Anadolu AöfİŞL401U Denetim

İŞL401U Denetim Vize Deneme Sınavı 1

İŞL401U Denetim Vize Deneme Sınavı 1

#1. İşletme, üretim birimlerinin maliyet hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını belirlemek için denetçiden rapor istemiştir. Denetçinin yapacağı denetim türü hangisi olmalıdır?

Cevap : b. Etkinlik denetimi

#2. Aşağıdaki genel kabul görmüş denetim standartlarından hangisi “çalışma alanı standartları” grubuna girmektedir?

Cevap : b. Kanıt toplama

#3. “Finansal tabloda sunulan bir hesap kaleminin bu hesap bakiyesinin kaynağını oluşturan işlemlerin ilgili olduğu diğer hesaplarla bağlantılı şekilde denetlenmesine ........denir.” ifadesinde aşağıdakilerden hangisi boşluğu en doğru şekilde tamamlar?

Cevap : b. İşlem döngüsü yaklaşımı

#4. “İç denetim uygulamalarının temel ilkelerini tanımlamak, katma değerini ifade ve teşvik etmek, performansının değerlendirilmesine imkan sağlamak amacıyla” uluslararası iç denetim standartları aşağıda yer alan hangi kurum tarafından geliştirilmiştir?

Cevap : b. IIA

#5. “Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinde değişmezliği” içeren aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. Raporlama standartları

#6. Aşağıdakilerden hangisi denetçinin işletmenin mevcut iç kontrollerini test etmede kullandığı yöntemlerden biri değildir?

Cevap : d. Analitik inceleme yöntemlerini kullanmak

#7. “Ön çalışmalar sonucunda denetim şirketi bir risk değerlendirmesi yaparak müşteriyle --------- yapılmasına ya da önceki -------- devamına karar verir”. ifadesinde aşağıdakilerden hangisi boşluğu en iyi şekilde tamamlar?

Cevap : a. Sözleşme-sözleşmenin

#8. Denetim ------------ kontroldür. Boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılmalıdır?

Cevap : d. Yönetsel

#9. Stokların fiziksel varlığı ile ilgili kanıtın, stokların değerlemesiyle ilgili kanıtın yerini tutmaması; kanıtın hangi özelliği ile ilgilidir?

Cevap : a. İlgililiği

#10. Aşağıdakilerden hangisi güvence hizmetlerinin taraf­larını doğru şekilde ifade etmektedir?

Cevap : e. İç Denetçi, Süreç Sahibi, Kullanıcı

#11. Aşağıdakilerden hangisi “Kontrol Ortamı” faktörlerinden biri değildir?

Cevap : d. Muhasebe sistemi

#12. Aşağıdakilerden hangisi çalışma kâğıtlarının taşıması gereken bir özellik değildir?

Cevap :b. Noter onaylı olması

#13. Denetçi için finansal tabloların denetiminde temel ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c. Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri

#14. Denetçi, çalışmalarını planlayabilmek için önce hangi denetim standardının öngörüsünü yerine getirmek durumundadır?

Cevap : a. Planlama ve yardımcıların gözlenmesi standardının

#15. Bağımsız denetim sürecinde, iç denetim işlevlerinin anlaşılmasında ve ön değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen hususlardan hangisi/hangileri esas alınır?

Cevap : e. Hepsi

#16. Finansal tablolarda sunulan bilginin finansal tablo kullanıcılarının kararlarını etkileyecek ölçüde yanlış olması, hangi kavramla açıklanır?

Cevap : b. Önemlilik

#17. Aşağıdakilerden hangisi standartlara göre denetçinin işletmeyi ve faaliyet ortamını değerlendirmesinde yapması gerekenlerden biri değildir?

Cevap : d. Denetim ekibini belirlemek

#18. Hangisi denetçinin bir hesap kalanına daha büyük önemlilik dağıtma nedenini oluşturmaz?

Cevap : c. Denetçinin hata beklentisinin yüksek olması

#19. Denetçi “kabul edilebilir yanlışlığı” hangi amaçla kullanır?

Cevap : b. Denetim testlerinin alanını belirlemek

#20. İç denetim faaliyetinin iki temel işlevi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

Cevap : c. Güvence ve Danışmanlık

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İŞL401U Denetim Vize Deneme Sınavı 1

İŞL401U Denetim Vize Deneme Sınavı 1

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL401U Denetim
Ünite -1
Denetime Giriş ve Denetim Standartları

“Denetim, ekonomik faaliyetler ve olaylara ilişkin ———— arasındaki uygunluğun derecesini araştırmak ve sonuçlarını ilgili kullanıcılara iletmek amacıyla nesnel biçimde kanıt toplayan ve değerleyen sistematik bir süreçtir.” tanımında eksik olan kısmı aşağıdakilerden hangisi tamamlar?

a. Ölçütlerle kabul edilmiş ilkeler
b. Faaliyetlerle etkinlikler
c. Savlarla kabul edilmiş ölçütler
d. Taraflarla kullanıcılar
e. Kanıtlarla savlar

Cevap : c. Savlarla kabul edilmiş ölçütler

Denetçi için finansal tabloların denetiminde temel ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

a. Anlaşma mektubu
b. İç kontrolün etkinliği
c. Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri
d. İç denetçilerin yaklaşımı
e. Yasalar

Cevap : c. Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri

Aşağıdakilerden hangisi “raporlama standartları”ndan biri değildir?

a. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinde değişmezlik standardı
b. Açıklama standardı
c. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluk standardı
d. Görüş bildirme standardı
e. Kanıt toplama standardı

Cevap : e. Kanıt toplama standardı

Aşağıdaki genel kabul görmüş denetim standartlarından hangisi “çalışma alanı standartları” grubuna girmektedir?

a. Mesleki özen ve dikkat
b. Kanıt toplama
c. Açıklama
d. Mesleki eğitim ve uzmanlık
e. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluk

Cevap : b. Kanıt toplama

Denetçinin işletmenin belirlemiş olduğu hedeflerle bu hedeflere ulaşmak için kullandığı kaynakların birbirine oranını araştırarak bir sonuca ulaşması nasıl adlandırılabilir?

a. İç denetim
b. Verimlilik denetimi
c. Uygunluk denetimi
d. Etkinlik denetimi
e. Yönetim denetimi

Cevap : b. Verimlilik denetimi

Denetçi, çalışmalarını planlayabilmek için önce hangi denetim standardının öngörüsünü yerine getirmek durumundadır?

a. Planlama ve yardımcıların gözlenmesi standardının
b. Bağımsızlık standardının
c. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluk standardının
d. Görüş bildirme standardının
e. Mesleki eğitim ve uzmanlık standardının

Cevap : a. Planlama ve yardımcıların gözlenmesi standardının

Genel kabul görmüş denetim standartları için doğru olan aşağıdakilerden hangisidir?

a. Denetim yordamlarının ayrıntısını gösteren kurallardır.
b. Denetçilerce denetimlerde uyulması gereken kurallardır.
c. Denetimden denetime ve denetçiden denetçiye değişen kurallardır.
d. Denetim sürecinde nelerin nasıl yapılacağını gösteren kurallardır.
e. Denetçilerin geliştireceği genel nitelikli kurallardır.

Cevap : b. Denetçilerce denetimlerde uyulması gereken kurallardır.

İşletme, üretim birimlerinin maliyet hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını belirlemek için denetçiden rapor istemiştir. Denetçinin yapacağı denetim türü hangisi olmalıdır?

a. Uygunluk denetimi
b. Etkinlik denetimi
c. Verimlilik denetimi
d. İç denetim
e. Faaliyet denetimi

Cevap : b. Etkinlik denetimi

Denetçinin denetlediği işletme ile yakınlığının olmamasını gerektiren standart hangisidir?

a. Mesleki özen ve dikkat standardı
b. Çalışma alanı standartları
c. Bağımsızlık standardı
d. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluk standardı
e. Açıklama standardı

Cevap : c. Bağımsızlık standardı

“Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinde değişmezliği” içeren aşağıdakilerden hangisidir?

a. Çalışma alanı standartları
b. Mesleki dikkat ve özen standardı
c. Bağımsızlık standardı
d. Raporlama standartları
e. Genel standartlar

Cevap :d. Raporlama standartları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!