Anadolu AöfMLY201U Türk Vergi Sistemi

MLY201U Türk Vergi Sistemi Ünite 6

Muhasebe Denetiminde Örneklememları

#1. Belirli özelliğe sahip birimlerin evrenin toplam birim sayısına bölünmesi aşağıdakilerden hangisini verir?

Cevap : C. Sapma oranını

#2. I. Uygun örneklem büyüklüğünün belirlenmesi II. Örneklem sonuçlarının değerlendirilmesine yardımcı olması III.Tamamen denetçinin deneyimine dayanması IV. Örnekleme riskinin ölçümü Yukarıdakilerden hangisi/hangileri, istatistiki örneklemenin denetçiye sağladığı üstünlük/üstünlüklerdir?

Cevap : B. I; II,IV

#3. Kontrol yordamlarının başarısızlık oranlarını tahmin etmek için kullanılan istatistiksel örnekleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Nitelik örneklemesi

#4. Denetçinin denetim yordamlarının sonuçlarını yanlış yorumlaması, denetim yordamlarını uygulamadaki bilgi eksikliği gibi nedenlerle hataları tanımada ya da farkına varmada başarısız olması olasılığına ne ad verilir?

Cevap : E. Örnekleme dışı risk

#5. Denetçinin örneklemi temel alan sonuçları ile evrenin tamamına aynı yolla uyguladığı testlerden elde edeceği sonuçlar arasında fark olması olasılığını aşağıdakilerden hangisi tanımlar?

Cevap : C. Örnekleme riski

#6. Denetçi, İç kontrol faaliyetlerinin etkinliğini anlamak ve iç kontrollerden sapmayı değerlendirmek için aşağıdakilerden hangisine başvurur?

Cevap : C. Nitelik örneklemesine

#7. Aşağıdakilerden hangisi bir hesap sınıfına veya hesap kalanına ilişkin parasal tutar hatalarının tahminini yapmak için kullanılır?

Cevap : E. Sistematik seçim

#8. Aşağıdakilerden hangisi İstatistiksel örneklemenin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : E. Denetçinin mesleki yargısına yer vermez

#9. Denetçinin bir sapmayı sıfıra yakın olasılıkla beklediği durumlarda kullanacağı örnekleme türü hangisidir?

Cevap : B. Buluş örneklemesi

#10. İç kontrol yeterince güvenilir olmadığı halde, denetçinin örneklemden elde ettiği sonuçlara dayanarak iç kontrolün güvenilir olduğu kanısına varmasına ne ad verilir?

Cevap : D. Yanlış kabul riski

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Muhasebe Denetiminde Örneklememları

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Muhasebe Denetiminde Örneklememları

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Ünite -6
Muhasebe Denetiminde Örneklememları

Denetçinin örneklemi temel alan sonuçları ile evrenin tamamına aynı yolla uyguladığı testlerden elde edeceği sonuçlar arasında fark olması olasılığını aşağıdakilerden hangisi tanımlar?

A. Belirsizlik
B. Doğal risk
C. Örnekleme riski
D. Örnekleme dışı risk
E. İstatistiksel olmayan örnekleme

Cevap : C. Örnekleme riski

İç kontrol yeterince güvenilir olmadığı halde, denetçinin örneklemden elde ettiği sonuçlara dayanarak iç kontrolün güvenilir olduğu kanısına varmasına ne ad verilir?

A. Kontrol riski
B. Örnekleme riski
C. Yanlış ret riski
D. Yanlış kabul riski
E. Tip I Hata

Cevap : D. Yanlış kabul riski

Aşağıdakilerden hangisi İstatistiksel örneklemenin özelliklerinden biri değildir?

A. Olasılık yasalarına dayanır
B. Örneklem birimlerinin eşit seçilme şansı vardır
C. Örneklem büyüklüğünün matematiksel olarak hesaplanmasını gerektirir
D. Keyfiliğe dayalı değildir
E. Denetçinin mesleki yargısına yer vermez

Cevap : E. Denetçinin mesleki yargısına yer vermez

Denetçinin denetim yordamlarının sonuçlarını yanlış yorumlaması, denetim yordamlarını uygulamadaki bilgi eksikliği gibi nedenlerle hataları tanımada ya da farkına varmada başarısız olması olasılığına ne ad verilir?

A. Yanlış Ret Riski
B. Yanlış Kabul Riski
C. Örnekleme hatası
D. Örnekleme riski
E. Örnekleme dışı risk

Cevap : E. Örnekleme dışı risk

I. Uygun örneklem büyüklüğünün belirlenmesi
II. Örneklem sonuçlarının değerlendirilmesine yardımcı olması
III.Tamamen denetçinin deneyimine dayanması
IV. Örnekleme riskinin ölçümü
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri, istatistiki örneklemenin denetçiye sağladığı üstünlük/üstünlüklerdir?

A. I,II
B. I, II,IV
C. II, III
D. III
E. IV

Cevap : B. I; II,IV

Kontrol yordamlarının başarısızlık oranlarını tahmin etmek için kullanılan istatistiksel örnekleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Nitelik örneklemesi
B. Parasal birim örneklemesi
C. Nicelik örneklemesi
D. Blok örneklem
E. Sistematik seçim

Cevap : A. Nitelik örneklemesi

Aşağıdakilerden hangisi bir hesap sınıfına veya hesap kalanına ilişkin parasal tutar hatalarının tahminini yapmak için kullanılır?

A. Buluş örneklemesi
B. Parasal birim örneklemesi
C. Katmanlı seçim
D. Nitelik örneklemesi
E. Sistematik seçim

Cevap : E. Sistematik seçim

Denetçi, İç kontrol faaliyetlerinin etkinliğini anlamak ve iç kontrollerden sapmayı değerlendirmek için aşağıdakilerden hangisine başvurur?

A. Rassal sayılar tablosuna
B. Nicelik örneklemesine
C. Nitelik örneklemesine
D. Blok seçime
E. Parasal birim örneklemesine

Cevap : C. Nitelik örneklemesine

Belirli özelliğe sahip birimlerin evrenin toplam birim sayısına bölünmesi aşağıdakilerden hangisini verir?

A. Örnekleme riskini
B. Örnekleme hatasını
C. Sapma oranını
D. Tip I Hatayı
E. Örneklem büyüklüğünü

Cevap : C. Sapma oranını

Denetçinin bir sapmayı sıfıra yakın olasılıkla beklediği durumlarda kullanacağı örnekleme türü hangisidir?

A. Nitelik örneklemesi
B. Buluş örneklemesi
C. İstatistiksel olmayan örnekleme
D. Parasal birim örneklemesi
E. Değişkenler örneklemesi

Cevap : B. Buluş örneklemesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!