Anadolu AöfİŞL301U Uluslararası İşletmecilik

İŞL301U Uluslararası İşletmecilik Ünite 7

Uluslararası Piyasalar ve Finansal Yönetim

#1. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası para piyasası araçlarından biridir?

Cevap : b. Sendikasyon kredileri

#2. Aşağıdakilerden hangisi döviz piyasalarının işlevlerinden biri değildir?

Cevap : e. Manipülasyonlara yardımcı olma

#3. Uluslararası hisse senedi piyasaları dikkate alındığında kapitilizasyon değeri en yüksek olan ülke aşağıdakilerden Hangisidir?

Cevap : a. Amerika Birleşik Devletleri

#4. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası finansmanın önemini artıran faktörlerden biri değildir?

Cevap : e. Uluslararası piyasaları entegrasyon sürecindeki yavaşlamalar

#5. Kullanıldıkça ve geri ödendikçe yenilenen kredi türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. Rotatif kredi

#6. Aşağıdakilerden hangisi döviz piyasalarında işlem yapan katılımcılardan biri değildir?

Cevap : b. Ticari bankalar

#7. Döviz piyasalarında, küçük tutarlarla büyük hacimli işlemler yapılmasını sağlayan finansal olanak aşağıdakilerde nhangisi ile ifade edilir?

Cevap : d. Kaldıraç

#8. İngiltere piyasasına ihraç edilen tahviller aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

Cevap : b. Bulldog Tahvilleri

#9. Bir yatırımın sağlayacağı nakit girişlerinin bugünkü değerleri toplamından, yatırım tutarının bugünkü değerinin çıkarılmasıyla bulunan değer aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Cevap : c. Net bugünkü değer

#10. Aşağıdakilerden hangisi döviz piyasaları için söylenemez?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Uluslararası Piyasalar ve Finansal Yönetim

Uluslararası Piyasalar ve Finansal Yönetim

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Ünite -7
Uluslararası Piyasalar ve Finansal Yönetim

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası finansmanın önemini artıran faktörlerden biri değildir?

a. Kısa ve uzun vadeli sermaye hareketlerinin artması
b. Uluslararası piyasalarda sunulan ürün çeşitliliğinin artması
c. Uluslararası fon arz ve talebinin artması
d. Bilişim teknolojisindeki ilerlemeler
e. Uluslararası piyasaları entegrasyon sürecindeki yavaşlamalar

Cevap : e. Uluslararası piyasaları entegrasyon sürecindeki yavaşlamalar

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası para piyasası araçlarından biridir?

a. Euro tahviller
b. Sendikasyon kredileri
c. Yabancı tahviller
d. Uluslararası hisse senetleri
e. Uluslararası oluşturulan portföyler

Cevap : b. Sendikasyon kredileri

Aşağıdakilerden hangisi döviz piyasaları için söylenemez?

a. Kolay ulaşılabilir piyasalardır.
b. 24 saat alım satım yapılabilen piyasalardır.
c. İşlem hacimleri düşük piyasalardır.
d. Kaldıraç olanağı bulunan piyasalardır.
e. Likiditesi yüksek piyasalardır.

Cevap : c. İşlem hacimleri düşük piyasalardır.

Aşağıdakilerden hangisi döviz piyasalarında işlem yapan katılımcılardan biri değildir?

a. Portföy yönetim firmaları
b. Ticari bankalar
c. Merkez bankaları
d. Sigorta şirketleri
e. Uluslararası şirketler

Cevap : b. Ticari bankalar

Aşağıdakilerden hangisi döviz piyasalarının işlevlerinden biri değildir?

a. Dış ticareti kolaylaştırmaları
b. Satın alma gücünün el değiştirmesine aracılık
c. Sermaye akımlarına aracılık
d. Kur risklerinin önlenmesi
e. Manipülasyonlara yardımcı olma

Cevap : e. Manipülasyonlara yardımcı olma

Döviz piyasalarında, küçük tutarlarla büyük hacimli işlemler yapılmasını sağlayan finansal olanak aşağıdakilerde nhangisi ile ifade edilir?

a. Spekülasyon
b. Manipülasyon
c. Likidite
d. Kaldıraç
e. Hedging

Cevap : d. Kaldıraç

Kullanıldıkça ve geri ödendikçe yenilenen kredi türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Vadeli borç
b. Rotatif kredi
c. Stand-by kredi
d. Stand-by kredi mektubu
e. Karma işlemler

Cevap : b. Rotatif kredi

Uluslararası hisse senedi piyasaları dikkate alındığında kapitilizasyon değeri en yüksek olan ülke aşağıdakilerden Hangisidir?

a. Amerika Birleşik Devletleri
b. Almanya
c. İngiltere
d. Japonya
e. Yunanistan

Cevap : a. Amerika Birleşik Devletleri

İngiltere piyasasına ihraç edilen tahviller aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

a. Yankee Tahvilleri
b. Bulldog Tahvilleri
c. Samurai Tahvilleri
d. Matador Tahvilleri
e. Espresso Tahvilleri

Cevap : b. Bulldog Tahvilleri

Bir yatırımın sağlayacağı nakit girişlerinin bugünkü değerleri toplamından, yatırım tutarının bugünkü değerinin çıkarılmasıyla bulunan değer aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

a. Geri ödeme süresi
b. Kârlılık endeksi
c. Net bugünkü değer
d. İç karlılık oranı
e. Reel opsiyonlar

Cevap : c. Net bugünkü değer

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!