Anadolu AöfİŞL301U Uluslararası İşletmecilik

İŞL301U Uluslararası İşletmecilik Ünite 4

Uluslararası İşletmelerde Strateji ve Örgütsel Yapılanma

#1. Örgütün amaçlarına ulaşabilmesi için çevresel güçlerle etkileşimli olarak atacağı adımlar olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

d. Strateji

#2. Uluslararası işletmelerin strateji ve örgütsel yapılanmalarının yerel işletmelerden daha karmaşık olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a. Çevresel koşulların karmaşıklığı

#3. Aşağıdakilerden hangisi SWOT analizinin boyutlarından biri değildir?

Cevap : d. Olasılıklar

#4. Maliyet liderliği, farklılaşma ve odaklanma stratejileri hangi yönetim düşünürü tarafından geliştirilmiştir?

Cevap : a. Michael Porter

#5. Aşağıdakilerden hangisi keşfedici öğrenme modelinin temel kavramlarından biri değildir?

Cevap : e. Üretim

#6. Bölgesel ihtiyaçlara en hızlı ve etkili cevap verebilecek örgütlenme sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. Coğrafi temele göre bölümlere ayırma

#7. Aşağıdakilerden hangisi ürün-pazar stratejilerinden biri değildir?

Cevap : b. Odaklanma stratejisi

#8. İşletmenin bilgi ve becerilerini kullanarak örgütsel amaçlarını sürekli olarak optimize etmek suretiyle çevresel belirsizliklerle başa çıkabilme becerisi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c. Esneklik

#9. Aşağıdakilerden hangisi matriks yapının en önemli zayıflığı olarak ifade edilebilir?

Cevap : c. Çevresel koşullara uyum sıkıntısı

#10. Aşağıdakilerden hangisi karma örgütlenme modellerinden biridir?

Cevap : d. Matriks yapı

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Uluslararası İşletmelerde Strateji ve Örgütsel Yapılanma

Uluslararası İşletmelerde Strateji ve Örgütsel Yapılanma

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Ünite -4
Uluslararası İşletmelerde Strateji ve Örgütsel Yapılanma

Uluslararası işletmelerin strateji ve örgütsel yapılanmalarının yerel işletmelerden daha karmaşık olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a. Çevresel koşulların karmaşıklığı
b. Nitelikli işgücüne erişim sıkıntısı
c. Artan rekabet
d. Ekonomik değişkenler
e. Farklılaşan yasal sistemler

Cevap : a. Çevresel koşulların karmaşıklığı

Örgütün amaçlarına ulaşabilmesi için çevresel güçlerle etkileşimli olarak atacağı adımlar olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a. Örgütsel yapılanma
b. Taktik
c. Stratejik plan
d. Strateji
e. Politika

Cevap : d. Strateji

Aşağıdakilerden hangisi SWOT analizinin boyutlarından biri değildir?

a. Zayıf yönler
b. Fırsatlar
c. Güçlü yönler
d. Olasılıklar
e. Tehditler

Cevap : d. Olasılıklar

İşletmenin bilgi ve becerilerini kullanarak örgütsel amaçlarını sürekli olarak optimize etmek suretiyle çevresel belirsizliklerle başa çıkabilme becerisi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a. Etkinlik
b. Etkililik
c. Esneklik
d. Öğrenme
e. Rekabet gücü

Cevap : c. Esneklik

Aşağıdakilerden hangisi keşfedici öğrenme modelinin temel kavramlarından biri değildir?

a. Arayış
b. Risk alma
c. Deneysellik
d. Esneklik
e. Üretim

Cevap : e. Üretim

Aşağıdakilerden hangisi ürün-pazar stratejilerinden biri değildir?

a. Pazar geliştirme stratejisi
b. Odaklanma stratejisi
c. Pazara nüfuz etme stratejisi
d. Ürün geliştirme stratejisi
e. Çeşitlendirme stratejisi

Cevap : b. Odaklanma stratejisi

Maliyet liderliği, farklılaşma ve odaklanma stratejileri hangi yönetim düşünürü tarafından geliştirilmiştir?

a. Michael Porter
b. Frederick W.Taylor
c. Henri Fayol
d. Igor Ansoff
e. Henry Mintzberg

Cevap : a. Michael Porter

Bölgesel ihtiyaçlara en hızlı ve etkili cevap verebilecek örgütlenme sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Ürün temeline göre bölümlere ayırma
b. Uluslararası bölüm yapısı
c. Matriks yapı
d. Coğrafi temele göre bölümlere ayırma
e. Fonksiyonlara göre bölümlere ayırma

Cevap : d. Coğrafi temele göre bölümlere ayırma

Aşağıdakilerden hangisi karma örgütlenme modellerinden biridir?

a. Uluslararası bölüm yapısı
b. Coğrafi temele göre bölümlere ayırma
c. Fonksiyonlara göre bölümlere ayırma
d. Matriks yapı
e. Ürün temeline göre bölümlere ayırma

Cevap : d. Matriks yapı

Aşağıdakilerden hangisi matriks yapının en önemli zayıflığı olarak ifade edilebilir?

a. Fonksiyonların tekrar etmesi
b. Koordinasyon sorunları
c. Çevresel koşullara uyum sıkıntısı
d. Yüksek maliyet
e. İkili yetki sistemi

Cevap : c. Çevresel koşullara uyum sıkıntısı

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!