Anadolu AöfİŞL301U Uluslararası İşletmecilik

İŞL301U Uluslararası İşletmecilik Ünite 1

Uluslararası İşletmecilik: Temel Kavramlar

#1. İşletmenin üst düzey yönetim ofislerinin ve üst düzey yönetimi doğrudan destekleyen çalışanların bulunduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi küresel değer zinciriyle ilgili değildir?

#3. Aşağıdaki ürün gruplarının hangisinde küreselleşme daha fazla yaşanmıştır?

#4. İşletmenin sermaye, emek, teknoloji, toprak, tesis ve donanım gibi üretken varlıkları satın alarak yurtdışında fiilen bulunmasına ne ad verilir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyi tetikleyen unsurlardan biridir?

#6. İnternetteki aracılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#7. Bir işletme sürecinin ya da bütün bir imalat tesisinin yabancı bir ülkeye taşınmasına ne ad verilir?

#8. İhracatçı işletmeler adına uluslararası nakliyeyi düzenleyen; taşıma yöntemleri, uluslararası ticaret için gereken belgeler ve ana ve yabancı ülkelerdeki ihracat kuralları ve düzenlemeleri üzerinde uzmanlaşmış bir kolaylaştırıcıya ne ad verilir?

#9. Kurulur kurulmaz uluslararası işletmeciliğe başlayan ve hızlı bir şekilde yabancı pazarlara açılan genç, küçük veya orta ölçekli çok uluslu işletme türü aşağıdakilerden hangisidir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi çokuluslu işletme olma yollarından biri değildir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Uluslararası İşletmecilik: Temel Kavramlar

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Uluslararası İşletmecilik: Temel Kavramlar

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Ünite -1
Uluslararası İşletmecilik: Temel Kavramlar

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyi tetikleyen unsurlardan biridir?

a. Üretimde robotlaşmanın artması
b. Ticaret ve yatırım engellerinin azalması
c. Dolar ve Euro’nun en çok kullanılan para birimleri olması
d. İngilizce’nin diğer dillere göre daha fazla yaygınlık kazanması
e. Küresel markaların ortaya çıkması

Cevap : b. Ticaret ve yatırım engellerinin azalması

Aşağıdaki ürün gruplarının hangisinde küreselleşme daha fazla yaşanmıştır?

a. Mobilya
b. Ulaşım
c. Akıllı telefon
d. Temizlik
e. Gıda

Cevap : c. Akıllı telefon

İşletmenin üst düzey yönetim ofislerinin ve üst düzey yönetimi doğrudan destekleyen çalışanların bulunduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?

a. Ana ülke
b. Ev sahibi ülke
c. Merkez ülke
d. Girişimci ülke
e. Sanayileşmiş ülke

Cevap : a. Ana ülke

Kurulur kurulmaz uluslararası işletmeciliğe başlayan ve hızlı bir şekilde yabancı pazarlara açılan genç, küçük veya orta ölçekli çok uluslu işletme türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Uluslararası KOBİ
b. Girişimci genç işletme
c. Küresel doğan işletme
d. Uluslararası genç işletme
e. Yatırımcı küçük işletme

Cevap : c. Küresel doğan işletme

Aşağıdakilerden hangisi çokuluslu işletme olma yollarından biri değildir?

a. Tamamen sahip olunan bağlı işletmeye sahip olma
b. Bağlı işletmeye sahip olma
c. Eşit hissedarlığın olduğu işletmeye ortak olma
d. İlişkili işletmeye ortak olma
e. Uzun dönemli anlaşmaya ortak olma

Cevap : e. Uzun dönemli anlaşmaya ortak olma

İşletmenin sermaye, emek, teknoloji, toprak, tesis ve donanım gibi üretken varlıkları satın alarak yurtdışında fiilen bulunmasına ne ad verilir?

a. İhracat
b. Doğrudan yabancı yatırım
c. İthalat
d. Uluslararası portföy yatırımı
e. Uluslararası ticaret

Cevap : b. Doğrudan yabancı yatırım

Bir işletme sürecinin ya da bütün bir imalat tesisinin yabancı bir ülkeye taşınmasına ne ad verilir?

a. Dış kaynaklardan yararlanma
b. İhracat
c. Yönetim sözleşmesi
d. Offshoring
e. Franchise sözleşmesi

Cevap : d. Offshoring

Aşağıdakilerden hangisi küresel değer zinciriyle ilgili değildir?

a. Offshoring’in doğal sonucudur.
b. Üretimin parçalanmasıyla ilgilidir.
c. Karmaşık iletişim ağlarını kapsar.
d. Yalnızca imalat sektöründe gözlenir.
e. Dünyadaki ekonomik büyüklük artışının yaklaşık yarısını belirlemiştir.

Cevap : d. Yalnızca imalat sektöründe gözlenir.

İnternetteki aracılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a. Hem alıcılardan hem satıcılardan yüksek oranda komisyon alırlar.
b. Dijital pazarlar aracılığıyla alıcı ve satıcıları bir araya getirirler.
c. Genelde bir satıcı çok sayıda alıcıyla bir araya gelmektedir.
d. Belirsizlikleri azaltmak için satıcıdan ürünü satın alıp alıcıya satarlar.
e. Küçük işletmeler, büyük işletmelere göre dezavantajlı konumdadır.

Cevap : b. Dijital pazarlar aracılığıyla alıcı ve satıcıları bir araya

İhracatçı işletmeler adına uluslararası nakliyeyi düzenleyen; taşıma yöntemleri, uluslararası ticaret için gereken belgeler ve ana ve yabancı ülkelerdeki ihracat kuralları ve düzenlemeleri üzerinde uzmanlaşmış bir kolaylaştırıcıya ne ad verilir?

a. Ticaret şirketi
b. Lojistik hizmet sağlayıcısı
c. Yük ileticisi
d. Gümrük komisyoncusu
e. İhracat yönetim şirketi

Cevap : c. Yük ileticisi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!