Anadolu AöfİŞL103U Stratejik Yönetim

İŞL103U Stratejik Yönetim Final Deneme Sınavı 2

İŞL103U Stratejik Yönetim Final Deneme Sınavı 2

#1. Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin ana kavramlarından birisidir?

#2. Aşağıdaki kavramlardan hangisi en genel ve kapsayıcıdır?

Cevap : a. Örgüt

#3. Yenilik ve bilgi-iletişim teknolojileri stratejisini aşağıdakilerden hangisi en iyi tanımlar?

Cevap : b. Hem bağımsız bir strateji hem de geçişli stratejisi

#4. Stratejik yönetimde “Neler Olacak?” sorusuna hangi evrede yanıt verilir?

Cevap : b. Çevre analizi

#5. Vizyon aşağıdaki örgütlerden hangisini ilgilendirir?

Cevap : d. Kar amaçlı ve amaçsız tüm örgütleri

#6. Aşağıdakilerden hangisi, işletmelerce uygulanabilecek pazarlama stratejilerinden değildir?

Cevap : d. Doğa sermayesine yeniden yatırım yapma stratejisi

#7. Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin karakteristiklerindendir?

Cevap : a. Uzun vade

#8. Aşağıdakilerden hangisi, strateji uygulamalarında yer alan yönetim konularından değildir?

Cevap : d. Mevcut örgütsel yapının korunması

#9. Stratejik yönetim hangi örgütler için gerekli değildir?

Cevap : e. Komiteler

#10. Aşağıdakilerden hangisi, işletme fonksiyonlarından değildir?

Cevap : b. Denetim

#11. Aşağıdakilerden hangisi yenilik stratejisinin öğesi değildir?

Cevap : b. Ekonomik büyüme oranı

#12. “Gelecek 10 yılda dünyanın ilk 100 işletmesi arasında yer almayı hedefliyoruz” ifadesi neye örnektir?

Cevap : d. Vizyon

#13. “Gelecek 50 yılda dünyanın ilk 5 ekonomisi arasına girmek istiyoruz” ifadesi neye örnektir?

Cevap : b. Ülke vizyonuna

#14. Stratejik niyet hiyerarşisinde en üstte hangi kavram yer alır?

Cevap : b. Vizyon

#15. Aşağıdakilerden hangisi pek çok işletmenin mimari ve devrimci yenilikten yararlanmamasının nedenleri arasında yer almaz?

Cevap : d. Rekabet olmaması

#16. Var olan üretim faaliyetlerini ve yetkinliğini korurken pazar faaliyet ve yetkinliğini değiştiren teknolojik yeniliğe ne ad verilir?

Cevap : a. Pazar nişi yeniliği

#17. “Teknoloji geliştiren ve ihraç eden bir işletmeyiz” ifadesi hangi kavrama örnektir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi bilgi-iletişim teknolojileri stratejisinin öğesidir?

Cevap : e. E-ticaretten yararlanma

#19. Aşağıdakilerden hangisi, rakiplerin faaliyetlerini de inceleyerek, amaçlara varmak için belirlenmiş, nihai sonuca odaklı, uzun dönemli, dinamik kararlar topluluğudur?

Cevap : a. Strateji

#20. Aşağıdakilerden hangisi, gelecekte ulaşılmak veya gerçekleştirilmek istenen bir durumu, bir büyüklüğü, bir yeri ifade eder?

Cevap : d. Amaç

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL103U Stratejik Yönetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL103U Stratejik Yönetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İŞL103U Stratejik Yönetim Final Deneme Sınavı 2

İŞL103U Stratejik Yönetim Final Deneme Sınavı 2

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL103U Stratejik Yönetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL103U Stratejik Yönetim
Ünite -6
Stratejilerin Analizi ve Seçimi

Aşağıdakilerden hangisi SWOT matrisinde geliştirilen strateji alternatiflerinden biri değildir?

a. SO
b. WO
c. WS
d. WT
e. ST

Cevap : c. WS

SWOT Matrisinden elde edilen SO tip strateji aşağıdaki çiftlerden hangisini temsil etmektedir?

a. Güçlü yönler – Fırsatlar
b. Zayıf yönler – Fırsatlar
c. Güçlü yönler – Tehditler
d. Zayıf yönler – Tehditler
e. Fırsatlar – Tehditler

Cevap : a. Güçlü yönler – Fırsatlar

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal düzeyde stratejilerin formüle edilmesinde kullanılan bir yöntem değildir?

a. İç-Dış Koşullar Matrisi
b. Rowe Modeli
c. BCG Matrisi
d. SWOT Matrisi
e. Hofer Analizi

Cevap : d. SWOT Matrisi

BCG Matrisinin yatay ekseni aşağıdakilerden hangisini temsil etmektedir?

a. İşletmenin ölçeği
b. Sektördeki satışların büyüme hızı
c. Sektörün türü
d. Pazar payı
e. Göreceli pazar payı pozisyonu

Cevap : e. Göreceli pazar payı pozisyonu

BCG Matrisinin dikey ekseni aşağıdakilerden hangisini temsil etmektedir?

a. İşletmenin ölçeği
b. Sektördeki satışların büyüme hızı
c. Sektörün türü
d. Pazar payı
e. Göreceli pazar payı pozisyonu

Cevap : b. Sektördeki satışların büyüme hızı

Aşağıdakilerden hangisi BCG Matrisinde yer alan bölge isimlerinden biridir?

a. Ayılar
b. Sorunlular
c. Boğalar
d. Kararsızlar
e. Mükemmel seçimler

Cevap : b. Sorunlular

Aşağıdakilerden hangisi stratejilerin analizi ve seçiminde kullanılan bir ölçüt değildir?

a. Tutarlılık
b. Geçerlilik
c. Satın alınabilirlik
d. Risk
e. Yapılabilirlik

Cevap : c. Satın alınabilirlik

Aşağıdakilerden hangisi stratejilerin analizi ve seçiminde kullanılan teknik ve yöntemlerden biridir?

a. Sermaye kârlılığı
b. Şirket kârlılığı
c. Nakit oran
d. Bilanço
e. Gelir Tablosu

Cevap : a. Sermaye kârlılığı

Aşağıdakilerden hangisi stratejilerin analizi ve seçiminde kullanılan teknik ve yöntemlerden biri değildir?

a. Başabaş Analizi
b. Fayda-Maliyet Analizi
c. Geri Ödeme Dönemi
d. Iskonto Edilmiş Nakit Akışı
e. Rowe Analizi

Cevap : e. Rowe Analizi

“Aşınma payı öncesi kâr eksi stratejiyi uygulayabilmek için gerekli çalışma sermayesine yapılan periyodik yatırımdır” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır?

a. Başabaş Analizi
b. Fayda-Maliyet Analizi
c. Geri Ödeme Dönemi
d. Net Nakit Akışı
e. Rowe Analizi

Cevap : d. Net Nakit Akışı

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL103U Stratejik Yönetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!