Anadolu AöfİŞL103U Stratejik Yönetim

İŞL103U Stratejik Yönetim Ünite 1

Temel Kavramlar

#1. Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin karakteristiklerinden değildir?

Cevap : d. Kısa vade

#2. Stratejik yönetim hangi örgütler için gerekli değildir?

Cevap : e. Komiteler

#3. Stratejik yönetimde “Neler Olacak?” sorusuna hangi evrede yanıt verilir?

Cevap : b. Çevre analizi

#4. Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin karakteristiklerindendir?

Cevap : a. Uzun vade

#5. Vizyon, hangi soruya yanıt verir?

Cevap : a. Nasıl olmak İstiyoruz?

#6. Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetim tanımlarındaki ortak nokta değildir?

Cevap : e. Finans bölümünün analizi

#7. Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin paydaşları arasında değildir?

Cevap : e. Sanatçılar

#8. Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin ana kavramlarından birisidir?

#9. Aşağıdaki kavramlardan hangisi en genel ve kapsayıcıdır?

Cevap : a. Örgüt

#10. İşletme düzeyinde stratejik yönetim ekibinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Cevap : e. Muhasebe Şefi

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL103U Stratejik Yönetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL103U Stratejik Yönetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Temel Kavramlar

İŞL103U Stratejik Yönetim Ünite 1, Temel Kavramlar

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL103U Stratejik Yönetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL103U Stratejik Yönetim
Ünite -1
Temel Kavramlar

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin karakteristiklerindendir?

a. Uzun vade
b. Kısa vade
c. Alt düzey yönetim
d. Muhasebe işleri
e. Aylık üretim

Cevap : a. Uzun vade

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin karakteristiklerinden değildir?

a. Üst yönetim
b. Etkililik ve etkinlik
c. Vizyon
d. Kısa vade
e. Uzun vade

Cevap : d. Kısa vade

Stratejik yönetim hangi örgütler için gerekli değildir?

a. İşletme
b. Kâr amaçsız örgütler
c. Devlet
d. Yerel yönetimler
e. Komiteler

Cevap : e. Komiteler

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetim tanımlarındaki ortak nokta değildir?

a. Hedef analizi
b. Durum analizi
c. Paydaşların önemi
d. Stratejilerin önemi
e. Finans bölümünün analizi

Cevap : e. Finans bölümünün analizi

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin ana kavramlarından birisidir?

a. Ar-Ge
b. Motivasyon
c. Teknoloji
d. Vizyon
e. Ücret

Cevap : d. Vizyon

İşletme düzeyinde stratejik yönetim ekibinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a. Genel Müdür
b. Yönetim Kurulu Başkanı
c. Finans Müdürü
d. Pazarlama Müdürü
e. Muhasebe Şefi

Cevap : e. Muhasebe Şefi

Aşağıdaki kavramlardan hangisi en genel ve kapsayıcıdır?

a. Örgüt
b. Şirket
c. İşletme
d. Devlet
e. Yerel Yönetim

Cevap : a. Örgüt

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin paydaşları arasında değildir?

a. Kredi Derecelendirme Kuruluşları
b. Medya
c. Çalışanlar
d. Yöneticiler
e. Sanatçılar

Cevap : e. Sanatçılar

Stratejik yönetimde “Neler Olacak?” sorusuna hangi evrede yanıt verilir?

a. Stratejik yönetim ekibinin belirlenmesi
b. Çevre analizi
c. Misyon ve vizyon analizi
d. Stratejilerin belirlenmesi
e. Performans analizi

Cevap : b. Çevre analizi

Vizyon, hangi soruya yanıt verir?

a. Nasıl olmak İstiyoruz?
b. Neler olacak?
c. Neyiz?
d. Nasıl uygulayacağız?
e. Niye varız?

Cevap : a. Nasıl olmak İstiyoruz?

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL103U Stratejik Yönetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!