Anadolu AöfMLY201U Türk Vergi Sistemi

MLY201U Türk Vergi Sistemi Ünite 3

Denetim Süreci, Denetim Kanıtları ve Çalışma Kağıtları

#1. Denetimin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak için aşağıdaki aşamalardan hangisi en gereklisidir?

Cevap : A. Planlama

#2. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha güvenilir bir kanıttır?

Cevap : D. Satış faturası

#3. Aşağıdakilerden hangisi bir kanıt toplama yordamı değildir?

Cevap : B. Çalışma mizanı

#4. Denetçinin denetim talebinde bulunan tüm müşterileri kabul etmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E. Yüksek denetim riski içeren müşterilerin denetçinin taşıdığı denetim riskini arttırması

#5. Denetçinin görüşüne etki eden her türlü bilgi ve belgeye ne ad verilir?

Cevap : C. Kanıt

#6. Bir denetçi finansal tabloların bütünü konusunda görüş sahibi olmak için yeterli kanıt elde edemediği durumda, aşağıdaki raporlardan hangisini hazırlar?

Cevap : C. Şartlı görüş

#7. Aşağıdakilerden hangisi bir denetim anlaşmasında bulunmaz?

Cevap : A. Denetimin gelecek yıl da tekrarlanacağı

#8. Aşağıdakilerden hangisi denetim sürecinin aşamalarından biri değildir?

Cevap : B. Müşteri ile ücret pazarlığı

#9. Denetimin yürütülmesi aşamasında gerçekleştirilen testlerden hangisi iç kontrol sistemini hedef alır?

Cevap : C. Uygunluk testleri

#10. Denetçi aşağıdakilerden hangisini denetim bilgilerini kaydetmek için kullanılır?

Cevap : E. Çalışma kağıtlarını

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Denetim Süreci, Denetim Kanıtları ve Çalışma Kağıtları

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Denetim Süreci, Denetim Kanıtları ve Çalışma Kağıtları

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Ünite -3
Denetim Süreci, Denetim Kanıtları ve Çalışma Kağıtları

Aşağıdakilerden hangisi denetim sürecinin aşamalarından biri değildir?

A. Müşteri seçimi ve işin alınması
B. Müşteri ile ücret pazarlığı
C. Denetimin planlanması
D. Denetimin yürütülmesi
E. Denetim raporunun hazırlanması

Cevap : B. Müşteri ile ücret pazarlığı

Denetçinin denetim talebinde bulunan tüm müşterileri kabul etmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A. Denetimin uzun zaman gerektirmesi
B. Denetçiler arasındaki rekabetin engellenmesi
C Denetimi yüksek maliyet gerektiren müşte-rilerin denetçinin kârlılığını azaltması
D Denetimi zorluklar içeren müşterilerin denetçinin görevini yapmasını engellemesi
E. Yüksek denetim riski içeren müşterilerin denetçinin taşıdığı denetim riskini arttırması

Cevap : E. Yüksek denetim riski içeren müşterilerin denetçinin taşıdığı denetim riskini arttırması

Aşağıdakilerden hangisi bir denetim anlaşmasında bulunmaz?

A. Denetimin gelecek yıl da tekrarlanacağı
B. Denetimin nerede gerçekleştirileceği
C. Denetimin hangi dönemi kapsadığı
D. Müşteri işletmenin getirdiği sınırlamalar
E. Müşteriye verilecek ek hizmetler

Cevap : A. Denetimin gelecek yıl da tekrarlanacağı

Denetimin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak için aşağıdaki aşamalardan hangisi en gereklisidir?

A. Planlama
B. Örgütleme
C. Yürütme
D. Eşgüdüm
E. Kontrol

Cevap : A. Planlama

Denetimin yürütülmesi aşamasında gerçekleştirilen testlerden hangisi iç kontrol sistemini hedef alır?

A. Analitik testler
B. Tözel testler
C. Uygunluk testleri
D. Önemlilik testleri
E. Rassallık testleri

Cevap : C. Uygunluk testleri

Bir denetçi finansal tabloların bütünü konusunda görüş sahibi olmak için yeterli kanıt elde edemediği durumda, aşağıdaki raporlardan hangisini hazırlar?

A. Olumlu görüş
B. Olumsuz görüş
C. Şartlı görüş
D. Görüş bildirmekten kaçınır
E. Yetersiz görüş

Cevap : C. Şartlı görüş

Denetçinin görüşüne etki eden her türlü bilgi ve belgeye ne ad verilir?

A. İç kontrol sistemi
B. Bilgi sistemi
C. Kanıt
D. Rapor
E. Bildirge

Cevap : C. Kanıt

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha güvenilir bir kanıttır?

A. İşletme çalışanlarının beyanları
B. Muhasebe yönergesi
C. Tahsilat makbuzu
D. Satış faturası
E. Alış faturası

Cevap : D. Satış faturası

Aşağıdakilerden hangisi bir kanıt toplama yordamı değildir?

A. Gözlem
B. Çalışma mizanı
C. Analitik inceleme
D. Yeniden hesaplama
E. Doğrulama

Cevap : B. Çalışma mizanı

Denetçi aşağıdakilerden hangisini denetim bilgilerini kaydetmek için kullanılır?

A. Muhasebe defterlerini
B. Karalama kağıtlarını
C. Not defterini
D. Geçici defteri
E. Çalışma kağıtlarını

Cevap : E. Çalışma kağıtlarını

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!