Anadolu AöfİŞL103U Stratejik Yönetim

İŞL103U Stratejik Yönetim Final Deneme Sınavı 5

İŞL103U Stratejik Yönetim Final Deneme Sınavı 5

#1. Dış pazarlara girmede endüstriyel ya da ticari uzmanlığın belli bir bedel karşılığında kiralanması ya da satın alınmasını sağlayan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Lisans verme

#2. Aşağıdakilerden hangisi, İşgücü talebinin planlanmasında uygulanabilecek stratejilerden değildir?

Cevap : e. İşletmenin toplum tarafından benimsenmesinin sağlanması

#3. Likidite oranları hangi zayıflıkları ve üstünlükleri değerlendirme yöntemi içerisinde yer alır?

Cevap : c. Finansal-Sayısal Analiz Yöntemleri

#4. Çeşitli ülkelerdeki birimlerin faaliyetlerinin tek bir uluslararası merkezle kalmayıp birbirleriyle de ilişkide bulunarak uyguladıkları strateji aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. Karma strateji

#5. Aşağıdakilerden hangisi, temelde ekoloji ve ekolojik sistemlerin fonksiyonlarını, süreçlerini ve üretkenliğini gelecekte de devam ettirebilme yeteneği olarak algılanmaktadır. Sürdürülebilirlik, üretim sürecinde yenilenebilir kaynaklara yönelmek ve üretim faaliyetinin çevreye olan etkilerinden sorumlu olmaktır?

Cevap : a. Sürdürülebilirlik

#6. Aşağıdakilerden hangisi, işletmelerde arzulanan amaçlara ulaşılabilmesi için belirlenen stratejilerin uygulanması sürecinde çalışanların vermesi gerekli olan kararlara ve yapılması gerekli faaliyetlere yol gösteren bir düşünce tarzı, rehber, bir pusuladır?

Cevap : e. Politika

#7. Aşağıdakilerden hangisi işletme düzeyinde uygulanan stratejilerden değildir?

Cevap : d. Çekilme

#8. Var olan üretim faaliyetlerini ve yetkinliğini korurken pazar faaliyet ve yetkinliğini değiştiren teknolojik yeniliğe ne ad verilir?

Cevap : a. Pazar nişi yeniliği

#9. Aşağıdakilerden hangisi yenilik stratejisinin öğesi değildir?

Cevap : b. Ekonomik büyüme oranı

#10. Sadece bir sektörün bir alt grubunu analiz etme aşağıdakilerden hangisi kapsamında yerine getirilir?

Cevap : b. Stratejik grup

#11. Aşağıdakilerden hangisi bilgi-iletişim teknolojileri stratejisinin öğesidir?

Cevap : e. E-ticaretten yararlanma

#12. Aşağıdakilerden hangisi işletmeler için maddi varlık arasında yer alır?

Cevap : a. Bir Ar-Ge şirketinin patentleri

#13. Aşağıdakilerden hangisi, işletme veya örgütün amaçlarını gerçekleştirmek üzere, üretim kaynaklarını (doğal kaynaklar, insan kaynakları, sermaye, hammadde, makineler vb.) etkili ve verimli kullanma sürecidir?

Cevap : b. Stratejik yönetim

#14. Aşağıdakilerden hangisinde çekilme stratejileri birarada verilmiştir?

Cevap : c. Satma – Tasfiye

#15. Genç nüfus hangi genel çevre öğesinin alt unsurudur?

Cevap : b. Demografik

#16. Yenilik ve bilgi-iletişim teknolojileri stratejisini aşağıdakilerden hangisi en iyi tanımlar?

Cevap : b. Hem bağımsız bir strateji hem de geçişli stratejisi

#17. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal düzeyde uygulanabilecek stratejilerden değildir?

Cevap : d. Farklılaştırma stratejisi

#18. Aşağıdaki rekabet yaklaşımlılarının hangisinde piyasaya giriş en zordur?

Cevap : a. Tam monopol

#19. Aşağıdakilerden hangisi, örgüt içindeki süreçlerin temelden yeniden düşünülmesi ve faaliyetlerin köklü yeniden tasarlanması anlamına gelir?

Cevap : b. Yeniden yapılandırma

#20. Aşağıdakilerden hangisi pek çok işletmenin mimari ve devrimci yenilikten yararlanmamasının nedenleri arasında yer almaz?

Cevap : d. Rekabet olmaması

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL103U Stratejik Yönetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL103U Stratejik Yönetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İŞL103U Stratejik Yönetim Final Deneme Sınavı 5

İŞL103U Stratejik Yönetim Final Deneme Sınavı 5

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL103U Stratejik Yönetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL103U Stratejik Yönetim
Ünite -5
Yenilik ve Bilgi – İletişim Teknolojileri Stratejisi

Yenilik ve bilgi-iletişim teknolojileri stratejisini aşağıdakilerden hangisi en iyi tanımlar?

a. Bağımsız strateji
b. Hem bağımsız bir strateji hem de geçişli stratejisi
c. İşletme stratejisi
d. Operasyonel strateji
e. Şirket stratejisi

Cevap : b. Hem bağımsız bir strateji hem de geçişli stratejisi

Yenilik ve bilgi-iletişim teknolojileri stratejisi hangi strateji düzeyinde geçişli stratejidir?

a. Şirket
b. İşletme
c. Operasyonel
d. Uluslararası
e. Şirket, İşletme, Operasyonel, Uluslararası

Cevap : e. Şirket, İşletme, Operasyonel, Uluslararası

Var olan üretim faaliyetlerini ve yetkinliğini korurken pazar faaliyet ve yetkinliğini değiştiren teknolojik yeniliğe ne ad verilir?

a. Pazar nişi yeniliği
b. Normal yenilik
c. Devrimci yenilik
d. Hem devrimci hem de normal yenilik
e. İnternet yeniliği

Cevap : a. Pazar nişi yeniliği

İnternet yeniliği hangi tür yeniliğe girer?

a. Normal yenilik
b. Mimari yenilik
c. Devrimci yenilik
d. Pazar nişi yeniliği
e. Teknolojik yenilik

Cevap : b. Mimari yenilik

Aşağıdakilerden hangisi pek çok işletmenin mimari ve devrimci yenilikten yararlanmamasının nedenleri arasında yer almaz?

a. Kaynak bağımlılığı
b. Yeni oluşan pazarların başlangıçta küçük gelmesi
c. Köklü yeniliklerin nihai ve çarpıcı yararlarının başlangıçta görülmemesi
d. Rekabet olmaması
e. Köklü yeniliklerin mevcut pazarlara başlangıçta çekici gelmemesi

Cevap : d. Rekabet olmaması

Boston Consulting Group araştırmasına göre 2020 yılında dünyada İnternet kullanıcı sayısı kaça ulaşacak ve İnternet ekonomisinin büyüklüğü G20 ülkelerinde ne olacaktır?

a. 2 milyon kullanıcı 4,2 trilyon dolar ekonomik büyüklük
b. 4 milyar kullanıcı 5 trilyon dolar ekonomik büyüklük
c. 5 milyar kullanıcı 5 milyar dolar ekonomik büyüklük
d. 6 milyar kullanıcı 6 milyar dolar ekonomik büyüklük
e. 4 milyar kullanıcı 4 milyar dolar ekonomik büyüklük

Cevap : b. 4 milyar kullanıcı 5 trilyon dolar ekonomik büyüklük

Aşağıdakilerden hangisi yenilik stratejisinin öğesi değildir?

a. Teknolojik yenilik
b. Ekonomik büyüme oranı
c. Ürün tasarımı
d. Pazar nişleri
e. Stratejik pazar analizi

Cevap : b. Ekonomik büyüme oranı

E-ticaret öğesi olarak Web’in aşağıdakilerden hangisini yerine getirmesi beklenmez?

a. Müşteri çekme
b. Bilgilendirme
c. Yönetime katılma
d. Değer katma
e. Kâr elde etme

Cevap : c. Yönetime katılma

Aşağıdakilerden hangisi bilgi-iletişim teknolojileri stratejisinin öğesidir?

a. Normal yenilik
b. Mimari yenilik
c. Teknolojik yenilik
d. Katılmalı yönetim
e. E-ticaretten yararlanma

Cevap : e. E-ticaretten yararlanma

Mevcut bilgi-iletişim teknolojileri sistemini güncellemek ve yenilemek hangi stratejinin öğesidir?

a. Yenilik ve bilgi-iletişim teknolojileri stratejisi
b. Yenilik stratejisi
c. Bilgi-iletişim teknolojileri stratejisi
d. Şirket stratejileri
e. Uluslararası stratejiler

Cevap : c. Bilgi-iletişim teknolojileri stratejisi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL103U Stratejik Yönetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!