Anadolu AöfİŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar

İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar Final Deneme Sınavı 4

İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar Final Deneme Sınavı 4

#1. Piyasaların son 10-20 yılda giderek daha uluslararası bir nitelik kazanmasına aşağıdakilerden hangisi katkı sağladığı iddia edilemez?

Cevap : C. NATO’nun genişlemesi

#2. Ülkemizde kamuyu aydınlatma ile ilgili düzenlemeler hangi kanunda yapılmıştır?

Cevap : D. Sermaye Piyasası Kanunu

#3. Para piyasaları ile sermaye piyasalarının en önemli ayırt edici özelliği hangisidir?

Cevap : A. Para piyasalarında vade bir yıldan kısadır

#4. Aşağıdakilerden hangisi kamuyu aydınlatmakla sorumlu değildir?

Cevap : A. Yatırımcılar

#5. Ekonomik düzenlemelerin ilk ortaya çıkışını aşağıdaki tarihlerden hangisine kadar götürebilmekteyiz?

Cevap : A. 1870’lere

#6. Aşağıdakilerden hangisi finans piyasalarının ve kurumlarının düzenlenmesini gerekli kılan piyasalarda bulunan yetersizliklerden birisidir?

Cevap : D. Asil – vekil problemleri

#7. Tek bir mega düzenleyici kurumun tüm finansal hizmetler sektörünün düzenlenmesinden ve gözetiminden sorumlu olduğu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Bütünleşik Yaklaşım

#8. Finansal kurumlar devletin sağladığı güvenlik önlemlerini kötüye kullandıklarında ortaya çıkan durumu aşağıdaki kavramlardan hangisi tanımlamaktadır?

Cevap : B. Ahlâki Çöküntü

#9. Sermaye Piyasası Kurulu kaç üyeden oluşmaktadır?

Cevap : C. 7 Üye

#10. Ülkemizde, sermaye piyasası kurumları, aşağıdaki kanunlardan hangisinde düzenlenmiştir?

Cevap : A. Sermaye Piyasası Kanunu

#11. Japonya’da satılan yabancı tahvillere ne ad verilir?

Cevap : C. Samurai

#12. Karşılaştırma ölçütünün ağırlıklı vadesi 0-45 gün olan fonlar aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D. Likit Fonlar

#13. Belirli bir işleme taraf olanların dışındakilerin bu işlem nedeniyle etkilenmeleri anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Dışsallık

#14. Aşağıdaki finansal merkezlerden hangisinde bankalar birbiri arasında LIBOR denilen oranla borçlanırlar?

Cevap : B. Londra

#15. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. hangi tarihte kalkınma ve yatırım bankasına dönüşmüştür?

Cevap : A. 1996

#16. Halka açık bir ortaklık hakkında çeşitli vasıtalarla elde edilmiş bir bilgiyi, borsada hisse senetleri fiyatlarını etkilemek amacıyla kamuoyuna açıklanmadan önce kullanma veya kullandırma işlemine ne ad verilir?

Cevap : E. İçeriden öğrenenlerin ticareti

#17. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş (VOB) hangi tarihte faaliyete başlamıştır?

Cevap : E. 4 Şubat 2005

#18. Aşağıdaki hisse senedi borsalarından hangisi piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük borsaları arasında sayılamaz?

Cevap : E. Türkiye

#19. Aşağıdakilerden hangisi finansal bilgi değildir?

Cevap : D. Özel durum açıklaması

#20. Bir işletmenin kararlarından, politikalarından ve faaliyetlerinden doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen ya da bunları etkileyen kişi ve gruplara ne ad verilir?

Cevap : C. Paydaş

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar Final Deneme Sınavı 4

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar Final Deneme Sınavı 4

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Ünite -8
Ulusararası Para ve Sermaye Piyasaları

Piyasaların son 10-20 yılda giderek daha uluslararası bir nitelik kazanmasına aşağıdakilerden hangisi katkı sağladığı iddia edilemez?

A. Teknolojik gelişmeler
B. Finansal serbestleşme
C. NATO’nun genişlemesi
D. Yatırımcıların kurumsallaşması
E. Avrupa ortak para biriminin işlem maliyetlerini düşürmesi

Cevap : C. NATO’nun genişlemesi

Türkiye’nin de dahil olduğu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri kapsayan ülkeler grubuna ne ad verilir?

A. G7
B. G20
C. BRIC
D. NATO
E. OPEC

Cevap : E. OPEC

Para piyasaları ile sermaye piyasalarının en önemli ayırt edici özelliği hangisidir?

A. Para piyasalarında vade bir yıldan kısadır
B. Para piyasaları daha likit ve derindir
C. Para piyasaları offshore merkezlerde bulunur
D. Para piyasaları uluslararası piyasalardır
E. Para piyasaları merkez bankalarının kontrölünde işler

Cevap : A. Para piyasalarında vade bir yıldan kısadır

Avrupa ortak para birimi Avro’ya dahil olmayıp kendi milli para birimini devam ettiren Avrupa Birliği üyesi ülke hangisidir?

A. Almanya
B. Fransa
C. İngiltere
D. İtalya
E. Belçika

Cevap : B. Fransa

Aşağıdaki finansal merkezlerden hangisinde bankalar birbiri arasında LIBOR denilen oranla borçlanırlar?

A. New York
B. Londra
C. Zürih
D. Tokyo
E. Hong Kong

Cevap : B. Londra

A.B.D. dışında bankalarda tutulan dolar hesaplara ne ad verilir?

A. Asyadolar
B. Riodolar
C. Eurodolar
D. Avro
E. Parite

Cevap : C. Eurodolar

Japonya’da satılan yabancı tahvillere ne ad verilir?

A. Yankee
B. Bulldog
C. Samurai
D. Matador
E. Rembrandt

Cevap : C. Samurai

Aşağdakilerden hangisi uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından biri değildir?

A. OPEC
B. S&P
C. Moody’s
D. Fitch
E. JCR

Cevap : A. OPEC

Aşağıdaki hisse senedi borsalarından hangisi piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük borsaları arasında sayılamaz?

A. A.B.D.
B. Çin
C. Japonya
D. İngiltere
E. Türkiye

Cevap : E. Türkiye

Aşağıdaki ülkelerden hangisi Dünya Ekonomik Forum’un Finansal Gelişim Raporuna göre 2012’de dünyanın en gelişmiş 10 ülkesinden biri değildir?

A. A.B.D.
B. İngiltere
C. Avustralya
D. Rusya
E. Japonya

Cevap : D. Rusya

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!