Anadolu AöfİŞL103U Stratejik Yönetim

İŞL103U Stratejik Yönetim Final Deneme Sınavı 6

İŞL103U Stratejik Yönetim Final Deneme Sınavı 6

#1. Mevcut bilgi-iletişim teknolojileri sistemini güncellemek ve yenilemek hangi stratejinin öğesidir?

Cevap : c. Bilgi-iletişim teknolojileri stratejisi

#2. Aşağıdakilerden hangisi rekabetçi çevre özelliğidir?

Cevap : d. Tedarikçilerin pazarlık gücü

#3. İnternet yeniliği hangi tür yeniliğe girer?

Cevap : b. Mimari yenilik

#4. Boston Consulting Group araştırmasına göre 2020 yılında dünyada İnternet kullanıcı sayısı kaça ulaşacak ve İnternet ekonomisinin büyüklüğü G20 ülkelerinde ne olacaktır?

Cevap : b. 4 milyar kullanıcı 5 trilyon dolar ekonomik büyüklük

#5. Aşağıdakilerden hangisi işletme stratejisinin boyutlarından değildir?

Cevap : e. Reklam

#6. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel stratejilerden değildir?

Cevap : e. Koordinasyon

#7. Aşağıdakilerden hangisi, işletme fonksiyonlarından değildir?

Cevap : b. Denetim

#8. Aşağıdakilerden hangisi, işletmelerce uygulanabilecek pazarlama stratejilerinden değildir?

Cevap : d. Doğa sermayesine yeniden yatırım yapma stratejisi

#9. E-ticaret öğesi olarak Web’in aşağıdakilerden hangisini yerine getirmesi beklenmez?

Cevap : c. Yönetime katılma

#10. Stok Devir Hızı, Kritik Başarı Faktörleri çerçevesinin hangi kaynağında yer alır?

Cevap : a. Sektör karakteristikleri

#11. İşletmenin faaliyette bulunduğu mevcut iş alanlarında veya benzer konularda yeni işlere girişmesi durumunda uygulanan strateji aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. İlişkili çeşitlendirme

#12. Aşağıdaki oranlardan hangisi bir işletmenin bütünleşik ekonomik performansını ortaya koyar?

Cevap : c. Faaliyet oranı

#13. Aşağıdakilerden hangisi, rakiplerin faaliyetlerini de inceleyerek, amaçlara varmak için belirlenmiş, nihai sonuca odaklı, uzun dönemli, dinamik kararlar topluluğudur?

Cevap : a. Strateji

#14. Yenilik ve bilgi-iletişim teknolojileri stratejisi hangi strateji düzeyinde geçişli stratejidir?

Cevap : e. Şirket, İşletme, Operasyonel, Uluslararası

#15. Operasyonel (işlevsel) stratejiler, hangi yönetim düzeyinde hazırlanmakta ve uygulanmaktadır?

Cevap : c. Orta/alt

#16. Aşağıdakilerden hangisi, strateji uygulamalarında yer alan yönetim konularından değildir?

Cevap : d. Mevcut örgütsel yapının korunması

#17. Aşağıdakilerden hangisi hem dış çevre hem iç çevre analiz yöntemidir?

Cevap : d. SWOT analizi

#18. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlara giriş şekillerden biri değildir?

Cevap : e. İthalat

#19. Aşağıdakilerden hangisi rekabet yaklaşım seçimini yönlendirmez?

Cevap : d. Hiper rekabet

#20. Aşağıdakilerden hangisi, gelecekte ulaşılmak veya gerçekleştirilmek istenen bir durumu, bir büyüklüğü, bir yeri ifade eder?

Cevap : d. Amaç

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL103U Stratejik Yönetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL103U Stratejik Yönetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İŞL103U Stratejik Yönetim Final Deneme Sınavı 6

İŞL103U Stratejik Yönetim Final Deneme Sınavı 6

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL103U Stratejik Yönetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL103U Stratejik Yönetim
Ünite -6
Stratejilerin Analizi ve Seçimi

Aşağıdakilerden hangisi SWOT matrisinde geliştirilen strateji alternatiflerinden biri değildir?

a. SO
b. WO
c. WS
d. WT
e. ST

Cevap : c. WS

SWOT Matrisinden elde edilen SO tip strateji aşağıdaki çiftlerden hangisini temsil etmektedir?

a. Güçlü yönler – Fırsatlar
b. Zayıf yönler – Fırsatlar
c. Güçlü yönler – Tehditler
d. Zayıf yönler – Tehditler
e. Fırsatlar – Tehditler

Cevap : a. Güçlü yönler – Fırsatlar

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal düzeyde stratejilerin formüle edilmesinde kullanılan bir yöntem değildir?

a. İç-Dış Koşullar Matrisi
b. Rowe Modeli
c. BCG Matrisi
d. SWOT Matrisi
e. Hofer Analizi

Cevap : d. SWOT Matrisi

BCG Matrisinin yatay ekseni aşağıdakilerden hangisini temsil etmektedir?

a. İşletmenin ölçeği
b. Sektördeki satışların büyüme hızı
c. Sektörün türü
d. Pazar payı
e. Göreceli pazar payı pozisyonu

Cevap : e. Göreceli pazar payı pozisyonu

BCG Matrisinin dikey ekseni aşağıdakilerden hangisini temsil etmektedir?

a. İşletmenin ölçeği
b. Sektördeki satışların büyüme hızı
c. Sektörün türü
d. Pazar payı
e. Göreceli pazar payı pozisyonu

Cevap : b. Sektördeki satışların büyüme hızı

Aşağıdakilerden hangisi BCG Matrisinde yer alan bölge isimlerinden biridir?

a. Ayılar
b. Sorunlular
c. Boğalar
d. Kararsızlar
e. Mükemmel seçimler

Cevap : b. Sorunlular

Aşağıdakilerden hangisi stratejilerin analizi ve seçiminde kullanılan bir ölçüt değildir?

a. Tutarlılık
b. Geçerlilik
c. Satın alınabilirlik
d. Risk
e. Yapılabilirlik

Cevap : c. Satın alınabilirlik

Aşağıdakilerden hangisi stratejilerin analizi ve seçiminde kullanılan teknik ve yöntemlerden biridir?

a. Sermaye kârlılığı
b. Şirket kârlılığı
c. Nakit oran
d. Bilanço
e. Gelir Tablosu

Cevap : a. Sermaye kârlılığı

Aşağıdakilerden hangisi stratejilerin analizi ve seçiminde kullanılan teknik ve yöntemlerden biri değildir?

a. Başabaş Analizi
b. Fayda-Maliyet Analizi
c. Geri Ödeme Dönemi
d. Iskonto Edilmiş Nakit Akışı
e. Rowe Analizi

Cevap : e. Rowe Analizi

“Aşınma payı öncesi kâr eksi stratejiyi uygulayabilmek için gerekli çalışma sermayesine yapılan periyodik yatırımdır” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır?

a. Başabaş Analizi
b. Fayda-Maliyet Analizi
c. Geri Ödeme Dönemi
d. Net Nakit Akışı
e. Rowe Analizi

Cevap : d. Net Nakit Akışı

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL103U Stratejik Yönetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!