Anadolu AöfİŞL103U Stratejik Yönetim

İŞL103U Stratejik Yönetim Ünite 6

Stratejilerin Analizi ve Seçimi

#1. Aşağıdakilerden hangisi BCG Matrisinde yer alan bölge isimlerinden biridir?

Cevap : b. Sorunlular

#2. BCG Matrisinin dikey ekseni aşağıdakilerden hangisini temsil etmektedir?

Cevap : b. Sektördeki satışların büyüme hızı

#3. Aşağıdakilerden hangisi stratejilerin analizi ve seçiminde kullanılan bir ölçüt değildir?

Cevap : c. Satın alınabilirlik

#4. Aşağıdakilerden hangisi stratejilerin analizi ve seçiminde kullanılan teknik ve yöntemlerden biri değildir?

Cevap : e. Rowe Analizi

#5. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal düzeyde stratejilerin formüle edilmesinde kullanılan bir yöntem değildir?

Cevap : d. SWOT Matrisi

#6. Aşağıdakilerden hangisi SWOT matrisinde geliştirilen strateji alternatiflerinden biri değildir?

Cevap : c. WS

#7. BCG Matrisinin yatay ekseni aşağıdakilerden hangisini temsil etmektedir?

Cevap : e. Göreceli pazar payı pozisyonu

#8. Aşağıdakilerden hangisi stratejilerin analizi ve seçiminde kullanılan teknik ve yöntemlerden biridir?

Cevap : a. Sermaye kârlılığı

#9. “Aşınma payı öncesi kâr eksi stratejiyi uygulayabilmek için gerekli çalışma sermayesine yapılan periyodik yatırımdır” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır?

Cevap : d. Net Nakit Akışı

#10. SWOT Matrisinden elde edilen SO tip strateji aşağıdaki çiftlerden hangisini temsil etmektedir?

Cevap : a. Güçlü yönler – Fırsatlar

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL103U Stratejik Yönetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL103U Stratejik Yönetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Stratejilerin Analizi ve Seçimi

Stratejilerin Analizi ve Seçimi

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL103U Stratejik Yönetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL103U Stratejik Yönetim
Ünite -6
Stratejilerin Analizi ve Seçimi

Aşağıdakilerden hangisi SWOT matrisinde geliştirilen strateji alternatiflerinden biri değildir?

a. SO
b. WO
c. WS
d. WT
e. ST

Cevap : c. WS

SWOT Matrisinden elde edilen SO tip strateji aşağıdaki çiftlerden hangisini temsil etmektedir?

a. Güçlü yönler – Fırsatlar
b. Zayıf yönler – Fırsatlar
c. Güçlü yönler – Tehditler
d. Zayıf yönler – Tehditler
e. Fırsatlar – Tehditler

Cevap : a. Güçlü yönler – Fırsatlar

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal düzeyde stratejilerin formüle edilmesinde kullanılan bir yöntem değildir?

a. İç-Dış Koşullar Matrisi
b. Rowe Modeli
c. BCG Matrisi
d. SWOT Matrisi
e. Hofer Analizi

Cevap : d. SWOT Matrisi

BCG Matrisinin yatay ekseni aşağıdakilerden hangisini temsil etmektedir?

a. İşletmenin ölçeği
b. Sektördeki satışların büyüme hızı
c. Sektörün türü
d. Pazar payı
e. Göreceli pazar payı pozisyonu

Cevap : e. Göreceli pazar payı pozisyonu

BCG Matrisinin dikey ekseni aşağıdakilerden hangisini temsil etmektedir?

a. İşletmenin ölçeği
b. Sektördeki satışların büyüme hızı
c. Sektörün türü
d. Pazar payı
e. Göreceli pazar payı pozisyonu

Cevap : b. Sektördeki satışların büyüme hızı

Aşağıdakilerden hangisi BCG Matrisinde yer alan bölge isimlerinden biridir?

a. Ayılar
b. Sorunlular
c. Boğalar
d. Kararsızlar
e. Mükemmel seçimler

Cevap : b. Sorunlular

Aşağıdakilerden hangisi stratejilerin analizi ve seçiminde kullanılan bir ölçüt değildir?

a. Tutarlılık
b. Geçerlilik
c. Satın alınabilirlik
d. Risk
e. Yapılabilirlik

Cevap : c. Satın alınabilirlik

Aşağıdakilerden hangisi stratejilerin analizi ve seçiminde kullanılan teknik ve yöntemlerden biridir?

a. Sermaye kârlılığı
b. Şirket kârlılığı
c. Nakit oran
d. Bilanço
e. Gelir Tablosu

Cevap : a. Sermaye kârlılığı

Aşağıdakilerden hangisi stratejilerin analizi ve seçiminde kullanılan teknik ve yöntemlerden biri değildir?

a. Başabaş Analizi
b. Fayda-Maliyet Analizi
c. Geri Ödeme Dönemi
d. Iskonto Edilmiş Nakit Akışı
e. Rowe Analizi

Cevap : e. Rowe Analizi

“Aşınma payı öncesi kâr eksi stratejiyi uygulayabilmek için gerekli çalışma sermayesine yapılan periyodik yatırımdır” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır?

a. Başabaş Analizi
b. Fayda-Maliyet Analizi
c. Geri Ödeme Dönemi
d. Net Nakit Akışı
e. Rowe Analizi

Cevap : d. Net Nakit Akışı

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL103U Stratejik Yönetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!