayalı
e. Stratejik amaçlı

Cevap : b. Çok katmanlı

İnternet kullanımı istatistiklerine göre 2000-2015 dönemi itibariyle aşağıda sıralanan bölgelerden hangisi diğerlerine oranla daha büyük bir gelişime kaydetmiştir?

a. Orta doğu
b. Asya
c. Latin Amerika ve Karayipler
d. Avrupa
e. Kuzey Amerika

Cevap : a. Orta doğu

Aşağıdakilerden hangisi BRICS olarak bilinen ülke grubu içinde yer almaz?

a. Brezilya
b. Çin
c. Hindistan
d. Rusya
e. Nijerya

Cevap : e. Nijerya

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!