Anadolu AöfİŞL301U Uluslararası İşletmecilik

İŞL301U Uluslararası İşletmecilik Ünite 8

Uluslararası İşletmecilikte Güncel Tartışmalar

#1. Sosyal girişimcilik yaklaşımının ortaya çıkışı aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Cevap : b. 1980- Ashoka Vakfı’nın kuruluşu

#2. Kota sistemleri yoluyla ayrımcılığın zararlarını azaltmayı hedefleyen uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

#3. Değer sistemleri hangi farklılık sınıflandırması içinde yer almaktadır?

Cevap : b. İkincil

#4. Diğerlerinin farklılıklarına yönelik potansiyel farkındalık ve kabul olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : e. Farklılık tutumu

#5. Eşit istihdama ulaşmak için, ayrımcılığın güçsüz gruplar yararına yapılandırılması aşağıdaki uygulamalardan hangisi ile ifade edilir?

Cevap : c. Pozitif ayrımcılık

#6. İşgücü kompozisyonu içinde farklılık gruplarına düşük seviyede yer veren insan kaynakları paradigması aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c. Monolitik

#7. İşletme itibarının korunmasında, yöneticilere doğru şeyi yapma ile ilgili rehberlik eden sorumluluk aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c. Etik

#8. Aşağıdakilerden hangisi sosyal işletmeciliğin ilkelerinden biri değildir?

#9. İşletmelerin sosyal yarara yönelik olarak nakdi bağış ve hibeler yoluyla yaptığı geleneksel sosyal girişim aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. Kurumsal gönüllülük

#10. Kurumsal sosyal sorumluluk piramidinde birinci öncelikli unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Ekonomik

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Uluslararası İşletmecilikte Güncel Tartışmalar

Uluslararası İşletmecilikte Güncel Tartışmalar

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Ünite -8
Uluslararası İşletmecilikte Güncel Tartışmalar

İşletmelerin sosyal yarara yönelik olarak nakdi bağış ve hibeler yoluyla yaptığı geleneksel sosyal girişim aşağıdakilerden hangisidir?

a. Sosyal amaç teşvikleri
b. Sosyal amaç bağlantılı pazarlama
c. Kurumsal sosyal pazarlama
d. Kurumsal gönüllülük
e. Toplum gönüllülüğü

Cevap : d. Kurumsal gönüllülük

Kurumsal sosyal sorumluluk piramidinde birinci öncelikli unsur aşağıdakilerden hangisidir?

a. Ekonomik
b. Yasal
c. Etik
d. Gönüllü
e. Çevresel

Cevap : a. Ekonomik

Sosyal girişimcilik yaklaşımının ortaya çıkışı aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

a. 1970- Toplumsal hareketlerin yükselişi
b. 1980- Ashoka Vakfı’nın kuruluşu
c. 1976- Grameen Bankası’nın kuruluşu
d. 1974- OPEC krizi
e. 1990- Neoliberalizmin yükselişi

Cevap : b. 1980- Ashoka Vakfı’nın kuruluşu

Değer sistemleri hangi farklılık sınıflandırması içinde yer almaktadır?

a. Birincil
b. İkincil
c. Örgütle ilgili
d. Bilgi farklılıkları
e. Kişilik özellikleri

Cevap : b. İkincil

Kota sistemleri yoluyla ayrımcılığın zararlarını azaltmayı hedefleyen uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

a. Farklılıkların yönetimi
b. Eşit istihdam fırsatı
c. Çokkültürlülük
d. Monolitik
e. Çoğulcu

Cevap : b. Eşit istihdam fırsatı

Aşağıdakilerden hangisi sosyal işletmeciliğin ilkelerinden biri değildir?

a. Çevreye duyarlıdır.
b. Çalışanlar daha iyi çalışma koşullarında ve sektör rayicinde ücret verir.
c. Çalışanlar yaptıkları işten keyif almalıdır.
d. Yatırımcılar, yatırım miktarını geri alır ve kar payından yararlanır.
e. Finansal ve ekonomik olarak sürdürülebilirdir.

Cevap : d. Yatırımcılar, yatırım miktarını geri alır ve kar payından yararlanır.

İşgücü kompozisyonu içinde farklılık gruplarına düşük seviyede yer veren insan kaynakları paradigması aşağıdakilerden hangisidir?

a. Çok kültürlü
b. Farklı
c. Monolitik
d. Çoğulcu
e. Eşit istihdam

Cevap : c. Monolitik

İşletme itibarının korunmasında, yöneticilere doğru şeyi yapma ile ilgili rehberlik eden sorumluluk aşağıdakilerden hangisidir?

a. Yasal
b. Gönüllü
c. Etik
d. Ekonomik
e. Çevre

Cevap : c. Etik

Diğerlerinin farklılıklarına yönelik potansiyel farkındalık ve kabul olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a. Farklılık algısı
b. Otostereotip
c. Heterostereotip
d. Çok kültürlü olmak
e. Farklılık tutumu

Cevap : e. Farklılık tutumu

Eşit istihdama ulaşmak için, ayrımcılığın güçsüz gruplar yararına yapılandırılması aşağıdaki uygulamalardan hangisi ile ifade edilir?

a. Çok kültürlülük
b. Ayrımcılık
c. Pozitif ayrımcılık
d. Kota
e. Farklılık tutumları

Cevap : c. Pozitif ayrımcılık

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

error: Content is protected !!