Anadolu AöfİŞL301U Uluslararası İşletmecilik

İŞL301U Uluslararası İşletmecilik Final Deneme Sınavı 8

İŞL301U Uluslararası İşletmecilik Final Deneme Sınavı 8

#1. İnternet kullanımı istatistiklerine göre 2000-2015 dönemi itibariyle aşağıda sıralanan bölgelerden hangisi diğerlerine oranla daha büyük bir gelişime kaydetmiştir?

#2. Yatırım yapılan yabancı ülke işletmesi üzerinde kontrol sağlama potansiyeli oldukça düşük veya hiç olmayan, yabancı pazara giriş yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

#3. Hem küreselleşme baskısının hem de yerelleşme baskısının güçlü bir şekilde hissedildiği çevre türü aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlama teorisinin amaçlarından biri değildir?

Cevap : e. Uluslararası nitelikteki işletmelerin envanterini çıkarmak

#5. Uluslararası işletme çeşitli ülkelere aynı ürünün aynı kullanımı için aynı mesajla pazarladığında aşağıdaki ürün stratejilerinden hangisini benimsemiş olur?

Cevap : c. Tek ürün- Tek mesaj

#6. Uluslararası hisse senedi piyasaları dikkate alındığında kapitilizasyon değeri en yüksek olan ülke aşağıdakilerden Hangisidir?

Cevap : a. Amerika Birleşik Devletleri

#7. Tüm ihracat sürecinin işletmenin kendisi tarafından yürütüldüğü ihracat türü aşağıdakilerden hangisidir?

#8. Aşağıdaki çevre faktörlerinin hangisi talebi yaratma ve yönetme sürecinde özellikle dikkate alınmalıdır?

#9. İhracatçı işletmeler adına uluslararası nakliyeyi düzenleyen; taşıma yöntemleri, uluslararası ticaret için gereken belgeler ve ana ve yabancı ülkelerdeki ihracat kuralları ve düzenlemeleri üzerinde uzmanlaşmış bir kolaylaştırıcıya ne ad verilir?

#10. Lisans anlaşmalarında lisansiyenin lisansöre ödediği ücret aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir?

#11. Aşağıdaki ürün gruplarının hangisinde küreselleşme daha fazla yaşanmıştır?

#12. Aşağıdakilerden hangisi dış pazarları tanımlamada kullanılan demografi niteliği olan bilgi türlerinden biri değildir?

Cevap : b. Pazardaki işbölümü derecesi

#13. İşletmenin sermaye, emek, teknoloji, toprak, tesis ve donanım gibi üretken varlıkları satın alarak yurtdışında fiilen bulunmasına ne ad verilir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi küresel değer zinciriyle ilgili değildir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi döviz piyasalarında işlem yapan katılımcılardan biri değildir?

Cevap : b. Ticari bankalar

#16. Bir yatırımın sağlayacağı nakit girişlerinin bugünkü değerleri toplamından, yatırım tutarının bugünkü değerinin çıkarılmasıyla bulunan değer aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Cevap : c. Net bugünkü değer

#17. Kurulur kurulmaz uluslararası işletmeciliğe başlayan ve hızlı bir şekilde yabancı pazarlara açılan genç, küçük veya orta ölçekli çok uluslu işletme türü aşağıdakilerden hangisidir?

#18. Dış pazara açılma olasılığı en az olan işletme türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. İç pazara dönük işletmeler

#19. Döviz piyasalarında, küçük tutarlarla büyük hacimli işlemler yapılmasını sağlayan finansal olanak aşağıdakilerde nhangisi ile ifade edilir?

Cevap : d. Kaldıraç

#20. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası para piyasası araçlarından biridir?

Cevap : b. Sendikasyon kredileri

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İŞL301U Uluslararası İşletmecilik Final Deneme Sınavı 8

İŞL301U Uluslararası İşletmecilik Final Deneme Sınavı 8

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Ünite -8
Uluslararası İşletmecilikte Güncel Tartışmalar

İşletmelerin sosyal yarara yönelik olarak nakdi bağış ve hibeler yoluyla yaptığı geleneksel sosyal girişim aşağıdakilerden hangisidir?

a. Sosyal amaç teşvikleri
b. Sosyal amaç bağlantılı pazarlama
c. Kurumsal sosyal pazarlama
d. Kurumsal gönüllülük
e. Toplum gönüllülüğü

Cevap : d. Kurumsal gönüllülük

Kurumsal sosyal sorumluluk piramidinde birinci öncelikli unsur aşağıdakilerden hangisidir?

a. Ekonomik
b. Yasal
c. Etik
d. Gönüllü
e. Çevresel

Cevap : a. Ekonomik

Sosyal girişimcilik yaklaşımının ortaya çıkışı aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

a. 1970- Toplumsal hareketlerin yükselişi
b. 1980- Ashoka Vakfı’nın kuruluşu
c. 1976- Grameen Bankası’nın kuruluşu
d. 1974- OPEC krizi
e. 1990- Neoliberalizmin yükselişi

Cevap : b. 1980- Ashoka Vakfı’nın kuruluşu

Değer sistemleri hangi farklılık sınıflandırması içinde yer almaktadır?

a. Birincil
b. İkincil
c. Örgütle ilgili
d. Bilgi farklılıkları
e. Kişilik özellikleri

Cevap : b. İkincil

Kota sistemleri yoluyla ayrımcılığın zararlarını azaltmayı hedefleyen uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

a. Farklılıkların yönetimi
b. Eşit istihdam fırsatı
c. Çokkültürlülük
d. Monolitik
e. Çoğulcu

Cevap : b. Eşit istihdam fırsatı

Aşağıdakilerden hangisi sosyal işletmeciliğin ilkelerinden biri değildir?

a. Çevreye duyarlıdır.
b. Çalışanlar daha iyi çalışma koşullarında ve sektör rayicinde ücret verir.
c. Çalışanlar yaptıkları işten keyif almalıdır.
d. Yatırımcılar, yatırım miktarını geri alır ve kar payından yararlanır.
e. Finansal ve ekonomik olarak sürdürülebilirdir.

Cevap : d. Yatırımcılar, yatırım miktarını geri alır ve kar payından yararlanır.

İşgücü kompozisyonu içinde farklılık gruplarına düşük seviyede yer veren insan kaynakları paradigması aşağıdakilerden hangisidir?

a. Çok kültürlü
b. Farklı
c. Monolitik
d. Çoğulcu
e. Eşit istihdam

Cevap : c. Monolitik

İşletme itibarının korunmasında, yöneticilere doğru şeyi yapma ile ilgili rehberlik eden sorumluluk aşağıdakilerden hangisidir?

a. Yasal
b. Gönüllü
c. Etik
d. Ekonomik
e. Çevre

Cevap : c. Etik

Diğerlerinin farklılıklarına yönelik potansiyel farkındalık ve kabul olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a. Farklılık algısı
b. Otostereotip
c. Heterostereotip
d. Çok kültürlü olmak
e. Farklılık tutumu

Cevap : e. Farklılık tutumu

Eşit istihdama ulaşmak için, ayrımcılığın güçsüz gruplar yararına yapılandırılması aşağıdaki uygulamalardan hangisi ile ifade edilir?

a. Çok kültürlülük
b. Ayrımcılık
c. Pozitif ayrımcılık
d. Kota
e. Farklılık tutumları

Cevap : c. Pozitif ayrımcılık

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!