Anadolu AöfİŞL103U Stratejik Yönetim

İŞL103U Stratejik Yönetim Ünite 4

Strateji Alternatifleri: Strateji Hiyerarşisinin Oluşturulması

#1. Dış pazarlara girmede endüstriyel ya da ticari uzmanlığın belli bir bedel karşılığında kiralanması ya da satın alınmasını sağlayan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Lisans verme

#2. Aşağıdakilerden hangisi işletme düzeyinde uygulanan stratejilerden değildir?

Cevap : d. Çekilme

#3. Çeşitli ülkelerdeki birimlerin faaliyetlerinin tek bir uluslararası merkezle kalmayıp birbirleriyle de ilişkide bulunarak uyguladıkları strateji aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. Karma strateji

#4. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlara giriş şekillerden biri değildir?

Cevap : e. İthalat

#5. Aşağıdakilerden hangisinde çekilme stratejileri birarada verilmiştir?

Cevap : c. Satma – Tasfiye

#6. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel stratejilerden değildir?

Cevap : e. Koordinasyon

#7. Operasyonel (işlevsel) stratejiler, hangi yönetim düzeyinde hazırlanmakta ve uygulanmaktadır?

Cevap : c. Orta/alt

#8. İşletmenin faaliyette bulunduğu mevcut iş alanlarında veya benzer konularda yeni işlere girişmesi durumunda uygulanan strateji aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. İlişkili çeşitlendirme

#9. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal düzeyde uygulanabilecek stratejilerden değildir?

Cevap : d. Farklılaştırma stratejisi

#10. Aşağıdakilerden hangisi işletme stratejisinin boyutlarından değildir?

Cevap : e. Reklam

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL103U Stratejik Yönetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL103U Stratejik Yönetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Strateji Alternatifleri: Strateji Hiyerarşisinin Oluşturulması

Strateji Alternatifleri: Strateji Hiyerarşisinin Oluşturulması

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL103U Stratejik Yönetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL103U Stratejik Yönetim
Ünite -4
Strateji Alternatifleri: Strateji Hiyerarşisinin Oluşturulması

Aşağıdakilerden hangisi işletme stratejisinin boyutlarından değildir?

a. Ürün kalitesi
b. Fiyat politikaları
c. Marka stratejisi
d. Hizmetler
e. Reklam

Cevap : e. Reklam

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal düzeyde uygulanabilecek stratejilerden değildir?

a. Çekilme stratejisi
b. Tasarruf stratejisi
c. Büyüme stratejisi
d. Farklılaştırma stratejisi
e. Çeşitlendirme stratejisi

Cevap : d. Farklılaştırma stratejisi

Operasyonel (işlevsel) stratejiler, hangi yönetim düzeyinde hazırlanmakta ve uygulanmaktadır?

a. Üst
b. Üst/orta
c. Orta/alt
d. Üst/ alt
e. Alt

Cevap : c. Orta/alt

Aşağıdakilerden hangisi işletme düzeyinde uygulanan stratejilerden değildir?

a. Maliyet liderliği
b. Farklılaştırma
c. Odaklanma
d. Çekilme
e. Karma

Cevap : d. Çekilme

İşletmenin faaliyette bulunduğu mevcut iş alanlarında veya benzer konularda yeni işlere girişmesi durumunda uygulanan strateji aşağıdakilerden hangisidir?

a. İlişkili çeşitlendirme
b. İlişkisiz çeşitlendirme
c. Tasarruf
d. Çekilme
e. Satma

Cevap : a. İlişkili çeşitlendirme

Aşağıdakilerden hangisinde çekilme stratejileri birarada verilmiştir?

a. İlişkili çeşitlendirme – İlişkisiz çeşitlendirme
b. Yatay büyüme – Dikey büyüme
c. Satma – Tasfiye
d. Tasarruf – Çekilme
e. Büyüme – Çeşitlendirme

Cevap : c. Satma – Tasfiye

Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel stratejilerden değildir?

a. Üretim
b. Pazarlama
c. Finansman ve Muhasebe
d. Ar-GE
e. Koordinasyon

Cevap : e. Koordinasyon

Çeşitli ülkelerdeki birimlerin faaliyetlerinin tek bir uluslararası merkezle kalmayıp birbirleriyle de ilişkide bulunarak uyguladıkları strateji aşağıdakilerden hangisidir?

a. Küresel strateji
b. Karma strateji
c. Uluslararası strateji
d. Büyüme stratejisi
e. Çeşitlendirme stratejisi

Cevap : b. Karma strateji

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlara giriş şekillerden biri değildir?

a. İhracat
b. Satın alma
c. Franchising
d. Jointventure
e. İthalat

Cevap : e. İthalat

Dış pazarlara girmede endüstriyel ya da ticari uzmanlığın belli bir bedel karşılığında kiralanması ya da satın alınmasını sağlayan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

a. Lisans verme
b. İhracat
c. Jointventure
d. Franchising
e. Satın alma

Cevap : a. Lisans verme

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL103U Stratejik Yönetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!