Anadolu AöfİŞL103U Stratejik Yönetim

İŞL103U Stratejik Yönetim Ünite 3

Stratejik Amaçların Belirlenmesi: Stratejik Niyet Hiyerarşisi

#1. “Gelecek 50 yılda dünyanın ilk 5 ekonomisi arasına girmek istiyoruz” ifadesi neye örnektir?

Cevap : b. Ülke vizyonuna

#2.  “Adil davranış” neye örnektir?

Cevap : a. Değer

#3. “Önümüzdeki yıl satışları %15 arttıracağız” ifadesi hangi kavrama örnektir?

Cevap : c. Hedef

#4. Vizyon aşağıdaki örgütlerden hangisini ilgilendirir?

Cevap : d. Kar amaçlı ve amaçsız tüm örgütleri

#5. “Gelecek 10 yılda dünyanın ilk 100 işletmesi arasında yer almayı hedefliyoruz” ifadesi neye örnektir?

Cevap : d. Vizyon

#6. Stratejik niyet hiyerarşisinde en üstte hangi kavram yer alır?

Cevap : b. Vizyon

#7. “2030 yılında turizm geliri hedefimiz 100 milyar dolardır” ifadesi hangi kavrama örnektir?

Cevap : e. Vizyon

#8. Faaliyet alanı ile en iyi yaptığımız iş ya da en iyi yönümüzü anlatan kavram hangisidir?

Cevap : a. Misyon

#9. Hem gelecek, hem geçmiş hem de şimdi hangi kavramın kapsama alanına girer?

Cevap : c. Misyon

#10. “Teknoloji geliştiren ve ihraç eden bir işletmeyiz” ifadesi hangi kavrama örnektir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL103U Stratejik Yönetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL103U Stratejik Yönetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Stratejik Amaçların Belirlenmesi: Stratejik Niyet Hiyerarşisi

Stratejik Amaçların Belirlenmesi: Stratejik Niyet Hiyerarşisi

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL103U Stratejik Yönetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL103U Stratejik Yönetim
Ünite -3
Stratejik Amaçların Belirlenmesi: Stratejik Niyet Hiyerarşisi

Stratejik niyet hiyerarşisinde en üstte hangi kavram yer alır?

a. Misyon
b. Vizyon
c. Amaç
d. Hedef
e. Performans değerlendirme

Cevap : b. Vizyon

Faaliyet alanı ile en iyi yaptığımız iş ya da en iyi yönümüzü anlatan kavram hangisidir?

a. Misyon
b. Çevre analizi
c. Vizyon
d. Strateji
e. Hepsi

Cevap : a. Misyon

Vizyon aşağıdaki örgütlerden hangisini ilgilendirir?

a. İşletmeleri
b. Sivil Toplum Kuruluşlarını
c. Devleti
d. Kar amaçlı ve amaçsız tüm örgütleri
e. Yerel yönetimleri

Cevap : d. Kar amaçlı ve amaçsız tüm örgütleri

“Önümüzdeki yıl satışları %15 arttıracağız” ifadesi hangi kavrama örnektir?

a. Amaç
b. Vizyon
c. Hedef
d. Misyon
e. Bütçe

Cevap : c. Hedef

“Gelecek 50 yılda dünyanın ilk 5 ekonomisi arasına girmek istiyoruz” ifadesi neye örnektir?

a. Ülke misyonuna
b. Ülke vizyonuna
c. Ülke stratejisine
d. Politikaya
e. Ülke amaçlarına

Cevap : b. Ülke vizyonuna

“2030 yılında turizm geliri hedefimiz 100 milyar dolardır” ifadesi hangi kavrama örnektir?

a. Amaç
b. Hedef
c. Strateji
d. Misyon
e. Vizyon

Cevap : e. Vizyon

“Teknoloji geliştiren ve ihraç eden bir işletmeyiz” ifadesi hangi kavrama örnektir?

a. Amaç
b. Vizyon
c. Strateji
d. Misyon
e. Hedef

Cevap : d. Misyon

Hem gelecek, hem geçmiş hem de şimdi hangi kavramın kapsama alanına girer?

a. Vizyon
b. Strateji
c. Misyon
d. Hedef
e. Amaç

Cevap : c. Misyon

“Gelecek 10 yılda dünyanın ilk 100 işletmesi arasında yer almayı hedefliyoruz” ifadesi neye örnektir?

a. Misyon
b. Hedef
c. Amaç
d. Vizyon
e. Strateji

Cevap : d. Vizyon

 “Adil davranış” neye örnektir?

a. Değer
b. Amaç
c. Hedef
d. Misyon
e. Vizyon

Cevap : a. Değer

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL103U Stratejik Yönetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!