Anadolu AöfİŞL401U Denetim

İŞL401U Denetim Ünite 1

Denetime Giriş ve Denetim Standartları

#1. “Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinde değişmezliği” içeren aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. Raporlama standartları

#2. Denetçinin işletmenin belirlemiş olduğu hedeflerle bu hedeflere ulaşmak için kullandığı kaynakların birbirine oranını araştırarak bir sonuca ulaşması nasıl adlandırılabilir?

Cevap : b. Verimlilik denetimi

#3. Denetçi, çalışmalarını planlayabilmek için önce hangi denetim standardının öngörüsünü yerine getirmek durumundadır?

Cevap : a. Planlama ve yardımcıların gözlenmesi standardının

#4. Denetçi için finansal tabloların denetiminde temel ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c. Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri

#5. Denetçinin denetlediği işletme ile yakınlığının olmamasını gerektiren standart hangisidir?

Cevap : c. Bağımsızlık standardı

#6. Aşağıdaki genel kabul görmüş denetim standartlarından hangisi “çalışma alanı standartları” grubuna girmektedir?

Cevap : b. Kanıt toplama

#7. İşletme, üretim birimlerinin maliyet hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını belirlemek için denetçiden rapor istemiştir. Denetçinin yapacağı denetim türü hangisi olmalıdır?

Cevap : b. Etkinlik denetimi

#8. Genel kabul görmüş denetim standartları için doğru olan aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. Denetçilerce denetimlerde uyulması gereken kurallardır.

#9. “Denetim, ekonomik faaliyetler ve olaylara ilişkin ------------ arasındaki uygunluğun derecesini araştırmak ve sonuçlarını ilgili kullanıcılara iletmek amacıyla nesnel biçimde kanıt toplayan ve değerleyen sistematik bir süreçtir.” tanımında eksik olan kısmı aşağıdakilerden hangisi tamamlar?

Cevap : c. Savlarla kabul edilmiş ölçütler

#10. Aşağıdakilerden hangisi “raporlama standartları”ndan biri değildir?

Cevap : e. Kanıt toplama standardı

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Denetime Giriş ve Denetim Standartları

Denetime Giriş ve Denetim Standartları

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Ünite -1
Denetime Giriş ve Denetim Standartları

“Denetim, ekonomik faaliyetler ve olaylara ilişkin ———— arasındaki uygunluğun derecesini araştırmak ve sonuçlarını ilgili kullanıcılara iletmek amacıyla nesnel biçimde kanıt toplayan ve değerleyen sistematik bir süreçtir.” tanımında eksik olan kısmı aşağıdakilerden hangisi tamamlar?

a. Ölçütlerle kabul edilmiş ilkeler
b. Faaliyetlerle etkinlikler
c. Savlarla kabul edilmiş ölçütler
d. Taraflarla kullanıcılar
e. Kanıtlarla savlar

Cevap : c. Savlarla kabul edilmiş ölçütler

Denetçi için finansal tabloların denetiminde temel ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

a. Anlaşma mektubu
b. İç kontrolün etkinliği
c. Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri
d. İç denetçilerin yaklaşımı
e. Yasalar

Cevap : c. Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri

Aşağıdakilerden hangisi “raporlama standartları”ndan biri değildir?

a. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinde değişmezlik standardı
b. Açıklama standardı
c. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluk standardı
d. Görüş bildirme standardı
e. Kanıt toplama standardı

Cevap : e. Kanıt toplama standardı

Aşağıdaki genel kabul görmüş denetim standartlarından hangisi “çalışma alanı standartları” grubuna girmektedir?

a. Mesleki özen ve dikkat
b. Kanıt toplama
c. Açıklama
d. Mesleki eğitim ve uzmanlık
e. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluk

Cevap : b. Kanıt toplama

Denetçinin işletmenin belirlemiş olduğu hedeflerle bu hedeflere ulaşmak için kullandığı kaynakların birbirine oranını araştırarak bir sonuca ulaşması nasıl adlandırılabilir?

a. İç denetim
b. Verimlilik denetimi
c. Uygunluk denetimi
d. Etkinlik denetimi
e. Yönetim denetimi

Cevap : b. Verimlilik denetimi

Denetçi, çalışmalarını planlayabilmek için önce hangi denetim standardının öngörüsünü yerine getirmek durumundadır?

a. Planlama ve yardımcıların gözlenmesi standardının
b. Bağımsızlık standardının
c. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluk standardının
d. Görüş bildirme standardının
e. Mesleki eğitim ve uzmanlık standardının

Cevap : a. Planlama ve yardımcıların gözlenmesi standardının

Genel kabul görmüş denetim standartları için doğru olan aşağıdakilerden hangisidir?

a. Denetim yordamlarının ayrıntısını gösteren kurallardır.
b. Denetçilerce denetimlerde uyulması gereken kurallardır.
c. Denetimden denetime ve denetçiden denetçiye değişen kurallardır.
d. Denetim sürecinde nelerin nasıl yapılacağını gösteren kurallardır.
e. Denetçilerin geliştireceği genel nitelikli kurallardır.

Cevap : b. Denetçilerce denetimlerde uyulması gereken kurallardır.

İşletme, üretim birimlerinin maliyet hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını belirlemek için denetçiden rapor istemiştir. Denetçinin yapacağı denetim türü hangisi olmalıdır?

a. Uygunluk denetimi
b. Etkinlik denetimi
c. Verimlilik denetimi
d. İç denetim
e. Faaliyet denetimi

Cevap : b. Etkinlik denetimi

Denetçinin denetlediği işletme ile yakınlığının olmamasını gerektiren standart hangisidir?

a. Mesleki özen ve dikkat standardı
b. Çalışma alanı standartları
c. Bağımsızlık standardı
d. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluk standardı
e. Açıklama standardı

Cevap : c. Bağımsızlık standardı

“Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinde değişmezliği” içeren aşağıdakilerden hangisidir?

a. Çalışma alanı standartları
b. Mesleki dikkat ve özen standardı
c. Bağımsızlık standardı
d. Raporlama standartları
e. Genel standartlar

Cevap :d. Raporlama standartları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!