Arkeolojiye GirişauzefKültürel Miras Ve Turizm

Arkeolojiye Giriş Final Deneme-2

Arkeolojiye Giriş Final Deneme-2

#1. Heykelde duygu ve hislerin yansıtıldığı dönem hangisidir?

#2. İstanbul’un Anadolu yakası, Kocaeli, Adapazarı, Bolu’nun tamamını kapsayan bölge antik çağda hangi isimle anılmıştır?

#3. H0m0 Sapiens hangi dönemde ortaya çıkmıştır?

#4. Arkeojik eserlerin klasik çağlara ait sınıflandırmasını ilk defa yapan bilim adamı kimdir?

#5. Aşağıdakilerde hangisi yukarı şehirde yer almaz?

#6. Aşağıdakilerden hangisi heykel yapımında kullanılan malzemelerden biri değildir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi İllegal kazının yasaklanma nedenlerinden biri değildir?

#8. Mitolojide kült olarak tanımlanan inancı oluşturan kaç unsur vardır?

#9. Arkaik dönemin ,Yunan heykel sanatına katkısı ne yönde olmuştur?

#10. Kazı çalışması sırasında müze uzmanlarının görevlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

#11. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’ya göç eden Hint – Avrupalı kavimlerden biridir?

#12. Kronos ve Rhea nin çocuğu ve Olimposun 12 tanrısının başı olan kimdir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi 12 olympos tanrısından biri değildir?

#14. Fildişi heykellerin en güzel örnekleri Türkiyede hangi tarihi yerde bulunmuştur?

#15. Arkaik dönemde Batı anadolu da en eski edebi yazılı eser hangisiydi?

#16. Oksidasyon nedir?

#17. Roma mitolojisindeki adı Neptünüs olan tanri hangisidir?

#18. Genellikle kare planlı olarak yapılan ve antik Yunanca gençlerin eğitim gördükleri yerin adı nedir?

#19. Bursa’nın antik çağdaki adı nedir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu’da Neolitik çağ için önemi bir turizm mekanıdır?

#21. Anadolu’daki ana tanrıça figürü kybele, antik Yunan mitolojisinde hangi ismi almıştır?

#22. Roma döneminde agoralardan farklı olarak et ve balık satılan Pazar yerlerine ne ad verilir?

#23. Aşağıdakilerden hangisi Mysia bölgesi kentleri arasında yoktur?

#24. .......eski Yunan dilinde, söylenen veya duyulan söz anlamına gelir. Cümlesinde boşluğa hangisi gelmelidir?

#25. Eski Yunan’da genç erkek heykeline ne ad verilirdi?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Arkeolojiye Giriş Final Deneme-2

1- İstanbul’un Anadolu yakası, Kocaeli, Adapazarı, Bolu’nun tamamını kapsayan bölge antik çağd hangi isimle anılmıştır?

A) Bithinya
B) Tharkaia
C) Mysia
D) Troas

Cevap : A) Bithinya

2- Aşağıdakilerden hangisi Mysia bölgesi kentleri arasında yoktur?

A) Kyzikos
B) Daskleiyon
C) Pergamon
D) Prkonessos
E) Troia

Cevap : E) Troia

3- Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’ya göç eden Hint – Avrupalı kavimlerden biridir?

A) Aioller
B) Traklar
C) Mysialılar
D) Karialılar

Cevap : A) Aioller

4- Oksidasyon nedir?

A) Fırınlama
B) Astarlama
C) Damgalama
D) Kaplama

Cevap : A) Fırınlama

5- Kronos ve Rhea nin çocuğu ve Olimposun 12 tanrısının başı olan kimdir?

A) Hera
B) Apollon
C) Zeus
D) Athena

Cevap : C) Zeus

6- Bursa’nın antik çağdaki adı nedir?

A) Prousa
B) Kalkhedon
C) Herakleia
D) Nikomedia

Cevap : A) Prousa

7- Arkaik dönemde Batı anadolu da En eski edebi yazılı eser hangisiydi?

A) Homeros destanları
B) Yunan tiyatro oyunları
C) Kil tabletler
D) Sparta destanları

Cevap : A) Homeros destanları

8- Roma döneminde agoralardan farklı olarak et ve balık satılan Pazar yerlerine ne ad verilir?

A) Stoa
B) Macellum
C) Boule
D) Cavea

Cevap : B) Macellum

9- Heykelde duygu ve hislerin yansıtıldığı dönem hangisidir?

A) Arkaik dönem
B) Klasik dönem
C) Hellenistik dönem
D) Roma dönemi

Cevap : C) Hellenistik dönem

10- Aşağıdakilerden hangisi heykel yapımında kullanılan malzemelerden biri değildir?

A) Ahşap
B) Fildişi
C) Bronz
D) Mermer
E) Demir

Cevap : E) Demir

11- Eski Yunan’da genç erkek heykeline ne ad verilirdi?

A) İdol
B) Kore
C) Myron
D) Kouros

Cevap : D) Kouros

12- Arkaik dönemin, Yunan heykel sanatına katkısı ne yönde olmuştur?

A) Kullanılan malzeme çeşitleri artmıştır
B) Heykelde vücut tüm hatları ile betimlenmiştir
C) Anıtsal heykel yapımı ortaya çıkmıştır
D) Belirli oranlar sistemi uygulanmıştır

Cevap : C) Anıtsal heykel yapımı ortaya çıkmıştır

13- Aşağıdakilerden hangisi İllegal kazının yasaklanma nedenlerinden biri değildir?

A) Eserler ait oldukları ortamdan koparıldığı için
B) Kültür varlıklarını korumak için
C) Koleksiyonerliğe zemin hazırladığı için
D) Tarihi coğrafyaya zarar verildiği için

Cevap : C) Koleksiyonerliğe zemin hazırladığı için

14- Fildişi heykellerin en güzel örnekleri Türkiyede hangi tarihi yerde bulunmuştur?

A) Ephesos Artemis tapınağı
B) Pergamon
C) Perge antik kenti
D) Khalkedon antik kenti

Cevap : A) Ephesos Artemis tapınağı

15- Genellikle kare planlı olarak yapılan ve antik Yunanca gençlerin eğitim gördükleri yerin adı nedir?

A) Nekropolis
B) Stadion
C) Gymanasion
D) Agora

Cevap : C) Gymanasion

16- Kazı çalışması sırasında müze uzmanlarının görevlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kazilacak alanları belirlemek
B) Bulunan her türlü kültür varlığını belgelemek
C) Kazı çalışmasının sonuçlarını bilim dünyası ile paylaşmak
D) Kazı ekibini kontrol etmek

Cevap : D) Kazı ekibini kontrol etmek

17- …….eski Yunan dilinde, söylenen veya duyulan söz anlamına gelir.
Cümlesinde boşluğa hangisi gelmelidir?

A) Epos
B) Khimaira
C) Mitos
D) Kentaur

Cevap : C) Mitos

18- H0m0 Sapiens hangi dönemde ortaya çıkmıştır?

A) Paleolitik
B) Neolitik
C) Mezolitik
D) Kalkolitik

Cevap : A) Paleolitik

19- Arkeojik eserlerin klasik çağlara ait sınıflandırmasını ilk defa yapan bilim adamı kimdir?

A) Elgin Lordo
B) Stonehenge
C) Winceklmann
D) T. Howard

Cevap : C) Winceklmann

20- Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu’da Neolitik çağ için önemi bir turizm mekanıdır?

A) Çayönü
B) Beldibi mağarası
C) Yarımburgaz
D) Göbeklitepe

Cevap : A) Çayönü

21- Aşağıdakilerde hangisi yukarı şehirde yer almaz?

A) Tapınak
B) Akropolis
C) Sur duvarları
D) Hamam

Cevap : D) Hamam

22- Aşağıdakilerden hangisi 12 olympos tanrisindan biri değildir?

A) Zeus
B) Herakles
C) Athena
D) Apollon

Cevap : B) Herakles

23- Roma mitolojisindeki adı Neptünüs olan tanri hangisidir?

A) Aphrodite
B) Poseidon
C) Zeus
D) Hephaistos

Cevap : B) Poseidon

24- Mitolojide kült olarak tanımlanan inancı oluşturan kaç unsur vardır?

A) 5
B) 8
C) 6
D) 3
E) 4

Cevap : E) 4

25- Anadolu’daki ana tanrıça figürü kybele, antik Yunan mitolojisinde hangi ismi almıştır?

A) Apollon
B) Artemis
C) Hera
D) Hermes

Cevap : B) Artemis

 

Auzef Kültürel Miras Ve Turizm
Kültürel Miras Ve Turizm Telegram

Arkeolojiye Giriş Final Deneme-2

Editor

Editör

error: Content is protected !!