Anadolu AöfİŞL103U Stratejik Yönetim

İŞL103U Stratejik Yönetim Final Deneme Sınavı 4

İŞL103U Stratejik Yönetim Final Deneme Sınavı 4

#1. Genç nüfus hangi genel çevre öğesinin alt unsurudur?

Cevap : b. Demografik

#2. Sadece bir sektörün bir alt grubunu analiz etme aşağıdakilerden hangisi kapsamında yerine getirilir?

Cevap : b. Stratejik grup

#3. Aşağıdaki rekabet yaklaşımlılarının hangisinde piyasaya giriş en zordur?

Cevap : a. Tam monopol

#4. Aşağıdakilerden hangisi SWOT matrisinde geliştirilen strateji alternatiflerinden biri değildir?

Cevap : c. WS

#5. BCG Matrisinin dikey ekseni aşağıdakilerden hangisini temsil etmektedir?

Cevap : b. Sektördeki satışların büyüme hızı

#6. İşletmenin faaliyette bulunduğu mevcut iş alanlarında veya benzer konularda yeni işlere girişmesi durumunda uygulanan strateji aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. İlişkili çeşitlendirme

#7. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel stratejilerden değildir?

Cevap : e. Koordinasyon

#8. Stratejik kontrolün geriye yönelik kontrol olarak nitelendirilmesi hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

Cevap : b. Kontrolün yapıldığı zamanın özelliğinden

#9. Finansal oran analizlerinde karşılaştırma yapılırken aşağıdaki oranlardan hangisinin kullanılması anlamlı olmaz?

Cevap : e. İşletmenin faaliyet gösterdiği sektörün dışındaki sektörlerin oranları ile

#10. İşletmenin stratejilerin dayandığı varsayımların ya da tahminlerin geçerliliğinin devam edip etmediğinin metodolojik ve sürekli olarak kontrol edilmesine dayanan kontrol aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. Öncül kontrol

#11. İşletmenin finansal oranlarının, önceden belirlenmiş oranlar ile, geçmiş yıllarda elde edilen oranlar ile, sektör ortalamaları ile, ya da rakip ya da benzer nitelikteki işletmelerin elde ettiği oranlar ile karşılaştırılması hangi tür kontrollere örnek olarak verilebilir?

Cevap : c. Geriye yönelik kontrol

#12. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlara giriş şekillerden biri değildir?

Cevap : e. İthalat

#13. Operasyonel (işlevsel) stratejiler, hangi yönetim düzeyinde hazırlanmakta ve uygulanmaktadır?

Cevap : c. Orta/alt

#14. Aşağıdakilerden hangisi stratejilerin analizi ve seçiminde kullanılan bir ölçüt değildir?

Cevap : c. Satın alınabilirlik

#15. Aşağıdakilerden hangisi stratejilerin analizi ve seçiminde kullanılan teknik ve yöntemlerden biri değildir?

Cevap : e. Rowe Analizi

#16. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal düzeyde stratejilerin formüle edilmesinde kullanılan bir yöntem değildir?

Cevap : d. SWOT Matrisi

#17. Aşağıdakilerden hangisi işletme stratejisinin boyutlarından değildir?

Cevap : e. Reklam

#18. Likidite oranları hangi zayıflıkları ve üstünlükleri değerlendirme yöntemi içerisinde yer alır?

Cevap : c. Finansal-Sayısal Analiz Yöntemleri

#19. Gerçekleşme olasılığı düşük, fakat tahribat yaratma gücü büyük durumlar hangi tür kontroller ile değerlendirilirler?

#20. Aşağıdakilerden hangisi işletmeler için maddi varlık arasında yer alır?

Cevap : a. Bir Ar-Ge şirketinin patentleri

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL103U Stratejik Yönetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL103U Stratejik Yönetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İŞL103U Stratejik Yönetim Final Deneme Sınavı 4

İŞL103U Stratejik Yönetim Final Deneme Sınavı 4

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL103U Stratejik Yönetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Lisans
İŞL103U Stratejik Yönetim
Ünite – 8
Stratejik Değerlendirme ve Kontrol

Stratejik kontrolün geriye yönelik kontrol olarak nitelendirilmesi hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

a. Kontrolün yapıldığı yer özelliğinden
b. Kontrolün yapıldığı zamanın özelliğinden
c. Kontrolün yapıldığı mekanın özelliğinden
d. Kontrolü yapan yönetim kademesinin özelliğinden
e. Kontrolün yapılmasında kullanılan tekniklerin özelliğinden

Cevap : b. Kontrolün yapıldığı zamanın özelliğinden

İşletmenin bulunduğu ve faaliyet gösterdiği ortama ilişkin genel olarak yapılan yayınların takip edilmesi aşağıdaki kontrol türlerinden hangisi ile tanımlanır?

a. Stratejik takip
b. Öncül kontrol
c. Problem kontrolü
d. Mihenk noktası kontrolü
e. Kurumsal başarı karnesi

Cevap : a. Stratejik takip

İşletmenin finansal oranlarının, önceden belirlenmiş oranlar ile, geçmiş yıllarda elde edilen oranlar ile, sektör ortalamaları ile, ya da rakip ya da benzer nitelikteki işletmelerin elde ettiği oranlar ile karşılaştırılması hangi tür kontrollere örnek olarak verilebilir?

a. İleriye yönelik kontrol
b. Eş zamanlı kontrol
c. Geriye yönelik kontrol
d. Davranışsal kontrol
e. Mihenk noktası kontrolü

Cevap : c. Geriye yönelik kontrol

Belirlenen bir alana yönelik seçilen stratejilerin işletmenin rekabet avantajına, piyasadaki durumuna, uzun vadede gelişimine olumlu katkı sağlayacak türde olması gerekliliği, stratejilerin işletme amaçları ile uyumunu değerlendirmede kullanılan kriterlerden hangisinin tanımına aittir?

a. Uygunsuzluk
b. Tutarlılık
c. Fayda sağlama
d. Uygunluk
e. Yapılabilirlik

Cevap : c. Fayda sağlama

Finansal oran analizlerinde karşılaştırma yapılırken aşağıdaki oranlardan hangisinin kullanılması anlamlı olmaz?

a. İşletmenin geçmiş yıllarda elde ettiği oranlar
b. İşletmenin faaliyet gösterdiği sektördeki oranlar
c. İşletmenin rakiplerinin elde ettiği oranlar
d. İşletmenin önceden belirlediği ulaşılması istenen oranlar ile
e. İşletmenin faaliyet gösterdiği sektörün dışındaki sektörlerin oranları ile

Cevap : e. İşletmenin faaliyet gösterdiği sektörün dışındaki sektörlerin oranları ile

İşletmenin ana hedefine uygun olarak belirlenen ilk performans aşağıdakilerden hangisi içindir?

a. İşletmenin bölümleri için
b. İşletmenin bütünü için
c. İşletmenin çalışanları için
d. İşletmenin rakipleri için
e. İşletmenin tedarikçileri için

Cevap : b. İşletmenin bütünü için

İşletmenin stratejilerin dayandığı varsayımların ya da tahminlerin geçerliliğinin devam edip etmediğinin metodolojik ve sürekli olarak kontrol edilmesine dayanan kontrol aşağıdakilerden hangisidir?

a. Özel durumlar için alarm kontrolü
b. Öncül kontrol
c. Pazar kontrolü
d. Prosedürel kontrol
e. Uygulama kontrolü

Cevap : b. Öncül kontrol

Finansal ölçüler yanında finansal olmayan ölçülerin de kullanılması ile performans ölçümüne dengeli bir bakış açısı getiren performans ölçüm sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

a. İleriye yönelik kontrol
b. Geriye yönelik kontrol
c. Eş zamanlı kontrol
d. Davranışsal kontrol
e. Kurumsal başarı karnesi

Cevap : e. Kurumsal başarı karnesi

Gerçekleşme olasılığı düşük, fakat tahribat yaratma gücü büyük durumlar hangi tür kontroller ile değerlendirilirler?

a. Özel durum alarm kontrolü
b. Stratejik takip
c. Geriye yönelik kontrol
d. Eş zamanlı kontrol
e. Klan kontrolü

Cevap : a. Özel durum alarm kontrolü

Aşağıdakilerden hangisi davranışsal kontrol türlerinden birisidir?

a. Öncül kontrol
b. Stratejik takip
c. Özel durum alarm kontrolü
d. Pazar kontrolü
e. Geriye yönelik kontrol

Cevap : d. Pazar kontrolü

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL103U Stratejik Yönetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!