Anadolu AöfİŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri

İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri Vize Deneme Sınavı 4

İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri Vize Deneme Sınavı 4

#1. İşletmelerin bilgi üretmesini, elde etmesini, geliştirmesini, kullanmasını, saklamasını, paylaşmasını, bunları işgörenlere dolayısıyla iş süreçlerine aktarmasını ve işletmede katma değer oluşturmasını sağlamaya yönelik gayretler bütünü nasıl adlandırılır?

Cevap : c. Bilgi yönetimi

#2. RAD aşağıdaki sistem geliştirme yaklaşımlarından hangisine benzerlik gösterir?

Cevap : d. Prototipleme

#3. Aşağıdakilerden hangisi bilgi sistemi bileşenlerinden değildir?

Cevap : d. Sermaye

#4. Açık bilgiden kapalı bilgiye dönüşüm ne olarak adlandırılır?

Cevap : a. İçselleştirme

#5. “Nakit yönetimi” iş süreci aşağıdaki faaliyet alanlarından hangisine ilişkin olarak verilmiş bir örnektir?

Cevap : c. Muhasebe ve Finans


#6. Aşağıdakilerden hangisi bilgi sisteminin bileşenlerinden biri değildir?

Cevap : d. Geribesleme

#7. Aşağıdakilerden hangisi veritabanı yönetim sistemlerinin üstünlüklerinden biri değildir?

Cevap : b. Basit kullanıma sahip olmaları

#8. Kitap, belge, rapor ve notlarda yer alan bilgi niteliğine göre ne tür bilgidir?

Cevap : a. Açık bilgi

#9. Varlıkilişki diyagramlarında varlıklar arasındaki ilişkiler hangi şekil ile temsil edilir?

Cevap : b. Baklava

#10. Aşağıdakilerden hangisi veri işleme sürecinde gerçekleştirilen faaliyetlerden biri değildir?

Cevap : b. Analiz


#11. İşletmedeki hiyerarşik yapıda yukarıdan aşağıya veya aşağıdan yukarıya doğru gerçekleşen iletişim ne olarak adlandırılır?

#12. Son kullanıcıların sayfa düzeni tasarımı için kullandıkları uygulama yazılımının genel adı nedir?

Cevap : c. Masaüstü yayımcılık

#13. İşletmedeki hareketlerin sonucunda ortaya çıkan verilerin kaydedilip işlenmesi, iş süreçlerine ilişkin veritabanının güncellenmesi gibi işlemleri gerçekleştiren bilgi sistemleri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. Kayıt İşleme Sistemleri

#14. Aşağıdakilerden hangisi iç kaynaklı bilgidir?

Cevap : b. Üretim verimliliğine ilişkin bilgiler

#15. Aşağıdaki sistem kurma yaklaşımlarından hangisi, kullanıcıların değerlendirme yapması için hızlı ve ucuz bir şekilde deneysel bir sistemin kurulması ile ilgilidir?

Cevap : c. Prototipleme


#16. Aşağıdakilerden hangisi sadece girdi aygıtıdır?

Cevap : e. Parmak izi okuyucu

#17. Aşağıdakilerden hangisi “önerilen sistem işletme yapısına uygun mu?” sorusuna cevap vermektedir?

Cevap : e. Operasyonel fizibilite

#18. Aşağıdaki sistem dönüşüm stratejilerinden hangisi yeni sistem çalıştırılana kadar eski sistemle aynı anda çalıştırılmasıdır?

Cevap : b. Paralel strateji

#19. Aşağıdaki sistem geliştirme aşamalarından hangi si geliştirilecek sistem için kapsamlı bir model veya plandır?

Cevap : d. Sistem tasarımı

#20. Aşağıdakilerden hangisi açık sistemde süreç kavramına karşılık gelmektedir?

Cevap : d. Girdiyi çıktıya dönüştürmek için gerekli olan faaliyetler dizisi


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri Vize Deneme Sınavı 4

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri Vize Deneme Sınavı 4

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Ünite -4
Bilgi Sistemlerini Geliştirme ve Yönetme

Aşağıdakilerden hangisi sistem geliştirme faaliyet lerinden biri değildir?

a. Nesne yönelimli yaklaşım
b. Analiz
c. Tasarım
d. Bakım
e. Verilerin dönüştürülmesi

Cevap : a. Nesne yönelimli yaklaşım

Aşağıdakilerden hangisi “önerilen sistem işletme yapısına uygun mu?” sorusuna cevap vermektedir?

a. Teknik fizibilite
b. Ekonomik fizibilite
c. Çizelgeleme fizibilitesi
d. Zaman fizibilitesi
e. Operasyonel fizibilite

Cevap : e. Operasyonel fizibilite

Aşağıdakilerden hangisi sistem analizinde bilgi ihtiyaçlarının belirlenebilmesi için kullanılan bilgi toplama yöntemlerinden biri değildir?

a. Mülakat
b. Gözlem
c. RAD
d. JAD
e. Kayıt taramaları

Cevap : c. RAD

Aşağıdaki sistem geliştirme aşamalarından hangi si geliştirilecek sistem için kapsamlı bir model veya plandır?

a. Sistem analizi
b. Kullanıcıların eğitimi
c. Sistemin test edilmesi
d. Sistem tasarımı
e. Sistemin dönüşümü

Cevap : d. Sistem tasarımı

Aşağıdakilerden hangisi, sistemin yürütülmesi faaliyetlerinden biri değildir?

a. Bilgi ihtiyaçlarının analizi
b. Donanım ve yazılım edinme
c. Yazılım geliştirme
d. Programları test etme
e. Verilerin dönüştürülmesi

Cevap : a. Bilgi ihtiyaçlarının analizi

Aşağıdaki sistem dönüşüm stratejilerinden hangisi yeni sistem çalıştırılana kadar eski sistemle aynı anda çalıştırılmasıdır?

a. Aşamalı strateji
b. Paralel strateji
c. Pilot strateji
d. Doğrudan strateji
e. Soğuk duş yaklaşımı

Cevap : b. Paralel strateji

Sistemin bakımı faaliyetlerinden en düşük önceliği olan bakım faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

a. Düzeltici bakım
b. Mükemmelleştirici bakım
c. Uyarlamalı bakım
d. Dengeleyici bakım
e. Önleyici bakım

Cevap : e. Önleyici bakım

Aşağıdaki sistem kurma yaklaşımlarından hangisi, kullanıcıların değerlendirme yapması için hızlı ve ucuz bir şekilde deneysel bir sistemin kurulması ile ilgilidir?

a. Sistem geliştirme yaşam döngüsü
b. CASE
c. Prototipleme
d. Nesne yönelimli yaklaşım
e. Kullanıcı geliştirme

Cevap : c. Prototipleme

Aşağıdakilerden hangisi nesne yönelimli yaklaşımın özelliklerinden biri değildir?

a. Sistem geliştirme yaşam döngüsü aşamalarında adım adım yaklaşımı benimser.
b. Sistemi, hem veri hem de süreci içeren bağımsız nesneler grubu olarak görür.

c. Girdi ve çıktılar pek çok sıra diyagramında dağınık olarak yer almıştır.

d. Nesneler, mesaj yollarlar ve mesaj alırlar.

e. Sistem geliştirmede aşağıdan yukarıya yaklaşımı kullanır.

Cevap : a. Sistem geliştirme yaşam döngüsü aşamalarında adım adım yaklaşımı benimser.

RAD aşağıdaki sistem geliştirme yaklaşımlarından hangisine benzerlik gösterir?

a. JAD
b. CASE
c. Nesne yönelimli yaklaşım
d. Prototipleme
e. SGYD

Cevap : d. Prototipleme

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!