Anadolu AöfİŞL103U Stratejik Yönetim

İŞL103U Stratejik Yönetim Ünite 5

Yenilik ve Bilgi – İletişim Teknolojileri Stratejisi

#1. E-ticaret öğesi olarak Web’in aşağıdakilerden hangisini yerine getirmesi beklenmez?

Cevap : c. Yönetime katılma

#2. Boston Consulting Group araştırmasına göre 2020 yılında dünyada İnternet kullanıcı sayısı kaça ulaşacak ve İnternet ekonomisinin büyüklüğü G20 ülkelerinde ne olacaktır?

Cevap : b. 4 milyar kullanıcı 5 trilyon dolar ekonomik büyüklük

#3. İnternet yeniliği hangi tür yeniliğe girer?

Cevap : b. Mimari yenilik

#4. Yenilik ve bilgi-iletişim teknolojileri stratejisi hangi strateji düzeyinde geçişli stratejidir?

Cevap : e. Şirket, İşletme, Operasyonel, Uluslararası

#5. Aşağıdakilerden hangisi bilgi-iletişim teknolojileri stratejisinin öğesidir?

Cevap : e. E-ticaretten yararlanma

#6. Yenilik ve bilgi-iletişim teknolojileri stratejisini aşağıdakilerden hangisi en iyi tanımlar?

Cevap : b. Hem bağımsız bir strateji hem de geçişli stratejisi

#7. Aşağıdakilerden hangisi yenilik stratejisinin öğesi değildir?

Cevap : b. Ekonomik büyüme oranı

#8. Aşağıdakilerden hangisi pek çok işletmenin mimari ve devrimci yenilikten yararlanmamasının nedenleri arasında yer almaz?

Cevap : d. Rekabet olmaması

#9. Var olan üretim faaliyetlerini ve yetkinliğini korurken pazar faaliyet ve yetkinliğini değiştiren teknolojik yeniliğe ne ad verilir?

Cevap : a. Pazar nişi yeniliği

#10. Mevcut bilgi-iletişim teknolojileri sistemini güncellemek ve yenilemek hangi stratejinin öğesidir?

Cevap : c. Bilgi-iletişim teknolojileri stratejisi

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL103U Stratejik Yönetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL103U Stratejik Yönetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Yenilik ve Bilgi – İletişim Teknolojileri Stratejisi

Yenilik ve Bilgi – İletişim Teknolojileri Stratejisi

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL103U Stratejik Yönetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL103U Stratejik Yönetim
Ünite -5
Yenilik ve Bilgi – İletişim Teknolojileri Stratejisi

Yenilik ve bilgi-iletişim teknolojileri stratejisini aşağıdakilerden hangisi en iyi tanımlar?

a. Bağımsız strateji
b. Hem bağımsız bir strateji hem de geçişli stratejisi
c. İşletme stratejisi
d. Operasyonel strateji
e. Şirket stratejisi

Cevap : b. Hem bağımsız bir strateji hem de geçişli stratejisi

Yenilik ve bilgi-iletişim teknolojileri stratejisi hangi strateji düzeyinde geçişli stratejidir?

a. Şirket
b. İşletme
c. Operasyonel
d. Uluslararası
e. Şirket, İşletme, Operasyonel, Uluslararası

Cevap : e. Şirket, İşletme, Operasyonel, Uluslararası

Var olan üretim faaliyetlerini ve yetkinliğini korurken pazar faaliyet ve yetkinliğini değiştiren teknolojik yeniliğe ne ad verilir?

a. Pazar nişi yeniliği
b. Normal yenilik
c. Devrimci yenilik
d. Hem devrimci hem de normal yenilik
e. İnternet yeniliği

Cevap : a. Pazar nişi yeniliği

İnternet yeniliği hangi tür yeniliğe girer?

a. Normal yenilik
b. Mimari yenilik
c. Devrimci yenilik
d. Pazar nişi yeniliği
e. Teknolojik yenilik

Cevap : b. Mimari yenilik

Aşağıdakilerden hangisi pek çok işletmenin mimari ve devrimci yenilikten yararlanmamasının nedenleri arasında yer almaz?

a. Kaynak bağımlılığı
b. Yeni oluşan pazarların başlangıçta küçük gelmesi
c. Köklü yeniliklerin nihai ve çarpıcı yararlarının başlangıçta görülmemesi
d. Rekabet olmaması
e. Köklü yeniliklerin mevcut pazarlara başlangıçta çekici gelmemesi

Cevap : d. Rekabet olmaması

Boston Consulting Group araştırmasına göre 2020 yılında dünyada İnternet kullanıcı sayısı kaça ulaşacak ve İnternet ekonomisinin büyüklüğü G20 ülkelerinde ne olacaktır?

a. 2 milyon kullanıcı 4,2 trilyon dolar ekonomik büyüklük
b. 4 milyar kullanıcı 5 trilyon dolar ekonomik büyüklük
c. 5 milyar kullanıcı 5 milyar dolar ekonomik büyüklük
d. 6 milyar kullanıcı 6 milyar dolar ekonomik büyüklük
e. 4 milyar kullanıcı 4 milyar dolar ekonomik büyüklük

Cevap : b. 4 milyar kullanıcı 5 trilyon dolar ekonomik büyüklük

Aşağıdakilerden hangisi yenilik stratejisinin öğesi değildir?

a. Teknolojik yenilik
b. Ekonomik büyüme oranı
c. Ürün tasarımı
d. Pazar nişleri
e. Stratejik pazar analizi

Cevap : b. Ekonomik büyüme oranı

E-ticaret öğesi olarak Web’in aşağıdakilerden hangisini yerine getirmesi beklenmez?

a. Müşteri çekme
b. Bilgilendirme
c. Yönetime katılma
d. Değer katma
e. Kâr elde etme

Cevap : c. Yönetime katılma

Aşağıdakilerden hangisi bilgi-iletişim teknolojileri stratejisinin öğesidir?

a. Normal yenilik
b. Mimari yenilik
c. Teknolojik yenilik
d. Katılmalı yönetim
e. E-ticaretten yararlanma

Cevap : e. E-ticaretten yararlanma

Mevcut bilgi-iletişim teknolojileri sistemini güncellemek ve yenilemek hangi stratejinin öğesidir?

a. Yenilik ve bilgi-iletişim teknolojileri stratejisi
b. Yenilik stratejisi
c. Bilgi-iletişim teknolojileri stratejisi
d. Şirket stratejileri
e. Uluslararası stratejiler

Cevap : c. Bilgi-iletişim teknolojileri stratejisi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL103U Stratejik Yönetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!