Anadolu AöfİŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar

İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar Ünite 6

Sermaye Piyasasında Kamuyu Aydınlatma

#1. Kamuyu aydınlatma ile ilgili ilk uygulamalar hangi ülkede başlamıştır?

#2. Kamuyu aydınlatma platformu hangi tarihte faaliyete geçmiştir?

Cevap : A. 2009

#3. Aşağıdakilerden hangisi finansal bilgi değildir?

Cevap : D. Özel durum açıklaması

#4. Aşağıdaki şirket türlerinden hangisi kamuyu aydınlatmakla yükümlüdür?

Cevap : E. Anonim şirket

#5. Halka açık bir ortaklık hakkında çeşitli vasıtalarla elde edilmiş bir bilgiyi, borsada hisse senetleri fiyatlarını etkilemek amacıyla kamuoyuna açıklanmadan önce kullanma veya kullandırma işlemine ne ad verilir?

Cevap : E. İçeriden öğrenenlerin ticareti

#6. Ülkemizde kamuyu aydınlatma ile ilgili düzenlemeler hangi kanunda yapılmıştır?

Cevap : D. Sermaye Piyasası Kanunu

#7. Aşağıdakilerden hangisi kamuyu aydınlatmakla sorumlu değildir?

Cevap : A. Yatırımcılar

#8. Bir işletmenin kararlarından, politikalarından ve faaliyetlerinden doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen ya da bunları etkileyen kişi ve gruplara ne ad verilir?

Cevap : C. Paydaş

#9. Aşağıdakilerden hangisi şirketle ilgili en fazla bilgiye sahiptir?

Cevap : B. Şirket yöneticileri

#10. Aşağıdakilerden hangisi kamuyu aydınlatmanın olumlu sonuçlarından biri değildir?

Cevap : B. Sermaye maliyetini artırır.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Sermaye Piyasasında Kamuyu Aydınlatma

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Sermaye Piyasasında Kamuyu Aydınlatma

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Ünite -6
Sermaye Piyasasında Kamuyu Aydınlatma

Bir işletmenin kararlarından, politikalarından ve faaliyetlerinden doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen ya da bunları etkileyen kişi ve gruplara ne ad verilir?

A. Hissedar
B. Yatırımcı
C. Paydaş
D. Müşteri
E. Alacaklı

Cevap : C. Paydaş

Aşağıdaki şirket türlerinden hangisi kamuyu aydınlatmakla yükümlüdür?

A. Limited şirket
B. Kollektif şirket
C. Komandit şirket
D. Adi şirket
E. Anonim şirket

Cevap : E. Anonim şirket

Aşağıdakilerden hangisi kamuyu aydınlatmakla sorumlu değildir?

A. Yatırımcılar
B. Şirket üst düzey yöneticileri
C. Bağımsız denetçiler
D. İşlem yapanlar
E. Aracı kuruluşlar

Cevap : A. Yatırımcılar

Aşağıdakilerden hangisi şirketle ilgili en fazla bilgiye sahiptir?

A. Şirket çalışanları
B. Şirket yöneticileri
C. Sendikalar
D. Müşteriler
E. Tedarikçiler

Cevap : B. Şirket yöneticileri

Aşağıdakilerden hangisi finansal bilgi değildir?

A. Bilanço
B. Gelir tablosu
C. Kâr zarar cetveli
D. Özel durum açıklaması
E. Nakit akım tablosu

Cevap : D. Özel durum açıklaması

Kamuyu aydınlatma ile ilgili ilk uygulamalar hangi ülkede başlamıştır?

A. Almanya
B. Fransa
C. ABD
D. Japonya
E. Türkiye

Cevap : C. ABD

Ülkemizde kamuyu aydınlatma ile ilgili düzenlemeler hangi kanunda yapılmıştır?

A. Borçlar Kanunu
B. Medeni Kanun
C. İcra İflas Kanunu
D. Sermaye Piyasası Kanunu
E. Merkez Bankası Kanunu

Cevap : D. Sermaye Piyasası Kanunu

Aşağıdakilerden hangisi kamuyu aydınlatmanın olumlu sonuçlarından biri değildir?

A. Piyasalara olan güveni artırır.
B. Sermaye maliyetini artırır.
C. Yatırımcıların bilgi düzeyini artırır.
D. Şirket yönetiminin kredibilitesini artırır.
E. Şirketin hesap verebilirlik düzeyini artırır.

Cevap : B. Sermaye maliyetini artırır.

Halka açık bir ortaklık hakkında çeşitli vasıtalarla elde edilmiş bir bilgiyi, borsada hisse senetleri fiyatlarını etkilemek amacıyla kamuoyuna açıklanmadan önce kullanma veya kullandırma işlemine ne ad verilir?

A. Spekülasyon
B. Manipülasyon
C. Derecelendirme
D. İzahname
E. İçeriden öğrenenlerin ticareti

Cevap : E. İçeriden öğrenenlerin ticareti

Kamuyu aydınlatma platformu hangi tarihte faaliyete geçmiştir?

A. 2009
B. 2008
C. 2007
D. 2006
E. 2005

Cevap : A. 2009

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!