Anadolu AöfMLY201U Türk Vergi Sistemi

MLY201U Türk Vergi Sistemi Ünite 1

Denetim ve Denetçi Kavramları

#1. Ülkemizdeki muhasebe denetimiyle ilgili ilk düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Sermaye Piyasası Kanunu

#2. Aşağıdakilerden hangisi bir denetim türü değildir?

Cevap : B. İşletme Denetimi

#3. İşletmenin finansal tablolarının genel kabul görmüş muhasebe kavram ve ilkelerine uygunluğunun tarafsız olarak incelenmesi ve sonuçların bir raporla iletilmesi süreci hangi tür denetimdir?

Cevap : A. Finansal Tablo Denetimi

#4. BDDK hangi tür işletmelerin bağımsız denetimlerini düzenlemektedir?

Cevap : C. Bankalar

#5. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe denetiminin bağımsız bir meslek erbabı tarafından yapılmasını gerektiren sebeplerden değildir?

Cevap : D. Muhasebe denetçisinin yapması daha az maliyetlidir.

#6. Uygunluk denetimini hangi tür denetçiler en yoğun olarak yapar?

Cevap : E. Bağımsız denetçi

#7. Aşağıdakilerden hangisi genel anlamda denetim tanımının bir unsuru değildir?

Cevap : C. Önceden belirlenmiş amaçlara ulaşabilme gücü

#8. Aşağıdakilerden hangisi kontrol ile denetim arasındaki farklardan değildir?

Cevap : E. Her kontrol bir denetimdir, fakat her denetim bir kontrol değildir.

#9. Günümüzde muhasebe denetimi aşağıdakilerden hangisi biçiminde yapılmaktadır?

Cevap : D. Finansal tabloların bütünü hakkında görüş oluşturmak üzere; iç kontrol sisteminin incelenmesine dayalı olarak işlem ve kayıtların örnekleme yoluyla incelenmesi

#10. Tasdik” hangi meslek türüne verilmiş denetim yetkisidir?

Cevap : B. YMM

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Denetim ve Denetçi Kavramları

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Denetim ve Denetçi Kavramları

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Ünite -1
Denetim ve Denetçi Kavramları

Aşağıdakilerden hangisi genel anlamda denetim tanımının bir unsuru değildir?

A. Tarafsız bir biçimde kanıt toplanması
B. Ekonomik faaliyetlerle ilgili beyanlar
C. Önceden belirlenmiş amaçlara ulaşabilme gücü
D. Önceden belirlenmiş ölçütler
E. Sonuçların iletilmesi

Cevap : C. Önceden belirlenmiş amaçlara ulaşabilme gücü

Aşağıdakilerden hangisi bir denetim türü değildir?

A. Faaliyet Denetimi
B. İşletme Denetimi
C. Finansal Tablo Denetimi
D. Muhasebe Denetimi
E. Uygunluk Denetimi

Cevap : B. İşletme Denetimi

Aşağıdakilerden hangisi kontrol ile denetim arasındaki farklardan değildir?

A. Kontrol süreçler ile iç içe geçmişken, denetim faaliyet veya süreçten daha bağımsızdır.
B. Kontrol süreklilik arz eder fakat denetim anlıktır.
C. Kontrol soyut bir kavramken denetim daha somuttur.
D. Kontrol örgütteki tüm kişileri ilgilendirir; denetimle sadece belirli kişiler ilgilenir.
E. Her kontrol bir denetimdir, fakat her denetim bir kontrol değildir.

Cevap : E. Her kontrol bir denetimdir, fakat her denetim bir kontrol değildir.

İşletmenin finansal tablolarının genel kabul görmüş muhasebe kavram ve ilkelerine uygunluğunun tarafsız olarak incelenmesi ve sonuçların bir raporla iletilmesi süreci hangi tür denetimdir?

A. Finansal Tablo Denetimi
B. Faaliyet Denetimi
C. Uygunluk Denetimi
D. İşletme Denetimi
E. Vergi Denetimi

Cevap : A. Finansal Tablo Denetimi

Uygunluk denetimini hangi tür denetçiler en yoğun olarak yapar?

A. İç Denetçi
B. Kamu Denetçisi
C. Dış Denetçi
D. Muhasebe Denetçisi
E. Bağımsız denetçi

Cevap : E. Bağımsız denetçi

Günümüzde muhasebe denetimi aşağıdakilerden hangisi biçiminde yapılmaktadır?

A. Finansal tabloları onaylamak üzere işlem ve kayıtların %100 incelenmesi
B. Finansal tabloların bütünü hakkında görüş oluşturmak üzere işlem ve kayıtlarla ilgili belgelerin %100 incelenmesi
C. Finansal tabloların bütünü hakkında görüş oluşturmak için işlem ve kayıtların örnekleme yoluyla incelenmesidir.
D. Finansal tabloların bütünü hakkında görüş oluşturmak üzere; iç kontrol sisteminin incelenmesine dayalı olarak işlem ve kayıtların örnekleme yoluyla incelenmesi
E. İşlem ve kayıtlarla ilgili belgelerin %100 incelenmesi

Cevap : D. Finansal tabloların bütünü hakkında görüş oluşturmak üzere; iç kontrol sisteminin incelenmesine dayalı olarak işlem ve kayıtların örnekleme yoluyla incelenmesi

Ülkemizdeki muhasebe denetimiyle ilgili ilk düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

A. Sermaye Piyasası Kanunu
B. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu
C. Türk Ticaret Kanunu
D. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’dir
E. Bankalar Kanunu

Cevap : A. Sermaye Piyasası Kanunu

Tasdik” hangi meslek türüne verilmiş denetim yetkisidir?

A. SMMM
B. YMM
C. İç Denetçi
D. Kamu denetçisi
E. Muhasebe Denetçisi

Cevap : B. YMM

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe denetiminin bağımsız bir meslek erbabı tarafından yapılmasını gerektiren sebeplerden değildir?

A. Finansal tablolar işletme tarafından yapılmıştır.
B. Bilgi kullanıcılarının bilgi ve görgüsü bu iş için yeterli değildir.
C. Bilgi kullanıcılarının bu iş için zamanı yoktur.
D. Muhasebe denetçisinin yapması daha az maliyetlidir.
E. Yöneticiler finansal tablolar üzerinde etki sahibidir.

Cevap : D. Muhasebe denetçisinin yapması daha az maliyetlidir.

BDDK hangi tür işletmelerin bağımsız denetimlerini düzenlemektedir?

A. Ticaret işletmeleri
B. Hizmet İşletmeleri
C. Bankalar
D. Konaklama İşletmeleri
E. Ulaştırma İşletmeleri

Cevap : C. Bankalar

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!