Anadolu AöfİŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri

İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri Final Deneme Sınavı 1

İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri Final Deneme Sınavı 1

#1. Aşağıdakilerden hangisi ağ iletişiminde uygulama katmanı protokollerinden biri değildir?

Cevap : c. TCP

#2. I. Veri ve/veya enformasyonun verilmesi II. Verinin işlenmesi III. Verinin alınması IV. Komut ve verinin depolanması Yukarıda verilen bilgisayarların çalışma prensiplerine ilişkin maddeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

Cevap : a. III,IV,II,I

#3. Aşağıdaki sistem kurma yaklaşımlarından hangisi, kullanıcıların değerlendirme yapması için hızlı ve ucuz bir şekilde deneysel bir sistemin kurulması ile ilgilidir?

Cevap : c. Prototipleme

#4. Aşağıdakilerden hangisi uygulama yazılımı değildir?

Cevap : d. Güvenlik duvarı

#5. İnsan kaynakları bilgi sistemi uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : a. Nicel ve nitel İK faaliyetlerinin gerekli işlemlerden geçirilmek üzere sisteme girilmeleri gerekir.

#6. İnsan kaynaklarına ilişkin karar süreçlerinde başarılı olmak için aşağıdaki enformasyondan hangisine gerek duyulmaz?

Cevap : a. Ürün enformasyonu

#7. RAD aşağıdaki sistem geliştirme yaklaşımlarından hangisine benzerlik gösterir?

Cevap : d. Prototipleme

#8. Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemlerinin sağladığı özelliklerinden biri değildir?

Cevap : e. Veritabanı yönetimi

#9. İnsan kaynakları bilgi sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : a. İş gücü sayısını azaltır.

#10. PBS’nin etkin uygulama ve kullanımı için gerekli girdileri sağlayan sorulardan hangisi “pazara ilişki sorular”ın kapsamındadır?

Cevap : d. Hangi alanlardan kâr hangilerinden zarar ediyoruz?

#11. Aşağıdaki sistem geliştirme aşamalarından hangi si geliştirilecek sistem için kapsamlı bir model veya plandır?

Cevap : d. Sistem tasarımı

#12. İşletme yöneticilerinin aşağıda belirtilen pazarlama enformasyon ihtiyaçlarından hangisi içsel kayıt sistemince karşılanır?

Cevap : e. İşletmenin finansal durumu

#13. Aşağıdakilerden hangisi, bir PBS’nin tasarım ve ygulamasına yönelik adımlardan biri değildir?

Cevap : c. Veritabanı tasarımı

#14. Aşağıdakilerden hangisi “önerilen sistem işletme yapısına uygun mu?” sorusuna cevap vermektedir?

Cevap : e. Operasyonel fizibilite

#15. Aşağıdaki sistem dönüşüm stratejilerinden hangisi yeni sistem çalıştırılana kadar eski sistemle aynı anda çalıştırılmasıdır?

Cevap : b. Paralel strateji

#16. Aşağıdaki insan kaynakları bilgi sistemi uygulamalarından hangisinde 360 derece geri bildirim yöntemi kullanılır?

Cevap : e. Performans yönetimi

#17. Aşağıda verilen PBS alt sistemlerinden hangisi işlemsel PBS’nin kapsamına girmektedir?

Cevap : c. Pazarlama ve satış verimliliği destek sistemi

#18. Veritabanı terminolojisinde varlıkların özellikleri hangi veri düzeyinde temsil edilir?

Cevap : e. Sütun

#19. Stratejik yönetim düzeyinde aşağıdaki kararların hangisinin verilmesinde İKBS destek olmaktadır?

Cevap : c. İnsan kaynaklarını nicelik ve nitelik olarak planlama

#20. PBS’nin genel görünümünde, aşağıda belirtilenlerden hangisi sisteme ilişkin çevresel girdilerden biridir?

Cevap : d. Endüstriyel eğilimler

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri Final Deneme Sınavı 1

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri Final Deneme Sınavı 1

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Ünite -5
Pazarlama Bilgi Sistemleri

PBS ile ilgili tanımlardan yola çıkarak, aşağıda belirtilenlerden hangisinin PBS’nin tasarlanmasında temel amaç olduğunu söyleyebiliriz?

a. Düzenli bilgi akışını sağlamak
b. Düzenli bilgi depolamak
c. Düzenli veritabanları oluşturmak
d. Düzenli istihbarat akışı sağlamak
e. Düzenli içsel veri toplamak

Cevap : a. Düzenli bilgi akışını sağlamak

PBS’nin genel görünümünde, aşağıda belirtilenlerden hangisi sisteme ilişkin çevresel girdilerden biridir?

a. Telepazarlama kayıtları
b. Ergonomi
c. Stok kestirimleri
d. Endüstriyel eğilimler
e. Kota planlama

Cevap : d. Endüstriyel eğilimler

Aşağıdakilerden hangisi, enformasyonun doğruluğu ile anlatılmak istenenlerden biri değildir?

a. Enformasyona erişim güçlüğünün bulunması
b. Amaca hizmet etmeyecek türde enformasyon
c. İstenen alanı kapsamayan enformasyon
d. Yetersiz miktardaki enformasyon
e. Yanlışlıklar içeren enformasyon

Cevap : a. Enformasyona erişim güçlüğünün bulunması

Aşağıda verilen PBS alt sistemlerinden hangisi işlemsel PBS’nin kapsamına girmektedir?

a. Pazar karar destek sistemi
b. Pazarlama raporlama sistemi
c. Pazarlama ve satış verimliliği destek sistemi
d. Pazarlama araştırma sistemi
e. Pazarlama istihbarat sistemi

Cevap : c. Pazarlama ve satış verimliliği destek sistemi

Aşağıdakilerden hangisi, PBS’nin tümünü besleyen ve harekete geçiren önemli bir alt sistemdir?

a. Pazarlama karar destek sistemi
b. Pazarlama araştırma sistemi
c. Pazar karar destek sistemi
d. Pazarlama istihbarat sistemi
e. İçsel veri sistemi

Cevap : b. Pazarlama araştırma sistemi

İşletme yöneticilerinin aşağıda belirtilen pazarlama enformasyon ihtiyaçlarından hangisi içsel kayıt sistemince karşılanır?

a. Şirket imajı
b. Endüstriyel çevre
c. Pazar yapısının analizi
d. Şirket konumu
e. İşletmenin finansal durumu

Cevap : e. İşletmenin finansal durumu

Bir tütün şirketinin, sigara içenlerin sayısı ve tüketim düzeyi yanı sıra sigara içimine izin verilen alan olanaklarına ilişkin topladığı enformasyon aşağıdaki konulardan hangisinin kapsamına girer?

a. Gelecekte elde edilebilir pazar fırsatlarını tanıma ve değerleme
b. Potansiyel stratejik alternatifleri değerlendirme
c. Farklı kurumsal becerilere dayalı pazarlama çabalarının gelecekteki yönünü tanımlama
d. Ürün hattı pazarlama stratejisi ile şirket pazarlama stratejisi arasındaki bağlantı için veritabanı tesisi
e. Ayrıntılı işletme planlaması ile işletme içi pazarlama çabalarının koordinasyonu

Cevap : b. Potansiyel stratejik alternatifleri değerlendirme

PBS’nin etkin uygulama ve kullanımı için gerekli girdileri sağlayan sorulardan hangisi “pazara ilişki sorular”ın kapsamındadır?

a. Ne kadar müşteri kaybettik, neden?
b. Doğru ürünle doğru pazara girebiliyor muyuz?
c. En güçlü satış gelişimini hangi bölgeden beklemekteyiz?
d. Hangi alanlardan kâr hangilerinden zarar ediyoruz?
e. Ürünlerimizi nasıl iyi duruma getirebiliriz?

Cevap : d. Hangi alanlardan kâr hangilerinden zarar ediyoruz?

Bir PBS’nin başarılı olabilmesi ve enformasyona
erişim imkanı tanıyarak değer yaratabilmesi için analiz gerektiren konulardan hangisi “müşteri analizi” ile ilgilidir?

a. Bir tüketici profili oluşturma
b. Müşterilere göre yeni ürün satışlarının hesaplanması
c. Belli bir pazar bölümü için ayrıntılı bir demografik profil oluşturma
d. İkincil araştırma tekniklerinin belirlenmesi
e. Müşteri türlerine göre yeni ürün ihtiyaçlarının kestirimi

Cevap : a. Bir tüketici profili oluşturma

Aşağıdakilerden hangisi, bir PBS’nin tasarım ve ygulamasına yönelik adımlardan biri değildir?

a. Amaçların belirlenmesi
b. Kurumsal hazırlıkların yapılması
c. Veritabanı tasarımı
d. PBS’nin uygulanması ve test edilmesi
e. Dosya tasarımı

Cevap : c. Veritabanı tasarımı

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!