Anadolu AöfİŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri

İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri Vize Deneme Sınavı 2

İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri Vize Deneme Sınavı 2

#1. Sistemin bakımı faaliyetlerinden en düşük önceliği olan bakım faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : e. Önleyici bakım

#2. Açık bilgiden kapalı bilgiye dönüşüm ne olarak adlandırılır?

Cevap : a. İçselleştirme

#3. Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemlerinin sağladığı özelliklerinden biri değildir?

Cevap : e. Veritabanı yönetimi

#4. Veritabanı terminolojisinde varlıkların özellikleri hangi veri düzeyinde temsil edilir?

Cevap : e. Sütun

#5. Aşağıdakilerden hangisi ağ iletişiminde uygulama katmanı protokollerinden biri değildir?

Cevap : c. TCP

#6. Kitap, belge, rapor ve notlarda yer alan bilgi niteliğine göre ne tür bilgidir?

Cevap : a. Açık bilgi

#7. Aşağıdakilerden hangisi nesne yönelimli yaklaşımın özelliklerinden biri değildir?

Cevap : a. Sistem geliştirme yaşam döngüsü aşamalarında adım adım yaklaşımı benimser.

#8. Aşağıdakilerden hangisi açık sistemde süreç kavramına karşılık gelmektedir?

Cevap : d. Girdiyi çıktıya dönüştürmek için gerekli olan faaliyetler dizisi

#9. Aşağıdakilerden hangisi veri işleme sürecinde gerçekleştirilen faaliyetlerden biri değildir?

Cevap : b. Analiz

#10. Aşağıdakilerden hangisi sistem analizinde bilgi ihtiyaçlarının belirlenebilmesi için kullanılan bilgi toplama yöntemlerinden biri değildir?

Cevap : c. RAD

#11. I. Veri ve/veya enformasyonun verilmesi II. Verinin işlenmesi III. Verinin alınması IV. Komut ve verinin depolanması Yukarıda verilen bilgisayarların çalışma prensiplerine ilişkin maddeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

Cevap : a. III,IV,II,I

#12. “Nakit yönetimi” iş süreci aşağıdaki faaliyet alanlarından hangisine ilişkin olarak verilmiş bir örnektir?

Cevap : c. Muhasebe ve Finans

#13. İşletmedeki hiyerarşik yapıda yukarıdan aşağıya veya aşağıdan yukarıya doğru gerçekleşen iletişim ne olarak adlandırılır?

#14. Aşağıdakilerden hangisi iç kaynaklı bilgidir?

Cevap : b. Üretim verimliliğine ilişkin bilgiler

#15. İşletmedeki hareketlerin sonucunda ortaya çıkan verilerin kaydedilip işlenmesi, iş süreçlerine ilişkin veritabanının güncellenmesi gibi işlemleri gerçekleştiren bilgi sistemleri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. Kayıt İşleme Sistemleri

#16. İşletmelerin bilgi üretmesini, elde etmesini, geliştirmesini, kullanmasını, saklamasını, paylaşmasını, bunları işgörenlere dolayısıyla iş süreçlerine aktarmasını ve işletmede katma değer oluşturmasını sağlamaya yönelik gayretler bütünü nasıl adlandırılır?

Cevap : c. Bilgi yönetimi

#17. Aşağıdakilerden hangisi uygulama yazılımı değildir?

Cevap : d. Güvenlik duvarı

#18. Aşağıdakilerden hangisi sistem geliştirme faaliyet lerinden biri değildir?

Cevap : a. Nesne yönelimli yaklaşım

#19. Aşağıdakilerden hangisi, sistemin yürütülmesi faaliyetlerinden biri değildir?

Cevap : a. Bilgi ihtiyaçlarının analizi

#20. Aşağıdakilerden hangisi bilgi sisteminin bileşenlerinden biri değildir?

Cevap : d. Geribesleme

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri Vize Deneme Sınavı 2

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri Vize Deneme Sınavı 2

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Ünite -2
Bilgi Sistemleri Alt Yapısı

Aşağıdakilerden hangisi bilgi sistemi bileşenlerinden değildir?

a. Yazılım
b. Donanım
c. Veri Kaynağı
d. Sermaye
e. Ağ kaynakları

Cevap : d. Sermaye

I. Veri ve/veya enformasyonun verilmesi
II. Verinin işlenmesi
III. Verinin alınması
IV. Komut ve verinin depolanması
Yukarıda verilen bilgisayarların çalışma prensiplerine ilişkin maddeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

a. III,IV,II,I
b. IV,I,II,III
c. I,II,III,IV
d. III,II,I,IV
e. II,I,IV,III

Cevap : a. III,IV,II,I

Aşağıdakilerden hangisi sadece girdi aygıtıdır?

a. Ses kartı
b. Dokunmatik ekran
c. Yazıcı
d. Fax kartı
e. Parmak izi okuyucu

Cevap : e. Parmak izi okuyucu

Aşağıdakilerden hangisi uygulama yazılımı değildir?

a. Hesap tablosu
b. Kelime işlemci
c. Muhasebe yazılımı
d. Güvenlik duvarı
e. Elektronik posta yazılımı

Cevap : d. Güvenlik duvarı

Son kullanıcıların sayfa düzeni tasarımı için kullandıkları uygulama yazılımının genel adı nedir?

a. Hesap tablosu
b. Veritabanı yöneticisi
c. Masaüstü yayımcılık
d. Kişisel bilgi yöneticisi
e. Programlama yazılımları

Cevap : c. Masaüstü yayımcılık

Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemlerinin sağladığı özelliklerinden biri değildir?

a. Kullanıcı arayüzü
b. Tak ve çalıştır
c. Bellek yönetimi
d. Çoklu görev
e. Veritabanı yönetimi

Cevap : e. Veritabanı yönetimi

Aşağıdakilerden hangisi veritabanı yönetim sistemlerinin üstünlüklerinden biri değildir?

a. Veri tekrarının engellenmesi
b. Basit kullanıma sahip olmaları
c. Programlama dilleri ile etkileşim
d. Sonuç çıkarmaya elverişli olma
e. Çok kullanıcılı ortam sağlama

Cevap : b. Basit kullanıma sahip olmaları

Veritabanı terminolojisinde varlıkların özellikleri hangi veri düzeyinde temsil edilir?

a. Satır
b. Tablo
c. Birincil Anahtar
d. Kayıt
e. Sütun

Cevap : e. Sütun

Varlıkilişki diyagramlarında varlıklar arasındaki ilişkiler hangi şekil ile temsil edilir?

a. Oval
b. Baklava
c. Kare
d. Dikdörtgen
e. Yuvarlak

Cevap : b. Baklava

Aşağıdakilerden hangisi ağ iletişiminde uygulama katmanı protokollerinden biri değildir?

a. FTP
b. SMTP
c. TCP
d. HTTP
e. Telnet

Cevap : c. TCP

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!