Anadolu AöfİŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri

İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri Vize Deneme Sınavı 3

İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri Vize Deneme Sınavı 3

#1. Aşağıdakilerden hangisi taktik yönetimin alacağı kararlardan biridir?

Cevap : a. Çalışanların performansını değerlendirme

#2. Varlıkilişki diyagramlarında varlıklar arasındaki ilişkiler hangi şekil ile temsil edilir?

Cevap : b. Baklava

#3. Aşağıdakilerden hangisi bilgi sistemi bileşenlerinden değildir?

Cevap : d. Sermaye

#4. Aşağıdakilerden hangisi sistem analizinde bilgi ihtiyaçlarının belirlenebilmesi için kullanılan bilgi toplama yöntemlerinden biri değildir?

Cevap : c. RAD

#5. Kişilerin akıllarına deneyim ve iş uygulamaları aracılığıyla oturttuğu, belleklerinde, davranışlarında ve algılamalarında yerleşik olan bilgi ne olarak adlandırılır?

Cevap : c. Kapalı bilgi

#6. Aşağıdakilerden hangisi, sistemin yürütülmesi faaliyetlerinden biri değildir?

Cevap : a. Bilgi ihtiyaçlarının analizi

#7. Sistemin bakımı faaliyetlerinden en düşük önceliği olan bakım faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : e. Önleyici bakım

#8. Aşağıdakilerden hangisi işletme bilgi sistemlerinden biri değildir?

Cevap : c. Dağıtım

#9. Bir işletmenin kendisini, rakip işletmeler, diğer sektörler ve dış pazardaki uygulamalar ile karşılaştırıp, en iyi uygulamaları örnek alarak zayıf yönlerini geliştirmesi biçiminde açıklanabilen kıyaslama yöntemi, dışsal bilgi edinimindeki hangi yaklaşıma örnektir?

Cevap : c. Taklit etme

#10. Aşağıdakilerden hangisi veritabanı yönetim sistemlerinin üstünlüklerinden biri değildir?

Cevap : b. Basit kullanıma sahip olmaları

#11. Son kullanıcıların sayfa düzeni tasarımı için kullandıkları uygulama yazılımının genel adı nedir?

Cevap : c. Masaüstü yayımcılık

#12. İşletmelerde bilgi üretiminin usta-çırak ilişkisi ile oluşturulması hangi tür bilgi dönüşümüne örnektir?

Cevap : e. Kapalı bilgiden kapalı bilgiye

#13. Aşağıdakilerden hangisi sadece girdi aygıtıdır?

Cevap : e. Parmak izi okuyucu

#14. Aşağıdakilerden hangisi çevresiyle ve de çevresindeki diğer sistemlerle hiçbir etkileşimi olmayan siste me verilen addır?

Cevap : c. Kapalı sistem

#15. Aşağıdakilerden hangisi açık sistem üzerinde gerçekleştirilen iki önemli işlevdir?

Cevap : c. Kontrol – Geribesleme

#16. Aşağıdakilerden hangisi nesne yönelimli yaklaşımın özelliklerinden biri değildir?

Cevap : a. Sistem geliştirme yaşam döngüsü aşamalarında adım adım yaklaşımı benimser.

#17. Aşağıdakilerden hangisi verinin bir anlam oluşturacak şekilde düzenlenmiş biçimidir?

Cevap : e. Enformasyon

#18. Aşağıdakilerden hangisi sistem geliştirme faaliyet lerinden biri değildir?

Cevap : a. Nesne yönelimli yaklaşım

#19. Aşağıdakilerden hangisi dış kaynaklı bilgidir?

Cevap : d. Müşterilerle ilgili bilgi

#20. Aşağıdakilerden hangisi işletme verilerinin belirli zaman aralıklarında topluca işleyen sistemdir?

Cevap : a. Yığın işleme

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri Vize Deneme Sınavı 3

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri Vize Deneme Sınavı 3

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Ünite -3
İşletmelerde Bilgi Akışı

İşletmelerin bilgi üretmesini, elde etmesini, geliştirmesini, kullanmasını, saklamasını, paylaşmasını, bunları işgörenlere dolayısıyla iş süreçlerine aktarmasını ve işletmede katma değer oluşturmasını sağlamaya yönelik gayretler bütünü nasıl adlandırılır?

a. Kurumsal bilgi
b. İçsel bilgi
c. Bilgi yönetimi
d. Dışsal bilgi
e. Bireysel bilgi

Cevap : c. Bilgi yönetimi

Aşağıdakilerden hangisi dış kaynaklı bilgidir?

a. Üretim planlaması
b. Ürün bazında satış bilgisi
c. İşgören verimliliğine ilişkin bilgi
d. Müşterilerle ilgili bilgi
e. Stok bilgisi

Cevap : d. Müşterilerle ilgili bilgi

Aşağıdakilerden hangisi iç kaynaklı bilgidir?

a. İşletmenin içinde bulunduğu sektöre ilişkin bilgiler
b. Üretim verimliliğine ilişkin bilgiler
c. Hammadde satıcılarına ilişkin bilgi
d. Nakliye şirketlerine ilişkin bilgiler
e. Ülkenin ekonomik durumuna ilişkin bilgiler

Cevap : b. Üretim verimliliğine ilişkin bilgiler

Kişilerin akıllarına deneyim ve iş uygulamaları aracılığıyla oturttuğu, belleklerinde, davranışlarında ve algılamalarında yerleşik olan bilgi ne olarak adlandırılır?

a. Açık bilgi
b. İçsel bilgi
c. Kapalı bilgi
d. Dışsal bilgi
e. Prosedürel bilgi

Cevap : c. Kapalı bilgi

Kitap, belge, rapor ve notlarda yer alan bilgi niteliğine göre ne tür bilgidir?

a. Açık bilgi
b. İçsel bilgi
c. Kapalı bilgi
d. Dışsal bilgi
e. Prosedürel bilgi

Cevap : a. Açık bilgi

İşletmelerde bilgi üretiminin usta-çırak ilişkisi ile oluşturulması hangi tür bilgi dönüşümüne örnektir?

a. Dışsal bilgiden içsel bilgiye
b. Açık bilgiden açık bilgiye
c. Kapalı bilgiden açık bilgiye
d. Açık bilgiden kapalı bilgiye
e. Kapalı bilgiden kapalı bilgiye

Cevap : e. Kapalı bilgiden kapalı bilgiye

Açık bilgiden kapalı bilgiye dönüşüm ne olarak adlandırılır?

a. İçselleştirme
b. Dışsallaştırma
c. Sosyalleştirme
d. Birleştirme
e. Biçimselleştirme

Cevap : a. İçselleştirme

Bir işletmenin kendisini, rakip işletmeler, diğer sektörler ve dış pazardaki uygulamalar ile karşılaştırıp, en iyi uygulamaları örnek alarak zayıf yönlerini geliştirmesi biçiminde açıklanabilen kıyaslama yöntemi, dışsal bilgi edinimindeki hangi yaklaşıma örnektir?

a. Satın alma
b. Kiralama
c. Taklit etme
d. Sosyalleşme
e. Dışsallaşma

Cevap : c. Taklit etme

İşletmedeki hiyerarşik yapıda yukarıdan aşağıya veya aşağıdan yukarıya doğru gerçekleşen iletişim ne olarak adlandırılır?

a. Yatay iletişim
b. Çapraz iletişim
c. Biçimsel iletişim
d. Biçimsel olmayan iletişim
e. Dikey iletişim

Cevap : e. Dikey iletişim

Aşağıdakilerden hangisi işletme bilgi sistemlerinden biri değildir?

a. Pazarlama
b. Üretim
c. Dağıtım
d. İnsan Kaynakları
e. Muhasebe/Finans

Cevap : c. Dağıtım

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!