Anadolu AöfMLY201U Türk Vergi Sistemi

MLY201U Türk Vergi Sistemi Ünite 7

Bilanço ve Gelir Tablosunun Denetimi

#1. Aşağıdakilerden hangisi denetimin genel amaçlarından biri değildir?

Cevap : D. Zamanlılık

#2. İşletmenin iç kontrol sisteminin yeterliliği ve doğal riski önleme imkanlarını anlamak için aşağıdaki testlerden hangisi uygulanmalıdır?

Cevap : A. Kontrol testleri

#3. Aşağıdakilerden hangisi denetimde uygulanan testlerden biridir?

Cevap : D. Kontrol testi

#4. İşlem testleri, hesap kalanı testi ve analitik test ayrımı hangi kriter göz önüne alınarak yapılır?

Cevap : C. Denetlenen veri

#5. Aşağıdakilerden hangisi faaliyet döngüleri yaklaşımına göre bir denetim alanı olarak kabul edilir?

Cevap : C. Hasılat döngüsü

#6. Denetimin hangi aşamasında denetim testleri gerçekleştirilir?

Cevap : C. Denetimi yürütme

#7. Tözel testlerin uygulanma amacı nedir?

Cevap : C. Hesap kalanlarını test etme

#8. Kontrol riski düşük işletmelerde aşağıdakilerden hangisi uygulanabilir?

Cevap : A. Tözel testlerin miktarı azaltılabilir

#9. Bilançoda veya gelir tablosunda görülen varlık, kaynak, gelir, giderlerin, finansal tabloların yayınlandığı tarih itibariyle gerçekten var oldukları ve dönem içinde gerçekleştiklerini ifade eden denetim amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E. Dönemsellik

#10. İşletmenin karmaşık yapısının örgütlü ve sistematik bir şekilde denetlenebilmesi için aşağıdaki yollardan hangisi izlenmelidir?

Cevap : E. Denetim alanlarına bölme

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Bilanço ve Gelir Tablosunun Denetimi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Bilanço ve Gelir Tablosunun Denetimi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Ünite -7
Bilanço ve Gelir Tablosunun Denetimi

Denetimin hangi aşamasında denetim testleri gerçekleştirilir?

A. Müşteriyi kabul etme ve işi alma
B. Denetimi planlama
C. Denetimi yürütme
D. Önceki denetçi ile görüşme sonrası
E. Denetim raporunu hazırlama

Cevap : C. Denetimi yürütme

Aşağıdakilerden hangisi denetimde uygulanan testlerden biridir?

A. Örnekleme testi
B. Evren testi
C. Risk testi
D. Kontrol testi
E. Oran testi

Cevap : D. Kontrol testi

İşletmenin iç kontrol sisteminin yeterliliği ve doğal riski önleme imkanlarını anlamak için aşağıdaki testlerden hangisi uygulanmalıdır?

A. Kontrol testleri
B. Tözel testler
C. Mekanik testler
D. Görüşme testleri
E. Akış şeması

Cevap : A. Kontrol testleri

Tözel testlerin uygulanma amacı nedir?

A. Gerçekleşen işlemlerin uygunluğunu test etme
B. İşletmenin iflas olasılığını test etme
C. Hesap kalanlarını test etme
D. Denetçi görüşünü test etme
E. Denetim riskini hesaplama

Cevap : C. Hesap kalanlarını test etme

Kontrol riski düşük işletmelerde aşağıdakilerden hangisi uygulanabilir?

A. Tözel testlerin miktarı azaltılabilir
B. Kontrol azaltılabilir
C. Denetim sıklaştırılabilir
D. Denetim ücreti azaltılabilir
E. Tözel testlerin miktarı arttırılır.

Cevap : A. Tözel testlerin miktarı azaltılabilir

İşlem testleri, hesap kalanı testi ve analitik test ayrımı hangi kriter göz önüne alınarak yapılır?

A. Denetim süresi
B. Denetim personeli
C. Denetlenen veri
D. Denetim amacı
E. Denetim yöntemleri

Cevap : C. Denetlenen veri

İşletmenin karmaşık yapısının örgütlü ve sistematik bir şekilde denetlenebilmesi için aşağıdaki yollardan hangisi izlenmelidir?

A. Denetimi planlama
B. Denetimin gözetimi
C. Denetim personelini arttırma
D. Denetimi zamana yayma
E. Denetim alanlarına bölme

Cevap : E. Denetim alanlarına bölme

Aşağıdakilerden hangisi faaliyet döngüleri yaklaşımına göre bir denetim alanı olarak kabul edilir?

A. Hesap dönemi
B. Şubeler
C. Hasılat döngüsü
D. Hazır Değerler
E. Bilanço

Cevap : C. Hasılat döngüsü

Aşağıdakilerden hangisi denetimin genel amaçlarından biri değildir?

A. Gerçeklik
B. Bütünlük
C. Sahiplik
D. Zamanlılık
E. Tam açıklama

Cevap : D. Zamanlılık

Bilançoda veya gelir tablosunda görülen varlık, kaynak, gelir, giderlerin, finansal tabloların yayınlandığı tarih itibariyle gerçekten var oldukları ve dönem içinde gerçekleştiklerini ifade eden denetim amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Sahiplik
B. Tam Açıklama
C. Bütünlük
D. Gerçekleşme
E. Dönemsellik

Cevap : E. Dönemsellik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MLY201U Türk Vergi Sistemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!