Anadolu AöfİŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar

İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar Ünite 7

Bankalar ve İşlevleri

#1. İlk kamu bankaları aşağıdakilerden hangisinde kurulmuştur?

Cevap : C. Eski Yunan

#2. Aşağıdakilerden hangisi Bretton Woods sisteminin yarattığı uluslararası kuruluşlardan birisidir?

Cevap : A. Uluslararası Para Fonu

#3. Aşağıdakilerden hangisi özel cari ve katılma hesapları yoluyla fon toplamak ve kredi kullandırmak üzere faaliyet gösteren kuruluştur?

Cevap : A. Katılım Bankaları

#4. Türkiye’de bankacılıkta Özel Bankaların Geliştiği Dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C. 1945-1959

#5. Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırmasını Maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E. 47,2 Milyar dolar

#6. Aşağıdakilerden hangisi genel olarak finans sektörünün sağlıklı işlemesi tanımlayan kavramdır?

Cevap : B. Finansal istikrar

#7. Türkiye İş Bankası hangi yılda kurulmuştur?

Cevap : E. 1924

#8. Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk banka hangi yılda kurulmuştur?

Cevap : A. 1847

#9. Aşağıdakilerden hangisi sermayesinin tamamı kamuya ait olan bankalara verilen isimdir?

Cevap : E. Kamu Bankaları

#10. Aşağıdakilerden hangisi banka faaliyetlerini oluşturan dört safhadan birisi değildir?

Cevap : E. Sigorta acenteliği

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Bankalar ve İşlevleri

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Bankalar ve İşlevleri

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Ünite -7
Bankalar ve İşlevleri

Aşağıdakilerden hangisi banka faaliyetlerini oluşturan dört safhadan birisi değildir?

A. Sermaye koyma, teşkilatlandırma, hizmet birimlerinin tamamlanması ve kamuya duyurma,
B. Mevduat toplama, kaynak oluşturma
C. Kredi verme, kaynak kullandırma,
D. Faaliyetlerin denetimidir.
E. Sigorta acenteliği

Cevap : E. Sigorta acenteliği

Aşağıdakilerden hangisi özel cari ve katılma hesapları yoluyla fon toplamak ve kredi kullandırmak üzere faaliyet gösteren kuruluştur?

A. Katılım Bankaları
B. Mevduat bankaları
C. Yatırım bankaları
D. Kalkınma bankaları
E. Kamu Bankaları

Cevap : A. Katılım Bankaları

Aşağıdakilerden hangisi sermayesinin tamamı kamuya ait olan bankalara verilen isimdir?

A. Katılım Bankaları
B. Mevduat bankaları
C. Yatırım bankaları
D. Kalkınma bankaları
E. Kamu Bankaları

Cevap : E. Kamu Bankaları

Aşağıdakilerden hangisi genel olarak finans sektörünün sağlıklı işlemesi tanımlayan kavramdır?

A. Para politikası
B. Finansal istikrar
C. Maliye politikası
D. Kalkınma politikası
E. Kamu Bankaları

Cevap : B. Finansal istikrar

İlk kamu bankaları aşağıdakilerden hangisinde kurulmuştur?

A. Orta Asya
B. Osmanlı
C. Eski Yunan
D. Afrika
E. Endülüs

Cevap : C. Eski Yunan

Aşağıdakilerden hangisi Bretton Woods sisteminin yarattığı uluslararası kuruluşlardan birisidir?

A. Uluslararası Para Fonu
B. Türkiye Bankalar Birliği
C. Uluslararası Takas ve Saklama Bankası
D. Ziraat Bankası
E. Evrensel Banka

Cevap : A. Uluslararası Para Fonu

Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk banka hangi yılda kurulmuştur?

A. 1847
B. 1900
C. 1903
D. 1907
E. 1911

Cevap : A. 1847

Türkiye İş Bankası hangi yılda kurulmuştur?

A. 1899
B. 1900
C. 1903
D. 1907
E. 1924

Cevap : E. 1924

Türkiye’de bankacılıkta Özel Bankaların Geliştiği Dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A. 1923-1932
B. 1933-1944
C. 1945-1959
D. 1960-1980
E. 1980-2001

Cevap : C. 1945-1959

Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırmasını Maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

A. 21,9 Milyar dolar
B. 22,5 Milyar dolar
C. 17,3 Milyar dolar
D. 7,9 Milyar dolar
E. 47,2 Milyar dolar

Cevap : E. 47,2 Milyar dolar

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!