Anadolu AöfİŞL301U Uluslararası İşletmecilik

İŞL301U Uluslararası İşletmecilik Ünite 3

Uluslararası İşletmecilik Faaliyetleri

#1. İnternet kullanımı istatistiklerine göre 2000-2015 dönemi itibariyle aşağıda sıralanan bölgelerden hangisi diğerlerine oranla daha büyük bir gelişime kaydetmiştir?

#2. Lisans anlaşmalarında lisansiyenin lisansöre ödediği ücret aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir?

#3. Hükumetin yabancı işletmelere ilişkin görüşleri ve yabancı pazar alternatiflerinin analizinde değerlendirme yaptığı analiz ölçütüne ne ad verilir?

#4. Ortaklardan belli bir kısmının ileriye, diğerlerinin ise geriye doğru dikey bütünleşmeye giderek kurdukları ortak girişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Yabancı pazara giriş yöntemlerinden hangisi ara form olarak nitelendirilmektedir?

#6. Hem küreselleşme baskısının hem de yerelleşme baskısının güçlü bir şekilde hissedildiği çevre türü aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi BRICS olarak bilinen ülke grubu içinde yer almaz?

#8. Tüm ihracat sürecinin işletmenin kendisi tarafından yürütüldüğü ihracat türü aşağıdakilerden hangisidir?

#9. Yatırım yapılan yabancı ülke işletmesi üzerinde kontrol sağlama potansiyeli oldukça düşük veya hiç olmayan, yabancı pazara giriş yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

#10. Yap-işlet-devret anlaşmaları aşağıdaki yabancı pazara giriş yöntemlerinden hangisinin özelleşmiş bir türüdür?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Uluslararası İşletmecilik Faaliyetleri

Uluslararası İşletmecilik Faaliyetleri

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Ünite -3
Uluslararası İşletmecilik Faaliyetleri

Hem küreselleşme baskısının hem de yerelleşme baskısının güçlü bir şekilde hissedildiği çevre türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Uluslarüstü
b. Çokuluslu
c. Uluslararası
d. Yerel
e. Küresel

Cevap : a. Uluslarüstü

Hükumetin yabancı işletmelere ilişkin görüşleri ve yabancı pazar alternatiflerinin analizinde değerlendirme yaptığı analiz ölçütüne ne ad verilir?

a. Sosyo-kültürel etkenler
b. Risk
c. Maliyet
d. Fayda
e. Yasal ve siyasal çevre

Cevap : e. Yasal ve siyasal çevre

Tüm ihracat sürecinin işletmenin kendisi tarafından yürütüldüğü ihracat türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Geleneksel ihracat
b. Doğrudan ihracat
c. Dolaylı ihracat
d. Aracılı ihracat
e. Kurum içi ihracat

Cevap : b. Doğrudan ihracat

Yap-işlet-devret anlaşmaları aşağıdaki yabancı pazara giriş yöntemlerinden hangisinin özelleşmiş bir türüdür?

a. Anahtar teslim projeler
b. Doğrudan yabancı yatırım
c. Stratejik işbirlikleri
d. Lisans anlaşmaları
e. Yönetim sözleşmeleri

Cevap : a. Anahtar teslim projeler

Lisans anlaşmalarında lisansiyenin lisansöre ödediği ücret aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir?

a. Prim
b. Royalte
c. Bonus
d. Tazminat
e. Kâr payı

Cevap : b. Royalte

Yabancı pazara giriş yöntemlerinden hangisi ara form olarak nitelendirilmektedir?

a. Yönetim sözleşmesi
b. Franchising
c. Stratejik işbirlikleri
d. Ortak girişim
e. Lisans anlaşmaları

Cevap : c. Stratejik işbirlikleri

Yatırım yapılan yabancı ülke işletmesi üzerinde kontrol sağlama potansiyeli oldukça düşük veya hiç olmayan, yabancı pazara giriş yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Stratejik işbirliği
b. Sıfırdan iş kurma
c. Satın alma
d. Portföy yatırımları
e. Ortak girişim

Cevap : d. Portföy yatırımları

Ortaklardan belli bir kısmının ileriye, diğerlerinin ise geriye doğru dikey bütünleşmeye giderek kurdukları ortak girişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. İleri doğru dikey bütünleşmeye dayalı
b. Çok katmanlı
c. Geri satın alma amaçlı
d. Geriye doğru dikey bütünleşmeye dayalı
e. Stratejik amaçlı

Cevap : b. Çok katmanlı

İnternet kullanımı istatistiklerine göre 2000-2015 dönemi itibariyle aşağıda sıralanan bölgelerden hangisi diğerlerine oranla daha büyük bir gelişime kaydetmiştir?

a. Orta doğu
b. Asya
c. Latin Amerika ve Karayipler
d. Avrupa
e. Kuzey Amerika

Cevap : a. Orta doğu

Aşağıdakilerden hangisi BRICS olarak bilinen ülke grubu içinde yer almaz?

a. Brezilya
b. Çin
c. Hindistan
d. Rusya
e. Nijerya

Cevap : e. Nijerya

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!