Anadolu AöfİŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri

İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri Vize Deneme Sınavı 1

İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri Vize Deneme Sınavı 1

#1. Aşağıdakilerden hangisi açık sistem üzerinde gerçekleştirilen iki önemli işlevdir?

Cevap : c. Kontrol – Geribesleme

#2. Kişilerin akıllarına deneyim ve iş uygulamaları aracılığıyla oturttuğu, belleklerinde, davranışlarında ve algılamalarında yerleşik olan bilgi ne olarak adlandırılır?

Cevap : c. Kapalı bilgi

#3. Aşağıdaki sistem dönüşüm stratejilerinden hangisi yeni sistem çalıştırılana kadar eski sistemle aynı anda çalıştırılmasıdır?

Cevap : b. Paralel strateji

#4. Aşağıdaki sistem geliştirme aşamalarından hangi si geliştirilecek sistem için kapsamlı bir model veya plandır?

Cevap : d. Sistem tasarımı

#5. Aşağıdakilerden hangisi verinin bir anlam oluşturacak şekilde düzenlenmiş biçimidir?

Cevap : e. Enformasyon

#6. Veritabanı terminolojisinde varlıkların özellikleri hangi veri düzeyinde temsil edilir?

Cevap : e. Sütun

#7. Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemlerinin sağladığı özelliklerinden biri değildir?

Cevap : e. Veritabanı yönetimi

#8. Aşağıdaki sistem kurma yaklaşımlarından hangisi, kullanıcıların değerlendirme yapması için hızlı ve ucuz bir şekilde deneysel bir sistemin kurulması ile ilgilidir?

Cevap : c. Prototipleme

#9. Aşağıdakilerden hangisi ağ iletişiminde uygulama katmanı protokollerinden biri değildir?

Cevap : c. TCP

#10. Aşağıdakilerden hangisi taktik yönetimin alacağı kararlardan biridir?

Cevap : a. Çalışanların performansını değerlendirme

#11. Bir işletmenin kendisini, rakip işletmeler, diğer sektörler ve dış pazardaki uygulamalar ile karşılaştırıp, en iyi uygulamaları örnek alarak zayıf yönlerini geliştirmesi biçiminde açıklanabilen kıyaslama yöntemi, dışsal bilgi edinimindeki hangi yaklaşıma örnektir?

Cevap : c. Taklit etme

#12. Aşağıdakilerden hangisi çevresiyle ve de çevresindeki diğer sistemlerle hiçbir etkileşimi olmayan siste me verilen addır?

Cevap : c. Kapalı sistem

#13. Aşağıdakilerden hangisi işletme bilgi sistemlerinden biri değildir?

Cevap : c. Dağıtım

#14. RAD aşağıdaki sistem geliştirme yaklaşımlarından hangisine benzerlik gösterir?

Cevap : d. Prototipleme

#15. Aşağıdakilerden hangisi dış kaynaklı bilgidir?

Cevap : d. Müşterilerle ilgili bilgi

#16. Aşağıdakilerden hangisi işletme verilerinin belirli zaman aralıklarında topluca işleyen sistemdir?

Cevap : a. Yığın işleme

#17. Aşağıdakilerden hangisi “önerilen sistem işletme yapısına uygun mu?” sorusuna cevap vermektedir?

Cevap : e. Operasyonel fizibilite

#18. I. Veri ve/veya enformasyonun verilmesi II. Verinin işlenmesi III. Verinin alınması IV. Komut ve verinin depolanması Yukarıda verilen bilgisayarların çalışma prensiplerine ilişkin maddeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

Cevap : a. III,IV,II,I

#19. İşletmelerde bilgi üretiminin usta-çırak ilişkisi ile oluşturulması hangi tür bilgi dönüşümüne örnektir?

Cevap : e. Kapalı bilgiden kapalı bilgiye

#20. Aşağıdakilerden hangisi uygulama yazılımı değildir?

Cevap : d. Güvenlik duvarı

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri Vize Deneme Sınavı

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri Vize Deneme Sınavı

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Ünite -1
Bilgi Sistemlerinin Esasları

Aşağıdakilerden hangisi açık sistemde süreç kavramına karşılık gelmektedir?

a. Sistemin parçaları dışında kalan her şey
b. Çevreden sisteme dahil edilen unsur
c. Sistemden çevreye doğru olan akış
d. Girdiyi çıktıya dönüştürmek için gerekli olan faaliyetler dizisi
e. Sistemi oluşturan parçalar

Cevap : d. Girdiyi çıktıya dönüştürmek için gerekli olan faaliyetler dizisi

Aşağıdakilerden hangisi çevresiyle ve de çevresindeki diğer sistemlerle hiçbir etkileşimi olmayan siste me verilen addır?

a. Girdi
b. Şef­faf sistem
c. Kapalı sistem
d. Karma sistem
e. Açık sistem

Cevap : c. Kapalı sistem

Aşağıdakilerden hangisi veri işleme sürecinde gerçekleştirilen faaliyetlerden biri değildir?

a. Kaydetme
b. Analiz
c. Sınıf­lama
d. Sıralama
e. Hesaplama

Cevap : b. Analiz

Aşağıdakilerden hangisi açık sistem üzerinde gerçekleştirilen iki önemli işlevdir?

a. Kontrol – İçbesleme
b. Arşiv – Geribesleme
c. Kontrol – Geribesleme
d. Bütünlük – Şef­faf­lık
e. Gerçeklik – İçbesleme

Cevap : c. Kontrol – Geribesleme

Aşağıdakilerden hangisi bilgi sisteminin bileşenlerinden biri değildir?

a. İnsan
b. Ağ teknolojileri
c. Yazılım
d. Geribesleme
e. Veri kaynakları

Cevap : d. Geribesleme

Aşağıdakilerden hangisi verinin bir anlam oluşturacak şekilde düzenlenmiş biçimidir?

a. Fikir
b. İlim
c. Sistem
d. Kontrol
e. Enformasyon

Cevap : e. Enformasyon

“Nakit yönetimi” iş süreci aşağıdaki faaliyet alanlarından hangisine ilişkin olarak verilmiş bir örnektir?

a. İmalat ve Üretim
b. Satış ve Pazarlama
c. Muhasebe ve Finans
d. İnsan Kaynakları
e. Halkla İlişkiler

Cevap : c. Muhasebe ve Finans

Aşağıdakilerden hangisi işletme verilerinin belirli zaman aralıklarında topluca işleyen sistemdir?

a. Yığın işleme
b. Gerçek zamanlı işleme
c. Kayıt işleme
d. Otomasyon işleme
e. Destek işleme

Cevap : a. Yığın işleme

İşletmedeki hareketlerin sonucunda ortaya çıkan verilerin kaydedilip işlenmesi, iş süreçlerine ilişkin veritabanının güncellenmesi gibi işlemleri gerçekleştiren bilgi sistemleri aşağıdakilerden hangisidir?

a. Karar Destek Sistemleri
b. Yönetim Bilgi Sistemleri
c. Uzmanlaşmış İşleme Sistemleri
d. Kayıt İşleme Sistemleri
e. Süreç Kontrol Sistemleri

Cevap : d. Kayıt İşleme Sistemleri

Aşağıdakilerden hangisi taktik yönetimin alacağı kararlardan biridir?

a. Çalışanların performansını değerlendirme
b. Yeni e-ticaret girişimleri
c. İşletmenin yeniden yapılandırılması
d. Yerleşim yeri kararı
e. Envanter kontrolü

Cevap : a. Çalışanların performansını değerlendirme

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!