Anadolu AöfİŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri

İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri Ünite 6

Üretim Bilgi Sistemleri

#1. Aşağıdakilerden hangi bilgi sistemi diğerlerine göre en kapsamlıdır?

Cevap : a. Web’le bütünleştirilmiş kaynak planlaması

#2. Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi MRP II tarafından gerçekleştirilmez.

Cevap : e. Müşteri ilişkileri yönetimi

#3. Aşağıdakilerden hangisi yeterli stok bulunmaması nedeniyle katlanılan maliyeti ifade eder?

Cevap : a. Stok dışı kalma maliyeti

#4. Ürün mühendisliği sürecinde kullanılan CAD yazılımları aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Cevap : b. Bilgisayar destekli tasarım

#5. Üretim tesisinin bilgisayar ortamında modelinin oluşturularak yerleşim düzeninin test edildiği teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. Simülasyon

#6. Aşağıdakilerden hangisi bir tesis yerleşim türü değildir?

Cevap : e. Dinamik konumlu

#7. Bilgisayar tarafından yönetilen yüksek verimli makinalar için aşağıdaki kısaltmalardan hangisi kullanılır?

Cevap : b. CNC

#8. Aşağıdakilerden hangisi üretim sürecinin girdilerinden birisi değildir?

Cevap : d. Tedarikçiler

#9. “Program değerlendirme ve gözden geçirme tekniği” hangi tür problemlerin çözümünde kullanılabilir?

Cevap : b. Proje yönetimi

#10. I. Ana üretim programı II. Malzeme satın alma emiri III. Ürün ağacı Yukarıdakilerden hangisi malzeme ihtiyaç planlaması sisteminin girdisidir?

Cevap : d. I ve III

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Üretim Bilgi Sistemleri

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Üretim Bilgi Sistemleri

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Ünite -6
Üretim Bilgi Sistemleri

Aşağıdakilerden hangisi üretim sürecinin girdilerinden birisi değildir?

a. Sermaye
b. Bilgi
c. Enerji
d. Tedarikçiler
e. Tesis

Cevap : d. Tedarikçiler

Ürün mühendisliği sürecinde kullanılan CAD yazılımları aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

a. Sonlu elemanlar analizi
b. Bilgisayar destekli tasarım
c. Bilgisayar destekli imalat
d. Tam zamanında üretim
e. Bilgisayar destekli mühendislik

Cevap : b. Bilgisayar destekli tasarım

Aşağıdakilerden hangisi bir tesis yerleşim türü değildir?

a. Ürüne göre
b. Sürece göre
c. Sabit konumlu
d. Hücresel
e. Dinamik konumlu

Cevap : e. Dinamik konumlu

Üretim tesisinin bilgisayar ortamında modelinin oluşturularak yerleşim düzeninin test edildiği teknik aşağıdakilerden hangisidir?

a. Sonlu elemanlar analizi
b. Süreç tasarımı
c. Bilgisayar destekli tasarım
d. Simülasyon
e. Yöneylem araştırması

Cevap : d. Simülasyon

Aşağıdakilerden hangisi yeterli stok bulunmaması nedeniyle katlanılan maliyeti ifade eder?

a. Stok dışı kalma maliyeti
b. Yok satma maliyeti
c. Taşıma maliyeti
d. Stok verme maliyeti
e. Sipariş verme maliyeti

Cevap : a. Stok dışı kalma maliyeti

I. Ana üretim programı
II. Malzeme satın alma emiri
III. Ürün ağacı

Yukarıdakilerden hangisi malzeme ihtiyaç planlaması sisteminin girdisidir?

a. Yalnız I
b. Yalnız II
c. Yalnız III
d. I ve III
e. I,II ve III

Cevap : d. I ve III

Bilgisayar tarafından yönetilen yüksek verimli makinalar için aşağıdaki kısaltmalardan hangisi kullanılır?

a. CAM
b. CNC
c. CNB
d. CIM
e. CAQ

Cevap : b. CNC

“Program değerlendirme ve gözden geçirme tekniği” hangi tür problemlerin çözümünde kullanılabilir?

a. Ekonomik sipariş miktarı belirleme
b. Proje yönetimi
c. Malzeme ihtiyaç planlaması
d. Çizelgeleme
e. Personel görev atama

Cevap : b. Proje yönetimi

Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi MRP II tarafından gerçekleştirilmez.

a. Satın alma yönetimi
b. Atölye kontrolü
c. Maliyet muhasebesi
d. Malzeme ihtiyaç planlaması
e. Müşteri ilişkileri yönetimi

Cevap : e. Müşteri ilişkileri yönetimi

Aşağıdakilerden hangi bilgi sistemi diğerlerine göre en kapsamlıdır?

a. Web’le bütünleştirilmiş kaynak planlaması
b. Stok planlama
c. İmalat kaynak planlaması
d. İnsan kaynakları planlama
e. Malzeme ihtiyaç planlaması

Cevap : a. Web’le bütünleştirilmiş kaynak planlaması

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!