Anadolu AöfİŞL301U Uluslararası İşletmecilik

İŞL301U Uluslararası İşletmecilik Vize Deneme Sınavı 2

İŞL301U Uluslararası İşletmecilik Vize Deneme Sınavı 2

#1. Yatırım yapılan yabancı ülke işletmesi üzerinde kontrol sağlama potansiyeli oldukça düşük veya hiç olmayan, yabancı pazara giriş yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Uluslararası işletmelerin strateji ve örgütsel yapılanmalarının yerel işletmelerden daha karmaşık olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a. Çevresel koşulların karmaşıklığı

#3. Dış çevrenin işletme ve faaliyetlerine etkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

#4. Maliyet liderliği, farklılaşma ve odaklanma stratejileri hangi yönetim düşünürü tarafından geliştirilmiştir?

Cevap : a. Michael Porter

#5. Aşağıdakilerden hangisi çokuluslu işletme olma yollarından biri değildir?

#6. İnternet kullanımı istatistiklerine göre 2000-2015 dönemi itibariyle aşağıda sıralanan bölgelerden hangisi diğerlerine oranla daha büyük bir gelişime kaydetmiştir?

#7. İşletmenin üst düzey yönetim ofislerinin ve üst düzey yönetimi doğrudan destekleyen çalışanların bulunduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?

#8. Lisans anlaşmalarında lisansiyenin lisansöre ödediği ücret aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi bir iç çevre faktörü değildir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi SWOT analizinin boyutlarından biri değildir?

Cevap : d. Olasılıklar

#11. Aşağıdakilerden hangisi keşfedici öğrenme modelinin temel kavramlarından biri değildir?

Cevap : e. Üretim

#12. Hem küreselleşme baskısının hem de yerelleşme baskısının güçlü bir şekilde hissedildiği çevre türü aşağıdakilerden hangisidir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyi tetikleyen unsurlardan biridir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi PESTEL analizinin unsurlarından biridir?

#15. İnternetteki aracılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#16. Aşağıdakilerden hangisi karma örgütlenme modellerinden biridir?

Cevap : d. Matriks yapı

#17. Tam zamanlı üretim aşağıdaki iş çevresi faktörlerinden hangisi ile daha fazla ilgilidir?

#18. Bir işletme sürecinin ya da bütün bir imalat tesisinin yabancı bir ülkeye taşınmasına ne ad verilir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi gerek genel çevre gerekse iş çevresi analizi için kullanılacak bilgi kaynağı başlıklarından biri değildir?

#20. Tüm ihracat sürecinin işletmenin kendisi tarafından yürütüldüğü ihracat türü aşağıdakilerden hangisidir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Uluslararası İşletmecilik Vize Deneme Sınavı 2

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL301U Uluslararası İşletmecilik Vize Deneme Sınavı 2

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Ünite -2
Uluslararası İşletmecilik ve Çevresel Güçler

İşletmecilik açısından çevre kavramının kapsamı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. İşletmenin dışındaki unsurlar
b. İşletmenin içindeki ve dışındaki unsurlar
c. İşletmenin içindeki unsurları
d. Sektörün içindeki unsurlar
e. Sektörün dışındaki unsurlar

Cevap : b. İşletmenin içindeki ve dışındaki unsurlar

Aşağıdakilerden hangisi bir iç çevre faktörü değildir?

a. Liderlik ve yönetim
b. Örgüt kültürü
c. İnsan kaynakları
d. Örgüt yapısı
e. Tedarikçiler

Cevap : e. Tedarikçiler

Aşağıdakilerden hangisi iç çevre faktörlerinden biridir?

a. Liderlik ve yönetim
b. Ekonomi
c. Politika
d. Müşteriler
e. Tedarikçiler

Cevap : a. Liderlik ve yönetim

Dış çevrenin işletme ve faaliyetlerine etkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. Hem dolaylı hem doğrudan
b. Dolaylı
c. Doğrudan
d. Etkisi yoktur.
e. Etkisi son derece sınırlıdır.

Cevap : b. Dolaylı

Aşağıdakilerden hangisi PESTEL analizinin unsurlarından biri değildir?

a. Piyasa faktörleri
b. Ekonomik faktörler
c. Sosyal faktörler
d. Ekolojik faktörler
e. Yasal faktörler

Cevap : a. Piyasa faktörleri

Aşağıdakilerden hangisi PESTEL analizinin unsurlarından biridir?

a. Psikolojik faktörler
b. Etimolojik faktörler
c. Semantik faktörler
d. Lokal faktörler
e. Teknolojik faktörler

Cevap : e. Teknolojik faktörler

Ekoloji kavramının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Çevre koruma
b. Ekonomik analiz
c. Çevrebilim
d. Sosyal sorumluluk
e. Çevresel analiz

Cevap : c. Çevrebilim

Aşağıdakilerden hangisi gerek genel çevre gerekse iş çevresi analizi için kullanılacak bilgi kaynağı başlıklarından biri değildir?

a. İşletme içi bilgi kaynakları
b. Endüstri ya da sektör bilgi kaynakları
D. Rekabete ilişkin bilgi kaynakları
d. Pedagojik bilgi kaynakları
e. Resmi bilgi kaynakları

Cevap : d. Pedagojik bilgi kaynakları

Aşağıdakilerden hangisi iş çevresini ifade eder?

a. Dış çevre
b. Makro çevre
c. Görev çevresi
d. İç çevre
e. Toplam çevre

Cevap : c. Görev çevresi

Tam zamanlı üretim aşağıdaki iş çevresi faktörlerinden hangisi ile daha fazla ilgilidir?

a. Müşteriler
b. Rakipler
c. İkame ürün üreticileri
d. Tedarikçiler
e. Tamamlayıcı ürün üreticileri

Cevap : d. Tedarikçiler

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!