Anadolu AöfİŞL301U Uluslararası İşletmecilik

İŞL301U Uluslararası İşletmecilik Ünite 2

Uluslararası İşletmecilik ve Çevresel Güçler

#1. Tam zamanlı üretim aşağıdaki iş çevresi faktörlerinden hangisi ile daha fazla ilgilidir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi iş çevresini ifade eder?

#3. Aşağıdakilerden hangisi iç çevre faktörlerinden biridir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi PESTEL analizinin unsurlarından biridir?

#5. Dış çevrenin işletme ve faaliyetlerine etkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

#6. İşletmecilik açısından çevre kavramının kapsamı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

#7. Ekoloji kavramının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi PESTEL analizinin unsurlarından biri değildir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi bir iç çevre faktörü değildir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi gerek genel çevre gerekse iş çevresi analizi için kullanılacak bilgi kaynağı başlıklarından biri değildir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Uluslararası İşletmecilik ve Çevresel Güçler

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Uluslararası İşletmecilik ve Çevresel Güçler

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Ünite -2
Uluslararası İşletmecilik ve Çevresel Güçler

İşletmecilik açısından çevre kavramının kapsamı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. İşletmenin dışındaki unsurlar
b. İşletmenin içindeki ve dışındaki unsurlar
c. İşletmenin içindeki unsurları
d. Sektörün içindeki unsurlar
e. Sektörün dışındaki unsurlar

Cevap : b. İşletmenin içindeki ve dışındaki unsurlar

Aşağıdakilerden hangisi bir iç çevre faktörü değildir?

a. Liderlik ve yönetim
b. Örgüt kültürü
c. İnsan kaynakları
d. Örgüt yapısı
e. Tedarikçiler

Cevap : e. Tedarikçiler

Aşağıdakilerden hangisi iç çevre faktörlerinden biridir?

a. Liderlik ve yönetim
b. Ekonomi
c. Politika
d. Müşteriler
e. Tedarikçiler

Cevap : a. Liderlik ve yönetim

Dış çevrenin işletme ve faaliyetlerine etkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. Hem dolaylı hem doğrudan
b. Dolaylı
c. Doğrudan
d. Etkisi yoktur.
e. Etkisi son derece sınırlıdır.

Cevap : b. Dolaylı

Aşağıdakilerden hangisi PESTEL analizinin unsurlarından biri değildir?

a. Piyasa faktörleri
b. Ekonomik faktörler
c. Sosyal faktörler
d. Ekolojik faktörler
e. Yasal faktörler

Cevap : a. Piyasa faktörleri

Aşağıdakilerden hangisi PESTEL analizinin unsurlarından biridir?

a. Psikolojik faktörler
b. Etimolojik faktörler
c. Semantik faktörler
d. Lokal faktörler
e. Teknolojik faktörler

Cevap : e. Teknolojik faktörler

Ekoloji kavramının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Çevre koruma
b. Ekonomik analiz
c. Çevrebilim
d. Sosyal sorumluluk
e. Çevresel analiz

Cevap : c. Çevrebilim

Aşağıdakilerden hangisi gerek genel çevre gerekse iş çevresi analizi için kullanılacak bilgi kaynağı başlıklarından biri değildir?

a. İşletme içi bilgi kaynakları
b. Endüstri ya da sektör bilgi kaynakları
D. Rekabete ilişkin bilgi kaynakları
d. Pedagojik bilgi kaynakları
e. Resmi bilgi kaynakları

Cevap : d. Pedagojik bilgi kaynakları

Aşağıdakilerden hangisi iş çevresini ifade eder?

a. Dış çevre
b. Makro çevre
c. Görev çevresi
d. İç çevre
e. Toplam çevre

Cevap : c. Görev çevresi

Tam zamanlı üretim aşağıdaki iş çevresi faktörlerinden hangisi ile daha fazla ilgilidir?

a. Müşteriler
b. Rakipler
c. İkame ürün üreticileri
d. Tedarikçiler
e. Tamamlayıcı ürün üreticileri

Cevap : d. Tedarikçiler

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!