Anadolu AöfİŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri

İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri Final Deneme Sınavı 2

İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri Final Deneme Sınavı 2

#1. Bir tütün şirketinin, sigara içenlerin sayısı ve tüketim düzeyi yanı sıra sigara içimine izin verilen alan olanaklarına ilişkin topladığı enformasyon aşağıdaki konulardan hangisinin kapsamına girer?

Cevap : b. Potansiyel stratejik alternatifleri değerlendirme

#2. Aşağıdakilerden hangisi sistem geliştirme faaliyet lerinden biri değildir?

Cevap : a. Nesne yönelimli yaklaşım

#3. Son kullanıcıların sayfa düzeni tasarımı için kullandıkları uygulama yazılımının genel adı nedir?

Cevap : c. Masaüstü yayımcılık

#4. Aşağıdakilerden hangisi, sistemin yürütülmesi faaliyetlerinden biri değildir?

Cevap : a. Bilgi ihtiyaçlarının analizi

#5. Aşağıdakilerden hangisi, PBS’nin tümünü besleyen ve harekete geçiren önemli bir alt sistemdir?

Cevap : b. Pazarlama araştırma sistemi

#6. Sistemin bakımı faaliyetlerinden en düşük önceliği olan bakım faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : e. Önleyici bakım

#7. Aşağıdakilerden hangisi veritabanı yönetim sistemlerinin üstünlüklerinden biri değildir?

Cevap : b. Basit kullanıma sahip olmaları

#8. Aşağıdakilerden hangisi, bireyin ölçülebilir fiziksel ve davranışsal özelliklerini tanıyarak kimlik saptamak üzere geliştirilmiş otomatik sistemlerdir?

Cevap : b. Biyometrik araçlar

#9. Aşağıdakilerden hangisi sistem analizinde bilgi ihtiyaçlarının belirlenebilmesi için kullanılan bilgi toplama yöntemlerinden biri değildir?

Cevap : c. RAD

#10. PBS ile ilgili tanımlardan yola çıkarak, aşağıda belirtilenlerden hangisinin PBS’nin tasarlanmasında temel amaç olduğunu söyleyebiliriz?

Cevap : a. Düzenli bilgi akışını sağlamak

#11. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları bilgi sisteminin amaçlarından biri değildir?

Cevap : d. İş gücü enformasyonunun nicel olarak tutulmasını sağlamak

#12. Aşağıdakilerden hangisi İKBS’nde kullanılan çevresel girdilerden biri değildir?

Cevap : d. İş deneyimine ilişkin enformasyon

#13. İKBS’nin alt sistemi olan eğitim ve geliştirme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : e. İlave personele ihtiyaç duyulduğunda eğitimin gerekliliği ortaya çıkar.

#14. Bir PBS’nin başarılı olabilmesi ve enformasyona erişim imkanı tanıyarak değer yaratabilmesi için analiz gerektiren konulardan hangisi “müşteri analizi” ile ilgilidir?

Cevap : a. Bir tüketici profili oluşturma

#15. Aşağıdakilerden hangisi sadece girdi aygıtıdır?

Cevap : e. Parmak izi okuyucu

#16. Aşağıdakilerden hangisi nesne yönelimli yaklaşımın özelliklerinden biri değildir?

Cevap : a. Sistem geliştirme yaşam döngüsü aşamalarında adım adım yaklaşımı benimser.

#17. İKBS’nin insan kaynakları planlaması uygulaması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : c. Analiz aşamasında nitel analiz yöntemleri kullanılır.

#18. Aşağıdakilerden hangisi bilgi sistemi bileşenlerinden değildir?

Cevap : d. Sermaye

#19. Aşağıdakilerden hangisi, enformasyonun doğruluğu ile anlatılmak istenenlerden biri değildir?

Cevap : a. Enformasyona erişim güçlüğünün bulunması

#20. Varlıkilişki diyagramlarında varlıklar arasındaki ilişkiler hangi şekil ile temsil edilir?

Cevap : b. Baklava

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri Final Deneme Sınavı 2

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri Final Deneme Sınavı 2

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Ünite -6
Üretim Bilgi Sistemleri

Aşağıdakilerden hangisi üretim sürecinin girdilerinden birisi değildir?

a. Sermaye
b. Bilgi
c. Enerji
d. Tedarikçiler
e. Tesis

Cevap : d. Tedarikçiler

Ürün mühendisliği sürecinde kullanılan CAD yazılımları aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

a. Sonlu elemanlar analizi
b. Bilgisayar destekli tasarım
c. Bilgisayar destekli imalat
d. Tam zamanında üretim
e. Bilgisayar destekli mühendislik

Cevap : b. Bilgisayar destekli tasarım

Aşağıdakilerden hangisi bir tesis yerleşim türü değildir?

a. Ürüne göre
b. Sürece göre
c. Sabit konumlu
d. Hücresel
e. Dinamik konumlu

Cevap : e. Dinamik konumlu

Üretim tesisinin bilgisayar ortamında modelinin oluşturularak yerleşim düzeninin test edildiği teknik aşağıdakilerden hangisidir?

a. Sonlu elemanlar analizi
b. Süreç tasarımı
c. Bilgisayar destekli tasarım
d. Simülasyon
e. Yöneylem araştırması

Cevap : d. Simülasyon

Aşağıdakilerden hangisi yeterli stok bulunmaması nedeniyle katlanılan maliyeti ifade eder?

a. Stok dışı kalma maliyeti
b. Yok satma maliyeti
c. Taşıma maliyeti
d. Stok verme maliyeti
e. Sipariş verme maliyeti

Cevap : a. Stok dışı kalma maliyeti

I. Ana üretim programı
II. Malzeme satın alma emiri
III. Ürün ağacı

Yukarıdakilerden hangisi malzeme ihtiyaç planlaması sisteminin girdisidir?

a. Yalnız I
b. Yalnız II
c. Yalnız III
d. I ve III
e. I,II ve III

Cevap : d. I ve III

Bilgisayar tarafından yönetilen yüksek verimli makinalar için aşağıdaki kısaltmalardan hangisi kullanılır?

a. CAM
b. CNC
c. CNB
d. CIM
e. CAQ

Cevap : b. CNC

“Program değerlendirme ve gözden geçirme tekniği” hangi tür problemlerin çözümünde kullanılabilir?

a. Ekonomik sipariş miktarı belirleme
b. Proje yönetimi
c. Malzeme ihtiyaç planlaması
d. Çizelgeleme
e. Personel görev atama

Cevap : b. Proje yönetimi

Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi MRP II tarafından gerçekleştirilmez.

a. Satın alma yönetimi
b. Atölye kontrolü
c. Maliyet muhasebesi
d. Malzeme ihtiyaç planlaması
e. Müşteri ilişkileri yönetimi

Cevap : e. Müşteri ilişkileri yönetimi

Aşağıdakilerden hangi bilgi sistemi diğerlerine göre en kapsamlıdır?

a. Web’le bütünleştirilmiş kaynak planlaması
b. Stok planlama
c. İmalat kaynak planlaması
d. İnsan kaynakları planlama
e. Malzeme ihtiyaç planlaması

Cevap : a. Web’le bütünleştirilmiş kaynak planlaması

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL209U İşletme Bilgi Sistemleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!